Cauzele Legale De Revocare A Donațiilor | Consultanță Juridică 24/7 - Avocat Online
cabinet avocat
Efectele contractului de vânzare Transferul proprietății: obligația de a da
6 februarie 2017
caut avocat bucuresti
Modificarea cererii de chemare în judecată
14 februarie 2017

Cauzele legale de revocare a donațiilor

onorariu avocat

onorariu avocat

Cauzele legale de revocare a donațiilor

Ca excepție de la principiul irevocabilității donațiilor, donațiile între soți sunt revocabile în timpul căsătoriei.

Art.1020 Cod Civil, prevede că donația mai poate fi revocată în două situații: pentru neexecutarea fără jutificare a sarcinilor şi pentru ingratitudine.

Revocarea legală pentru neexecutarea sarcinii și pentru ingratitudine nu operează de drept.

Revocarea donației pentru neexecutarea „fără justificare” a sarcinii

 

Neexecutarea sarcinii

 

Donatarul este ținut să îndeplinească sarcina numai în limita valorii bunului donat, actualizată la data la care sarcina trebuie îndeplinită.

Potrivit art.1027, alin.1), Cod Civil, dacă donatarul nu îndeplinește sarcina la care s-a obligat, donatorul și succesorii săi în drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donației.

În limita sarcinii, contractul de donație are caracter sinalagmatic astfel că în caz de neexecutare, donatorul poate cere executarea silită a obligației cu daune-interese sau rezoluțiunea contractului.

În cazul sarcinii stipulate în favoarea unui terț, acesta poate cere numai executarea obligației asumate de donatar.

Revocarea donației pentru neexecutarea sarcinii este judiciară. Dreptul la acțiunea prin care se solicită executarea sarcinii sau revocarea donației se prescrie în termen de 3 ani de la data la care sarcina trebuia executată.

Conform art.1029, Cod Civil, când donația este revocată pentru neîndeplinirea sarcinilor, bunurile reintră în patrimoniul donatorului liber de orice drepturi constituite între timp asupra sa.

Revizuirea condițiilor și sarcinilor

 

Atunci când, după încheierea donației, din cauza unor situații imprevizibile și neimputabile beneficiarului, îndeplinirea condițiilor sau executarea sarcinilor care afectează contractul a devenit extrem de dificilă ori excesiv de oneroasă pentru beneficiar, donatarul poate cere revizuirea sarcinilor sau a condițiilor.

Instanța sesizată cu cererea de revizuire poate să dispună modificări cantitative sau calitative ale condițiilor sau ale sarcinilor care afectează contractul ori să le grupeze cu cele similare provenind din alte liberalități.

Instanța poate autoriza și înstrăinarea parțială sau totală a obiectului liberalității, stabilind ca prețul să fie folosit în scopuri conforme cu voința dispunătorului. Tot astfel, instanța poate lua orice alte măsuri care să mențină pe cât posibil destinația urmărită de donator.

Când motivele care au determinat revizuirea condițiilor sau a sarcinilor nu mai subzistă, persoana interesată poate cere instanței înlăturarea pentru viitor a efectelor revizuirii.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *