Concursul De Infracțiuni Pluralitatea De Infracțiuni
avocat bucuresti online
Grațierea - Cauza care înlătură sau modifică executarea pedepsei
15 martie 2017
avocat online bun
Omisiunea sesizării
2 aprilie 2017

Concursul de infracțiuni Pluralitatea de infracțiuni

avocat specializat

avocat specializat

Concursul de infracțiuni Pluralitatea de infracțiuni 

Constă în două sau mai multe infracțiuni săvârșite  de aceeaşi persoană, înainte ca aceasta să fie definitiv condamnată pentru vreuna dintre ele.

Condiții:

  • Săvârșirea a cel puțin două infracțiuni – cu orice formă de vinovăție, tentativă, consumată sau epuizată, de aceeaşi natură (concurs omogen) sau de natură diferită (concurs eterogen);
  • Săvârșirea infracțiunilor de aceeaşi persoană, în calitate de autor, coautor, complice, instigator – unele pot fi săvârșite în minorat, între 14-18 ani, altele după majorat; nu este necesară întrunirea aceleiaşi calități la săvârșirea tuturor infracțiunilor;
  • Infracțunile trebuie să fie săvârşite înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive de condamnare pentru vreuna dintre ele.

Există concurs dacă infracțiunea este comisă în ziua rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Există de asemenea concurs dacă o infracțiune este săvârșită după rămânerea definitivă a hotărârii, dacă ulterior hotărârea judecătorească este anulată sau desființată prin intermediul unei căi extraordinare de atac, iar noua hotărâre judecătorească a rămas definitivă după săvârşirea altor infracțiuni.

  • Făptuitorul să poată fi tras la răspundere penală pentru cel puțin două infracțiuni – să nu existe o cauză justificativă sau de neimputablitate; să nu fi intervenit amnistia sau grațierea pentru vreuna din infracțiunile săvârșite; să nu fi intervenit prescripția răspunderii penale pentru prima infracțiune la momentul săvârșirii celei subsecvente; să nu fi intervenit o cauză de nepedepsire; să nu existe nici un caz care împiedică punerea în mişcare a acțiunii penale sau exercitarea ei.

Potrivit art.38, alin.1 Cod Penal,  există concurs real de infracțiuni când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeaşi persoană, prin acțiuni sau inacțiuni distincte înainte de a fi condamntă definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs real de infracțiuni şi atunci când una din infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni.

Conform aceluiaşi art., alin.2, Cod Penal, există concurs formal de infracțiuni când o acțiune sau o inacțiune săvârșită de o persoană, din cauza împrejurărilor în care a avut loc sau a urmărilor pe care le-a produs, realizează conținutul mai multor infracțiuni.

Diferența dintre concursul real şi cel formal constă în numărul de acțiuni sau inacțiuni prin care se realizează conținutul infracțiunilor ce compun concursul.

Infracțiunile aflate în concurs pot fi comise cu orice formă de vinovăție.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *