Codul Civil: Servituțile » Consultă Avocat
avocat bucuresti
Codul Civil: Partajul
19 aprilie 2019
caut avocat bucuresti
Codul Civil: Drepturile și obligațiile proprietarilor
19 aprilie 2019

Codul Civil: Servituțile

avocati

avocatiCodul Civil: Servituțile

 

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale

 Noțiune

Art. 755. -
(1) Servitutea este sarcina care grevează un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar.

(2) Utilitatea rezultă din destinația economică a fondului dominant sau constă într-o sporire a confortului acestuia.

 Constituirea servituții

Art. 756. -
Servitutea se poate constitui în temeiul unui act juridic ori prin uzucapiune, dispozițiile în materie de carte funciară rămânând aplicabile.

 Acțiunea confesorie de servitute

Art. 757. -
Dispozițiile art. 696 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

 Constituirea servituții în vederea utilității viitoare

Art. 758. -
Servitutea se poate constitui în vederea unei utilități viitoare a fondului dominant.

 Obligațiile în sarcina proprietarului fondului aservit

Art. 759. -
(1) Prin actul de constituire se pot impune în sarcina proprietarului fondului aservit anumite obligații pentru asigurarea uzului și utilității fondului dominant.

(2) În acest caz, sub condiția notării în cartea funciară, obligația se transmite dobânditorilor subsecvenți ai fondului aservit.

 Servituțile aparente și neaparente

Art. 760. -
(1) Servituțile sunt aparente sau neaparente.

(2) Servituțile aparente sunt acelea a căror existență este atestată de un semn vizibil de servitute, cum ar fi o ușă, o fereastră, un apeduct.

(3) Servituțile neaparente sunt acelea a căror existență nu este atestată de vreun semn vizibil de servitute, cum ar fi servitutea de a nu construi ori de a nu construi peste o anumită înălțime.

 Servituțile continue și necontinue

Art. 761. -
(1) Servituțile sunt continue sau necontinue.

(2) Servituțile continue sunt acelea al căror exercițiu este sau poate fi continuu fără a fi necesar faptul actual al omului, cum ar fi servitutea de vedere ori servitutea de a nu construi.

(3) Servituțile necontinue sunt acelea pentru a căror existență este necesar faptul actual al omului, cum ar fi servitutea de trecere cu piciorul ori cu mijloace de transport.

 Servituțile pozitive și negative

Art. 762. -
(1) Servituțile sunt pozitive sau negative.

(2) Servituțile pozitive sunt acelea prin care proprietarul fondului dominant exercită o parte din prerogativele dreptului de proprietate asupra fondului aservit, cum ar fi servitutea de trecere.

(3) Servituțile negative sunt acelea prin care proprietarul fondului aservit este obligat să se abțină de la exercitarea unora dintre prerogativele dreptului său de proprietate, cum ar fi servitutea de a nu construi.

 Dobândirea servituții prin uzucapiune

Art. 763. -
Prin uzucapiune tabulară poate fi dobândită orice servitute, iar prin uzucapiune extratabulară pot fi dobândite numai servituțile pozitive.

Alte dispoziții aplicabile

Art. 764. -
Modul de exercițiu al servituții se dobândește în aceleași condiții ca și dreptul de servitute.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.