Contestatie Decizie Medicala Prin Care Au Fost Evaluate Starea De Sanatate Si Aptitudinea Medico-militara A Contestatorului » Consultă Avocat
consultanta juridica avocat
Contestatie decizie de impunere a unor obligatii suplimentare plata
31 martie 2020
avocat bucuresti on line
Contestatie evaluare functionari publici, Anularea raportului de evaluare si a ordinului emis
31 martie 2020

Contestatie decizie medicala prin care au fost evaluate starea de sanatate si aptitudinea medico-militara a contestatorului

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Contestatie decizie medicala prin care au fost evaluate starea de sanatate si aptitudinea medico-militara a contestatorului

Se apreciaza ca in cazul reclamantului nu a fost respectata procedura prevazuta de Ordinul nr. 8/2013 in ceea ce priveste evaluarea medicala si totodata, declararea reclamantului ca inapt pentru misiunea externa nu este sustinuta de argumente medicale, cu atat mai mult cu cat la numai cateva luni, cu acelasi diagnostic, reclamantul este declarat „ apt pentru misiunea externa ”.

Ca urmare a anularii deciziei nr. [...]/6/26.07.2016, ramane in vigoare evaluarea Spitalului Militar Constanta prin care reclamantul a fost declarat „apt” si in baza careia a si fost dislocat in teatrul de operatii intre 09.08.2016 - 02.09.2016. Fiind lipsit de
diurna specifica
misiunii,
reclamantul are dreptul la
aceasta pentru perioada 03.09.2016 - 19.12.2016 (cand a fost reintrodus in teatrul de operatii ca urmare a unei noi evaluari), suma calculata de catre parat nefiind contestata.

In ceea ce priveste daunele morale, instanta retine ca acestea sunt motivate de stresul la care a fost supus reclamantul ca urmare a inlaturarii sale de a participa la misiunea din Afganistan prin actiuni pe care le-a considerat nedrepte.

Reclamantul este totusi un militar cu vechime, care a participat la numeroase misiuni externe de dificultate maxima (Afganistan, Kosovo, Irak), astfel ca rezistenta sa la stres este analizata la un alt nivel decat pentru o persoana cu activitati care exclud riscul. Stresul cauzat de declararea sa ca inapt nu poate fi mai mare decat cel cauzat de insasi participarea la o astfel de misiune.

Ordinul nr. M8/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea starii de sanatate si stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman si a baremului medical aferent

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Curtii de Apel Constanta sub nr. .../36/16.09.2016, reclamantul [...] in contradictoriu cu paratii COMISIA CENTRALA DE EXPERTIZA MEDICO - MILITARA si MINISTERUL APARARII NATIONALE, a solicitat:

 • Anularea Deciziei medicale nr. [...]/6/26.07.2016, emisa de Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara din cadrul Directiei medicale a Ministerului Apararii Nationale;
 • Obligarea paratilor la plata despagubirilor materiale in cuantum de 12.780 Euro, echivalentul in lei la data platii;
 • obligarea paratilor la plata sumei de 10.000 Euro reprezentata de daune-morale.

In motivare, contestatorul [...] arata ca este [...] incadrat pe functia de subofiter de stat major in statul de organizare al Batalionului ... Infanterie Constanta, figurand in cadrul U.M. [...] [...]. Ca urmare a parcurgerii procedurii impuse de lege, a fost trimis in misiune in baza aeriana Kandahar, in teatrul de operatii din Afganistan, fiind insa repatriat la data de 02.09.2016 ca urmare a emiterii deciziei medicale ce face obiectul prezentei contestatii.

Analizele medicale pentru aceasta misiune au fost realizate inca din luna februarie 2016, in vederea stabilirii calitatii contestatorului de "
apt
" sau "
inapt
" pentru participarea la misiune.

Fisa medicala a fost completata de medicul unitatii militare, locotenent colonel doctor [...], care in mod nejustificat si premeditat a consemnat pe fisa cu culoarea rosu "clasabil”, fara a avea competenta in a stabili daca exista o situatie de "clasabil" sau nu.

Verificarea din punct de vedere medical a subofiterului [...] s-a realizat inainte de plecarea in misiune de catre Spitalului Militar de Urgenta "Grigore Gafencu" Constanta, care in urma efectuarii analizelor medicale, realizate cu atentie sporita urmare consemnarii de catre medicul [...] a situatiei de "clasabil”, a concluzionat ca [...] este "Apt" pentru misiune externa.

Directia medicala, nu se stie la initiativa cui si fara respectarea dispozitiilor art. 11, 12, 14 din Ordinului nr. M.8/2013, a solicitat reexpertizarea contestatorului prin adresa nr. [...]/29.06.2016, prin internarea acestuia la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central in vederea precizarii aptitudinii pentru plecarea in misiune in afara tarii, specificand in adresa respectiva necesitatea prezentarii procesului-verbal prevazut in disp. art. 14 din Ordinul M.8/2013.

Comandantul Brigazii ... Mecanizata "[...]" a solicitat loctiitorului sefului Statului Major al Fortelor Terestre prin adresa nr. [...]/8.07.2016 interventia acestuia in vederea anularii reexpertizarii militarului [...], intrucat de la data evaluarii subofiterului de Spitalului Militar de Urgenta "Grigore Gafencu" Constanta si pana in prezent "nu au intervenit modificari ale starii de sanatate care sa fie sesizate de medicul de familie", in conformitate cu art. 5 din Ordinul M.8/2013.

Totodata, in adresa nr. [...] se arata ca "expertizarea subofiterului se face numai in baza procesului-verbal inaintat de comisia de unitate", dar acest proces-verbal nu exista, ceea ce inseamna ca reexpertizarea subofiterului s-a cerut si, in cele din urma s-a realizat in mod nelegal, neexistand o solicitare la nivelul unitatii militare.

Urmare acestor demersuri, subofiterul [...] s-a prezentat in data de 19.07.2016 la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central unde a fost evaluat din punct de vedere medical din nou, iar in urma analizelor medicale efectuate cu aceasta ocazie a fost recomandat ca "apt pentru misiuni externe", asa cum rezulta din biletul de iesire din spital si scrisoarea medicala intocmite la momentul externarii,

In baza acestor documente, precum si in baza fisei medicale eliberata de Spitalul Militar de Urgenta "Grigore Gafencu " Constanta, in data de 09.08.2016 [...] a parasit tara, plecand in misiune in baza aeriana Kandahar din Afganistan in cadrul Batalionului de Infanterie pentru Protectia Fortei.

In data de 02.09.2016 a fost trimis inapoi in tara, urmare emiterii Deciziei medicale nr. [...]/6 din 26.07.2016 de Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara din cadrul Ministerului Apararii Nationale, intrucat aceasta a stabilit diagnosticul de sindrom metabolic, fiind declarat „Inapt pentru misiune externa", in conformitate cu paragraful 59 din Ordinul M8/2013.

Decizia medicala nr. [...]/6 din 26.07.2016 emisa de Comisia centrala de Expertiza Medico- Militara este nelegala, atat sub aspectul incalcarii dispozitiilor procedurale pentru sesizarea Comisiei centrale, prevazute in Ordinul nr. M8/2013, cat si sub aspectul stabilirii calitatii subofiterului [...] ca inapt pentru misiune externa.


 1. Aspecte privitoare la nelegalitate

Potrivit disp. art. 5 din Ordinul M8/2013, "
Datele si concluziile inscrise in Fisa de examinare medicala - tip ..cu ocazia efectuarii vizitei medicale la plecarea/inapoierea in/din misiune sunt valabile 12 luni de la efectuare, daca in aceasta perioada nu au intervenit modificari ale starii de sanatate, fapt certificat de catre medicul unitatii militare, in baza datelor furnizate de medicul de familie ".

Medicul unitatii militare nu a primit date de la medicul de familie prin care sa fie informat cu privire la modificarea starii de sanatate a subofiterului [...].

Art. 11 din Ordinul M8/2013 mentioneaza ca in situatia in care exista o simptomatologie pentru care sunt necesare investigatii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului...
"pacientul este internat si expertizat prin comisia de expertiza medico-militara, iar concluziile se materializeaza printr-o decizie medicala emisa de comisia de expertiza medico-militara de pe langa spitalul militar si avizata de catre comisia centrala de expertiza medico-militara
’.

Textul art. 11 din Ordinul M8/2013 stabileste asadar competenta comisiei la nivelul spitalului militar de a emite o decizie in situatia necesitatii realizarii unor investigatii suplimentare, decizie care se avizeaza de catre comisia centrala de expertiza medico-militara.

Dispozitiile art. 12 din Ordinul M8/2013, arata ca
"in cazul neavizarii deciziilor medicale ale comisiilor de expertiza medico-militara de pe langa spitalul militar, comisia centrala de expertiza medico-militara convoaca si /sau expertizeaza prin internare sau pe baza documentelor medicale

personalul si emite o noua decizie medicala, hotararea urmand a fi comunicata si comisiei de expertiza medico-militara emitente".

Art. 14 din Ordinul M8/2013 prevede ca in vederea expertizarii personalului aflat in situatiile prevazute la art. 11, 12 sau 13, comisia de unitate intocmeste un proces-verbal, redactat in 3 exemplare, unul pentru comisia de expertiza medico-militara, unul pentru comisia centrala de expertiza medico-militara si unul care ramane la unitate; procesul-verbal intocmit este valabil pana la emiterea unei decizii medicale de catre comisiile de expertiza medico-militara.

Conform dispozitiilor art. 11, 12, 14 din Ordinul M8/2013, convocarea si reexpertizarea subofiterului [...] putea sa se realizeze numai in conditiile existentei procesului-verbal intocmit de comisia de unitate prin care ar fi fost sesizata comisia de expertiza medico-militara.

Acest proces-verbal nu exista, astfel incat nu exista sesizarea comisiei de expertiza medico- militara.

De asemenea, expertizarea subofiterului [...] de catre comisia de expertiza medico-militara la nivelul spitalului militar nu s-a realizat, neexistand o decizie medicala emisa de aceasta pentru ca, ulterior, sa primeasca avizarea sau neavizarea de catre comisia centrala.

Convocarea si expertizarea subofiterului in lipsa neavizarii unei decizii emisa de comisia de expertiza medico-militara s-a realizat in mod evident, clar si fara echivoc in mod abuziv si cu incalcarea dispozitiilor procedurale ale Ordinului M8/2016.

Totodata, in cuprinsul atributiilor comisiei centrale de expertiza medico-militara prevazute in art. 13 lit. c din Ordinul M124/2012, se arata ca
"in cazul neavizarii deciziilor medicale ale comisiilor de expertiza medico-militara, convoaca si/sau expertizeaza prin internare sau pe baza documentelor medicale pacientul si emite o noua decizie medicala..."

Potrivit textelor citate decizia medicala a comisei centrale trebuie sa survina si sa se emita numai dupa neavizarea unei decizii a comisiei de expertiza medico-militara; in prezenta speta nu exista o decizie a comisiei de expertiza medico-militara si nici o decizie neavizata de catre comisia centrala, pentru ca aceasta din urma sa emita o noua decizie.

 1. Aspecte privitoare la netemeinicie.

Decizia medicala nr. [...]/6 din 26.07.2016 cuprinde calificarea subofiterului [...] ca "
Inapt pentru misiune externa".

Apreciaza reclamantul ca aceasta calificare este acordata in mod netemeinic si tendentios.

Contestatorul [...] a fost internat in Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central si a fost evaluat medical, prin efectuarea analizelor medicale, care au concluzionat ca pacientul este apt pentru misiune externa.

Aceasta calificare a fost data subofiterului si de catre Spitalul Militar "Grigore Gafencu" din Constanta, tot in baza unor analize medicale.

In mod cert Comisia este abilitata sa stabileasca calificativul pacientului, insa acest calificativ nu poate fi stabilit in mod arbitrar, dupa bunul plac al comisiei, ci in conformitate cu analizele medicale efectuate in acest scop.

Este de observat cum Comisia centrala, in baza analizelor medicale efectuate cu ocazia internarii la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central, care concluzioneaza calificativul apt pentru misiuni externe, stabileste la pct. III, ca diagnostic, "sindrom metabolic" numai cu scopul de a incadra pacientul la paragraful 59 din Ordinul M8/2013 pentru a-l face inapt pentru misiuni externe.

Acest diagnostic determina in mod diferit calificativul pacientului pentru serviciul militar in timp de pace si razboi in tara si pentru misiuni externe.

Astfel, subofiterul [...] este declarat apt pentru serviciul militar combatant in timp de pace si razboi, fiind inapt numai pentru misiuni externe.

Diagnosticul mentionat de Comisia centrala in cuprinsul deciziei contestate este contrar tuturor analizelor medicale efectuate.

 1. Aspecte privitoare la acordarea despagubirilor

Decizia medicala nr. [...]/6 din 26.07.2016 a determinat readucerea in tara a subofiterului [...] precum si lipsirea de veniturile ce s-ar fi acordat in perioada misiunii, respectiv august 2016 - martie 2017, in cuantum de 2.130 Euro lunar.

De asemenea, revenirea in tara si imposibilitatea de a mai pleca in misiune au cauzat reclamantului un prejudiciu moral, intrucat contestatorul are in intretinere doi copii minori, venitul obtinut din misiunea externa fiind esential si absolut necesar pentru intretinerea familiei sale.

Contestatorul a fost afectat de imposibilitatea de a mai pleca in misiune, intrucat calificativul de "inapt pentru misiuni externe" stabilit de Comisia centrala a fost acordat abuziv in mod vadit, neasteptandu-se la un asemenea calificativ, raportat la starea sa de sanatate constatata chiar in urma analizelor medicale.

Pe cale de consecinta, reclamantul solicita obligarea paratelor la repararea pagubei suferite ca urmare a emiterii Deciziei medicale nr. [...]/6 din 26.07.2016, in cuantum de 12.780 Euro, echivalent in lei la data platii, reprezentat de veniturile nerealizate in perioada august 2016 - martie 2017 din misiunea externa din care a fost adus in tara, precum si 10.000 Euro reprezentand daune morale, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

Paratul Ministerul Apararii Nationale a formulat intampinare
prin care solicita respingerea cererii contestatorului, apreciind sustinerile acestuia nefondate.

Potrivit datelor din Fisa de examinare medicala - tip, date cunoscute, recunoscute si necontestate de catre reclamant, acestea era conform paragraf 59/Anexa 2/ordinul ministrului apararii nationale nr. M 8/2013 inapt misiune externa.

Reitereaza faptul ca aceste date sunt valabile potrivit art.5/ordin timp de 12 luni de la efectuare (februarie 2016), iar in perioada februarie - august 2016 nu rezulta ca au intervenit modificari ale starii de sanatate, fapt ce trebuia certificat de catre medicul unitatii militare, in baza datelor furnizate de medicul de familie.

Desi in Scrisoarea medicala si Biletul de externare emise de Spitalul universitar de urgenta militar central „Dr. Carol Davila” Bucuresti, la data de 22.07.2016, se mentioneaza propunerea de incadrare ca apt serviciu militar, apt pentru misiuni externe, aceste documente nu tin loc de decizie medicala referitoare la aptitudinea/inaptitudinea medico-militara de a participa la misiuni externe, care este un atribut la Comisie centrale de expertiza medico-militara.

Referitor la cererea de acordare a despagubirilor, paratul apreciaza ca nu se poate vorbi despre un drept recunoscut de lege care sa fi fost lezat, atata timp cat intre drepturile sale prevazute/recunoscute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare nu se regaseste si acela de a participa la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman si corelativ, nu exista obligatia M.Ap.N. de a trimite toti/oricare militar roman la misiuni in afara teritoriului national.

Solicita respingerea actiunii.

Solutia instantei:

Reclamantul [...] este [...] incadrat pe functia de subofiter de stat major in statul de organizare al Batalionului ... Constanta, figurand in cadrul U.M. [...] [...].

In anul 2016, parcurgand etapele privind evaluarea starii de sanatate si stabilirea aptitudinii medico-militare pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, reclamantul a fost declarat „apt misiune” de catre Spitalul Militar de Urgenta „Grigore Gafencu” Constanta, fiind dislocat in Baza Aeriana Kandahar din Afganistan in cadrul Batalionului de Infanterie pentru Protectia Fortei, incepand cu 09.08.2016.

Ca urmare a emiterii Deciziei medicale nr. [...]/6/26.07.2016 de catre Comisia Centrala de Expertiza Medico-Militara din cadrul Directiei medicale a Ministerului Apararii Nationale, contestata in cauza, s-a dispus repatrierea reclamantului la 02.09.2016.

Instanta subliniaza ca, ulterior, reclamantul a parcurs o noua etapa de evaluare in urma careia a fost emisa Decizia medicala nr. [...]/4/10.11.2016 de catre Comisia de Expertiza Medico - Militara de pe langa Spitalul Militar Constanta, prin care a fost declarat „apt misiune”, decizie avizata de catre Comisia Centrala de Expertiza Medico - Militara. In baza acestei decizii a fost reintrodus in teatrul de operatii din 20.12.2016.

Aceasta noua Decizie medicala nu face nicio dovada cu privire la starea de sanatate existenta la data evaluarii care a avut loc in luna februarie 2016, finalizata prin emiterea Deciziei medicale nr. [...]/6/26.07.2016 de catre Comisia Centrala de Expertiza Medico - Militara, Deciziile consemnand starea de sanatate si implicit aptitudinea persoanei evaluate de a participa la misiunea externa, pentru momentul evaluarii.

Aceasta din urma Decizie prezinta insa importanta pentru stabilirea eventualelor daune materiale si morale solicitate. De asemenea, decizia prezinta importanta in cazul in care identifica exact aceleasi afectiuni dar concluziile din punct de vedere medical sunt contrarii deciziei contestate.

Etape de parcurs pentru evaluarea starii de sanatate si stabilirea aptitudinii medico- militare pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, potrivit ordinului nr. M8/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea starii de sanatate si stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman si a baremului medical aferent:

 1. efectuarea vizitei medicale eliminatorii de catre spitalele militare pe baza Fisei de examinare medicala - tip Ministerul Apararii Nationale - art. 1, 2 alin. 1 si 3, art. 3 din ordin - cu mentiunea ca „datele si concluziile inscrise in Fisa de examinare medicala - tip Ministerul Apararii Nationale cu ocazia efectuarii vizitei medicale la plecarea/inapoierea in/din misiune sunt valabile timp de 12 luni de la efectuare, daca in aceasta perioada nu au intervenit modificari ale starii de sanatate, fapt certificat de catre medicul unitatii militare, in baza datelor furnizate de medicul de familie” art. 5 din Ordin;
 2. eliberarea de catre medicul de medicina muncii a fisei de aptitudine conform metodologiei stabilite de catre Directia medicala in baza datelor si concluziilor inscrise in Fisa de examinare medicala - tip Ministerul Apararii Nationale dupa efectuarea vizitei medicale art. 7 alin. 1 din Ordin (cu mentiunea ca, daca de la vizita medicala si pana la plecarea in misiune trec mai mult de 6 luni, se elibereaza o noua fisa de aptitudine - art. 7 alin. 2 din Ordin)

Potrivit art. 10 din Ordin: „
Medicul de unitate este obligat sa detina o baza de date a fiecarei persoane din unitatile militare subordonate sau din arondare, reprezentand datele medicale referitoare la antecedentele personale patologice, cele care provin din documentele medicale din institutiile unde personalul a fost consultat/investigat/internat/tratat, precum si la vaccinarile efectuate. Aceasta baza de date este actualizata permanent si este pusa la dispozitia medicilor specialisti din ambulatoriile de specialitate/comisiei de expertiza medico-militara/comisiei centrale de expertiza medico-militara atunci cand personalul este selectionat pentru a participa la misiuni in afara teritoriului statului roman
”.

 1. internarea si expertizarea prin comisia de expertiza medico-militara (concluziile se materializeaza printr-o decizie medicala emisa de catre comisia de expertiza medico-militara de pe langa spitalul militar si avizata de catre comisia centrala de expertiza medico-militara) doar in cazul in care sunt necesare investigatii suplimentare pentru stabilirea diagnosticului, cand exista afectiuni neprevazute in Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman ori exista afectiuni care s-ar putea agrava/s-au agravat pe timpul participarii la misiune - art. 11 din Ordin;
 2. convocarea si/sau expertizarea prin internare sau pe baza documentelor medicale si emiterea unei noi decizii medicale de catre comisia centrala de expertiza medico-militara,doar in cazul neavizarii deciziilor medicale ale comisiilor de expertiza medico-militara de pe langa spitalul militar art. 12 din Ordin.

In cele doua cazuri mai sus enumerate in care se impune reexpertizarea militarului,este obligatorie intocmirea unui proces verbal,astfel cum acesta este reglementat de art. 14 din Ordin.

Art. 14 alin. 1 din Ordin stabileste ca:

„In vederea expertizarii personalului aflat in situatiile prevazute la art. 11, 12 sau 13, comisia de unitate intocmeste un proces-verbal, redactat in 3 exemplare....; procesul-verbal intocmit este valabil pana la emiterea unei decizii medicale de catre comisiile de expertiza medico-militara.

Procesul-verbal mentionat trebuie sa fie insotit de urmatoarele documente, dupa caz - art. 14 alin. 4 din Ordin:

 • in cazul afectiunilor psihice, nota de relatii din partea sefilor ierarhici si a persoanelor din anturaj, precum si raportul de evaluare psihologica al psihologului de unitate militara/psihologului din ambulatoriul de specialitate;
 • in cazul afectiunilor neoplazice, copia de pe examenul histopatologic;
 • in caz de accident de munca, copia de pe procesul-verbal de cercetare al evenimentului intocmit de organele abilitate/formularul pentru inregistrarea accidentului de munca, denumit in continuare FIAM;
 • fisa cu zile de absente de la program pe motive de boala, intocmita de cabinetul medical si compartimentul resurse umane pe ultimele 12 luni, sub forma de tabel cu precizari privind perioada concediului medical, cu numar total de zile acordate de medicul de familie/spitalele/ambulatoriile de specialitate;
 • extrasul din fisa de identificare a factorilor de risc profesional, in vederea identificarii specificului activitatii, dupa caz;
 • copia documentelor medicale si a carnetelor de sanatate/fisa medicala, daca exista;
 • copia de pe Fisa de examinare medicala - tip Ministerul Apararii Nationale, prevazuta la art. 3 alin. (1).

Etape care au fost parcurse in cazul reclamantului

 1. la 12.01.2016 medicul de familie elibereaza adeverinta medicala nr. 196 in care mentioneaza „clinic sanatos”, insa si faptul ca reclamantul se afla in tratament cronic pentru hipertensiune arteriala;
 2. la 17.02.2016 se intocmeste Fisa de examinare medicala - tip Ministerul Apararii Nationale - in care se mentioneaza de catre medicul unitatii militare ca reclamantul are urmatoarele antecedente: ., ., hipertensiune arteriala in tratament - in observatie scaderea tolerantei la glucoza, fiind recomandat „clasabil”; cu toate acestea, Fisa concluzioneaza ca reclamantul este „apt misiune”.

*Instanta constata urmatoarele: contrar art. 1, 2 alin. 1 si 3, art. 3 din ordin, vizita medicala nu s-a efectuat pe baza Fisei de examinare medicala - tip Ministerul Apararii Nationale ci Fisa de examinare medicala a fost intocmita in urma efectuarii vizitei medicale (vizita medicala cu rezultatele analizelor s-a efectuat la 16.02.2016 iar Fisa a fost intocmita la 17.02.1016).

Ca urmare a neconcordantelor constatate, la 24.06.2016, statul Major al Fortelor Terestre solicita Loctiitorului Sefului Directiei medicale un punct de vedere prin adresa nr. 2297.

La 29.06.2016 se emite adresa de raspuns nr. ... prin care se propune trimiterea reclamantului la Comisia Centrala de expertiza medico-militara pentru 19.07.2016 in vederea reexaminarii prin internare la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central. Se specifica expres ca militarul va avea asupra sa procesul verbal prevazut de art. 14 din Ordinul 8/2013.

 1. In baza acestei adrese se emite adresa nr. .../05.07.2016 a Statului Major al Fortelor Terestre prin care se dispune trimiterea reclamantului la Comisia Centrala de expertiza medico- militara pentru 19.07.2016, in vederea reexaminarii prin internare la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central. Si in aceasta adresa se specifica obligatia prezentarii procesului verbal intocmit potrivit art. 14 din Ordinul 8/2013.

*Din nou, contrar prevederilor Ordinului 8/2013, reclamantul este trimis direct la Comisia Centrala de Expertiza Medico Militara desi, in cazul in care erau necesare investigatii suplimentare, internarea si expertizarea se faceau de catre Comisia de expertiza medico-militara ale carei concluzii urmau sa fie avizate de catre Comisia Centrala, expertizarea prin internare sau pe baza documentelor medicale si emiterea unei noi decizii medicale de catre Comisia Centrala fiind dispusa numai in cazul in care nu se aviza decizia medicala a comisiei de expertiza medico- militara de pe langa spitalul militar.

Brigada [...], prin comandantul Brigazii, emite catre Loctiitorul Sefului Statului Major al Fortelor Terestre si Comandant al Componentei Operationale Terestre adresa nr. [...]/08.07.2016 prin care solicita a se reveni asupra reexpertizarii intrucat evaluarea medicala a confirmat lipsa unor afectiuni care sa justifice o reexpertizare, cu atat mai mult cu cat medicul de familie a eliberat adeverinta nr. 3704/08.07.2016 prin care se arata ca nu au aparut modificari in starea de sanatate a subofiterului in ultimul an de zile, adresa care insa ramane fara raspuns.

Comandantul Unitatii Militare [...] [...] trimite catre Seful Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central adresa nr. [...]/18.07.2016 prin care ii aduce la cunostinta ca reclamantul se va prezenta in vederea reexpertizarii fara un proces verbal intocmit conform art. 14 din Ordin intrucat de la data evaluarii, respectiv 17.02.2016, nu au intervenit modificari ale starii de sanatate care sa fie sesizate de catre medicul de familie.

*Se retine astfel si ca militarul este trimis pentru expertizare fara un proces verbal intocmit potrivit art. 14 din Ordin, proces verbal care ar fi identificat motivele trimiterii si care ar fi trebuit insotit de documentele medicale relevante.

Contrar opiniei exprimate prin adresa sus mentionata, un astfel de proces verbal era obligatoriu pentru urmatoarele argumente:

 • Ordinul nr. 8/2013 - art. 14 - nu face nicio distinctie, procesul verbal fiind obligatoriu ori de cate ori se dispune reexpertizarea in conditiile art. 11, 12 sau 13 (reclamantul a fost trimis pentru expertizare potrivit art. 11 sin Ordin);
 • aprecierile referitoare la starea de sanatate a reclamantului facute de Comandantului Unitatii Militare nr. [...] [...] nu tin loc de proces verbal si nu suplinesc continutul acestuia;
 • adeverinta eliberata de medicul de familie la 08.07.2016 nu are nicio relevanta in cauza atata timp cat nu in baza acesteia s-a efectuat evaluarea; evaluarea militarului s-a facut la 16.02.2016 in baza adeverintei eliberata la 12.01.2016 iar Fisa de examinare medicala din 17.02.2016 mentioneaza o serie de afectiuni care au determinat nasterea unei opinii potrivit cu care sunt necesare investigatii suplimentare. De asemenea, contrar adresei nr. [...]/18.07.2016, nu are relevanta faptul ca nu s-a modificat starea de sanatate a reclamantului de la 17.02.2016 pana la momentul dispunerii reexpertizarii, intrucat tocmai mentiunile din cuprinsul Fisei de examinare din 17.02.2016 au determinat reexpertizarea. Nu este relevant nici cine a cerut reexpertizarea si daca avea nevoie de vreo aprobare in acest sens, Ordinul nr. 8/2013 stabilind ca reexpertizarea se va face „daca sunt necesare investigatii suplimentare” fara sa se specifice cui revin atributiile de sesizare. De altfel, reexpertizarea s-a dispus de catre Statul Major al Fortelor Terestre in numele caruia a semnat Generalul Maior [...].
 1. subofiterul reclamant a efectuat investigatiile indicate in urma internarii sale in perioada 19.07.2016 - 22.07.2016, diagnosticul stabilit fiind acela de sindrom metabolic. Medicul care a intocmit raportul si-a exprimat opinia in sensul ca reclamantul este apt pentru misiunea in vederea careia se face examinarea;
 2. la 26.07.2016 se emite decizia medicala nr. [...]/6 a Comisiei Centrale de Expertiza medico - militara prin care se stabileste ca reclamantul este inapt pentru misiune externa, potrivit anexei 2 la Ordinul 8/2013 punctul 4 - Bolile aparatului cardiovascular.
 3. in baza concluziilor Spitalului Militar Constanta reclamantul este detasat in Baza Aeriana Kandahar din Afganistan in cadrul Batalionului de Infanterie pentru Protectia Fortei la 09.08.2016 de unde este repatriat la 02.09.2016 in baza deciziei medicale nr. [...]/6/26.07.2016.

*Instanta retine ca, raportat la suspiciunile care au determinat efectuarea reexpertizarii, legate de obezitate si hipertensiune arteriala, s-a mentionat de catre medicul investigator ca reclamantul este normal din punct de vedere cardiovascular, tensiunea arteriala avand valori normale. Chiar daca se indica o inaltime de
...
cm si o greutate de
...
kg (IMC =...), valorile colesterolului si trigliceridelor sunt in limite normale.

Ca o comparatie, aceleasi afectiuni au fost identificate si cu prilejul evaluarii medicale incheiata cu emiterea deciziei medicale nr. ... /4/10.11.2011, dar in acest caz nu a existat un impediment pentru ca reclamantul sa fie declarat „apt pentru misiune” .

Avand in vedere argumentele mai sus evidentiate, instanta apreciaza ca in cazul reclamantului nu a fost respectata procedura prevazuta de Ordinul nr. 8/2013 in ceea ce priveste evaluarea medicala si totodata, declararea reclamantului ca inapt pentru misiunea externa nu este sustinuta de argumente medicale, cu atat mai mult cu cat la numai cateva luni, cu acelasi diagnostic, reclamantul este declarat „apt pentru misiunea externa”.

In consecinta, va dispune anularea deciziei nr. [...]/6/26.07.2016.

Daunele materiale

Ca urmare a anularii acestei decizii, ramane in vigoare evaluarea Spitalului Militar Constanta prin care reclamantul a fost declarat „apt”si in baza careia a si fost dislocat in teatrul de operatii intre 09.08.2016 - 02.09.2016. Fiind lipsit de diurna specifica misiunii, reclamantul are dreptul la aceasta pentru perioada 03.09.2016 - 19.12.2016 (cand a fost reintrodus in teatrul de operatii ca urmare a unei noi evaluari), suma calculata de catre parat nefiind contestata.

Daunele morale

In ceea ce priveste daunele morale, instanta retine ca acestea sunt motivate de stresul la care a fost supus reclamantul ca urmare a inlaturarii sale de a participa la misiunea din Afganistan prin actiuni pe care le-a considerat nedrepte.

Reclamantul este totusi un militar cu vechime, care a participat la numeroase misiuni externe de dificultate maxima (Afganistan, Kosovo, Irak), astfel ca rezistenta sa la stres este analizata la un alt nivel decat pentru o persoana cu activitati care exclud riscul. Stresul cauzat de declararea sa ca inapt nu poate fi mai mare decat cel cauzat de insasi participarea la o astfel de misiune.

Raportat la aceste argumente si avand in vedere si declaratiile martorilor audiati in cauza, instanta constata ca reclamantul a suferit o stare de disconfort iar simpla anulare a deciziei contestate este in masura sa acopere prejudiciul moral suferit.

Potrivit art. 453 alin. 1 C.pr.civ., paratii au fost obligati la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata - taxa de timbru - instanta luand in considerare admiterea in parte a actiunii. Astfel, prin admiterea capatului principal de cerere si a daunelor materiale, reclamantul este indreptatit la restituirea in intregime a taxei de timbru de catre parati.

Decizia civila nr. 74/CA/03.04.2017 Judecator redactor Ecaterina Grigore

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.