Contestarea Ordinului   de  delegare  a  unui Functionar  public. Instanta Competenta. Nerelevanta  rangului  instituttiei  publice Emitente. » Consultă Avocat
avocat online bun
Imbogatirea fara justa cauza,  determina necesitatea  acoperirii prejudiciului   catre persoana prejudiciata.
18 martie 2020
avocat bun
Raport de expertiza depus cu o zi inainte de termenul fixat. Solicitarea partii de amanare a cauzei. Respingerea cererii. Consecinte.
18 martie 2020

Contestarea ordinului   de  delegare  a  unui functionar  public. Instanta competenta. Nerelevanta  rangului  instituttiei  publice emitente.

caut avocat

caut avocat

Contestarea ordinului   de  delegare  a  unui functionar  public. Instanta competenta. Nerelevanta  rangului  instituttiei  publice emitente.

 

Legea nr.188/1999

Legea nr.2/2013

Noul Cod de procedura civila

 

In conditiile in care reclamantul are calitatea de functionar public, iar ordinul contestat de catre acesta vizeaza raportul sau de serviciu – delegarea fiind un caz de modificare a raportului de serviciu al functionarului public -, competenta solutionarii cererii de anulare a ordunhului revine Tribunalului  Buzau – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, intrucat aceasta este instanta de contencios administrativ competenta material, in circumscriptia careia isi are sediul reclamantul, iar rangul institutiei publice emitente este irelevant, fata de modficarea legislativa, introdusa prin dispozitiile art. IV din Legea nr.2/2013.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia a II-a civila, de

Contencios Administrativ si Fiscal,

Sentinta nr. 217 din 4 octombrie 2013

 

Prin cererea inregistrata pe rolul Curtii de Apel Ploiesti  sub nr. 551/42/2013, reclamantul  ILC  a chemat in judecata parata Agentia Nationala de Administrare Fiscala, solicitand instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa dispuna anularea Ordinului nr. 625/31.05.2013, prin care s-a dispus in mod nelegal detasarea sa pe o perioada de maxim 6 luni la DGFP Neamt pe functia publica de conducere teritoriala vacanta de director executiv gradul II, de pe aceeasi functie ocupata in cadrul DGFP Buzau.

In motivarea cererii, reclamantul  a aratat ca prin Ordinul 625/31.05.2013 a fost detasat pe o perioada de maxim 6 luni, de pe functia de director executiv gradul II clasa 80 de salarizare ocupata la DGFP Buzau, pe aceeasi functie in cadrul DGFP Neamt, insa a refuzat in mod expres aceasta detasare, intrucat se incadreaza in dispozitiile art. 89 alin (3) lit c) din Legea nr. 188/1999 rep. privind statutul functionarilor publici, motivat de starea sanatatii sale, dovedita cu certificat medical.

          A precizat reclamantul ca si-a exprimat in mod expres refuzul detasarii, in sensul ca a consemnat acest punct de vedere pe comunicarea din data de 04.06.2013, prin care i s-a adus la cunostinta ordinul emis si a comunicat paratei si  inscrisurile care atesta starea de boala, respectiv referatul medical nr. ..... emis de IC F, C M I si N, scrisoarea medicala nr. .......... emisa de Cabinet Medical Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judetean de Urgente Buzau si scrisoarea medicala nr. ........ a Spitalului Judetean de Urgente Buzau.

Reclamantul a mai mentionat ca in intervalul de timp ce s-a scurs dupa comunicarea refuzului detasarii, parata nu a raspuns solicitarilor sale, situatie in care a inaintat acesteia la data de 18.06.2013 o cerere prin care a solicitat sa se ia act de faptul ca staruie in refuzul detasarii, potrivit disp. art. 89 alin 3 lit. c) din Legea 188/1999, insa nu a primit raspuns.

            S-a mai aratat ca, potrivit art. 87 alin 1 din Legea 188/1999, mobilitatea in cadrul corpului functionarilor publici se realizeaza prin modificarea raportului de serviciu, fie prin eficientizarea activitatii institutiilor sau autoritatilor publice, fie in interesul functionarului, iar una dintre modalitatile de modificare a raportului de serviciu o constituie detasarea si modul, conditiile si  perioadele in care se efectueaza detasarea sunt reglementate in cuprinsul art. 89 din Legea 188/1999. Dispozitiile art. 89 alin. 3 din aceasta lege, prevad insa si dreptul functionarului public de a refuza detasarea daca se afla intr-una din situatiile enumerate in textul legal, iar refuzul sau este justificat si  se incadreaza in prevederile textului citat, intrucat starea sanatatii dovedita cu certificat medical face contraindicata detasarea.

In dovedirea cererii
, reclamantul a depus la dosar ordinul contestat, adresa nr.8836/2013, referatul medical nr.713/2013 si scrisoare medicala nr.2879 /9135/2013.

Prin intampinare
, parata a solicitat respingerea actiunii, ca neintemeiata, motivat in esenta de faptul ca masura detasarii acestuia a fost dispusa cu respectarea tuturor prevederilor legale in materie, in interesul serviciului.

La termenul de judecata din data de 4.10.2013, potrivit dispozitiilor art.131 al.1 din NCPC, Curtea a invocat din oficiu exceptia necompetentei sale materiale, fata de care a ramas apoi in pronuntare.

Examinand exceptia precizata, Curtea constata urmatoarele :

Obiectul cererii introductive vizeaza anularea ordinului nr.625/2013, emis de catre parata, prin care s-a dispus detasarea reclamantului, in calitate de functionar public, la DGFP Neamt.

   Potrivit dispozitiilor art. IV din Legea nr.2/2013 „
articolul 109 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "
cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de competenta sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului,
cu exceptia situatiilor pentru care este stabilita expres prin lege competenta altor instante."

Or, in conditiile in care reclamantul are calitatea de functionar public, iar ordinul contestat de catre acesta vizeaza raportul sau de serviciu – delegarea fiind un caz de modificare a raportului de serviciu al functionarului public -, Curtea considera ca este competent sa solutioneze prezenta cauza Tribunalul  Buzau – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, intrucat aceasta este instanta de contenciops administrativ in circumscriptia careia isi are sediul reclamantul, iar rangul institutiei publice emitente este irelevant, fata de modficiarea legislativa anterior citata.

In consecinta, in temeiul dispozitiilor art.132 al.3 c.pr.civila, Curtea a admis exceptia de necompetenta materiala, invocata din oficiu, si a declinat competenta judecatii cauzei in favoarea Tribunalului Buzau – Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.

 

(Judecator Ionel Stanescu)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.