Dreptul De Optiune Succesorala | Consultanță Juridică 24/7 - Avocat Online
avocat bucuresti online
Dreptul de proprietate
12 noiembrie 2012
avocat bun
Proprietatea comuna pe cote parti obisnuita sau temporara
12 noiembrie 2012

Dreptul de optiune succesorala

onorariu avocat

onorariu avocat

Dreptul de optiune succesorala

1. Notiunea de optiune succesorala

La moartea unei persoane, patrimoniul său se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari. Transmiterea patrimoniului celui care decedează operează din clipa morţii persoanei care lasă succesiunea. Cu toate acestea această transmitere nu are caracter definitiv şi obligatoriu. Dimpotrivă, ca principiu de ordine publică, legea precizează că nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei moşteniri ce i se cuvine. Prin urmare succesibilul are dreptul de a alege – numit drept de opţiune succesorală – între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii şi desfiinţarea acelui titlu prin renunţarea la moştenire.

2. Variante de opţiune

a) Acceptarea pură şi simplă a moştenirii

Prin aceasta succesibilul îşi consolidează  titlul de moştenitor şi va fi obligat să răspundă pentru datoriile şi sarcinile succesiunii, chiar dacă acestea ar depăşi ca valoare activul moştenit.

b) Renunţarea la moştenire

Prin renunţare succesibilul desfiinţează, cu titlu retroactiv, vocaţia sa succesorală, devenind străin de succesiune. Astfel nu răspunde pasiv dar nici nu beneficiază de activ. Moştenirea în întregul ei va reveni comoştenitorilor sau moştenitorilor subsecvenţi.

c) Acceptarea sub beneficiu de inventar

Succesibilul îşi consolidează titlul de moştenitor şi deci beneficiază de moştenire, dar îşi limitează răspunderea sa pentru datoriile şi sarcinile moştenirii la emolumentul moştenirii. EL va răspunde de pasiv numai în limita activului succesoral şi numai cu bunurile moştenite.

Dreptul de optiune succesorala

3. Subiectele dreptului de opţiune

a) Moştenitorii legali

Dreptul de opţiune succesorală aparţine şi trebuie să fie exercitat de toate persoanele cu vocaţie generală (eventuală) la moştenire, iar numai de cei cu vocaţie concretă (utilă). Dacă moştenitorul în rang preferat acceptă moştenirea, îşi consolidează titlul de moştenitor şi anihilează efectele opţiunii exercitate de moştenitorii subsecvenţi, desfiinţând drepturile succesorale ale acestora.

b) Legatarii

Dreptul de opţiune aparţine nu numai moştenitorilor legali, dar şi legatarilor, pentru că vocaţia lor este universală sau cu titlu universal, dobândirea moştenirii implică şi  suportarea pasivului. Legatarul cu titlu particular trebuie să aibă drept de opţiune deoarece – exercitarea lui implicând aprecieri de ordin moral – nimeni nu poate fi gratificat fără voie, în lpus dacă legatul este cu sarcină implică şi unele interese patrimoniale.

Toţi legatarii au drept de opţiune, voinţa unilaterală a testatorului nu poate constrânge nici un legatar să conserve dreptul dobândit prin moştenire şi cu atât mai puţin să suporte anumite obligaţii sau sarcini.

c) Creditorii succesibilului

1) Acţiunea oblică

Dreptul de opţiune succesorală poate fi exercitat de către creditorii personali ai succesibilului pe calea acţiunii oblice (subrogatorii), deoarece dreptul de opţiune succesorală este de natură patrimonială şi nu exclusiv personală.

Opţiunea pe cale oblică ar putea fi refuzată creditorului numai dacă se dovedeşte, în concret, că alegerii făcute de el I se opun considerente de ordin moral, caz în care opţiunea ar avea caracter exclusiv personal.

2) Acţiunea pauliană

Dacă succesibilul a renunţat la moştenire, în paguba creditorilor, dar renunţarea nu a devenit irevocabilă, creditorii vor putea retracta renunţarea pe calea acţiunii pauliene. În această materie trebuie dovedită numai frauda debitorului (succesibilul renunţător), constând în conştiinţa rezultatului păgubitor al defunctului faţă de creditor. Acţiunea trebuie intentată în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani.

Efect: actul de renunţare devine inopozabil faţă de creditorul reclamant şi în limita prejudiciului suferit de el – creditorul poate opta pentru acceptarea moştenirii, în favoarea sa şi în limita creanţei sale. Faţă de comoştenitori renunţarea îşi produce efectele.

Revocarea pauliană este posibilă şi în cazul acceptării moştenirii şi, de asemenea, îşi produce efectele numai între creditor şi debitorul acceptant.

În toate cazurile revocarea actului de opţiune succesorală pe cale pauliană poate fi cerută numai de către creditorii optantului, nu şi de către creditorii succesiunii sau de către legatari.

Afla mai multe detalii despre activitatea noastra juridica accesand pagina Cabinet de avocat .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *