Calea De Atac In Litigiile Intemeiate Pe Legea Nr. 272/2004. » Consultă Avocat
caut avocat bucuresti
Legea 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Aplicarea in timp a unor dispozitii considerate abrogate ca efect al declararii neconstitutionalitatii. Art. 147 alin. (4) din Constitutie, art. 1 din Codul civil, art. 15 alin. (2) din Constitutie. Acordare daune morale conform art. 5 din legea 221/2009. Cuantum.
18 martie 2020
Plangere Penala
Sentinta pronuntata de instanta de fond intr-o plangere formulata impotriva rezolutiei procurorului de netrimitere in judecata. Calea de atac impotriva sentintei.
18 martie 2020

Calea de atac in litigiile intemeiate pe Legea nr. 272/2004.

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Calea de atac in litigiile intemeiate pe Legea nr. 272/2004.

       

 Legea nr. 272/2004, art.128, art.129

        Art. 128 Legea 272/2004- Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicarii hotararii.

Art. 129 Legea 272/2004- Dispozitiile prezentei legi referitoare la procedura de solutionare a cauzelor privind stabilirea masurilor de protectie speciala se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.

 

Curtea de Apel Ploiesti, Sectia civila si pentru cauze cu minori si de familie,

 Decizia civila nr. 286 din 11 aprilie 2011.

 

 

Prin decizia nr. 286/11 aprilie 2011 s-a respins  ca tardiv formulat recursul declarat de paratii R.C. si R.E.-N., .......impotriva  sentintei civile nr. 469/23.02.2011 pronuntata pe calea ordonantei presedintiale de Tribunalul Dambovita, in contradictoriu cu reclamanta D. G.D.A. S. S. P. C. D., .....

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut ca obiectul actiunii de fata il constituie plasamentul, in regim de urgenta, pe calea ordonantei presedintiale, a copilului R.M.S., in baza dispozitiilor art. 94 alin.3 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Conform art. 129 din mentionata lege, procedura de solutionare a cauzelor privind stabilirea masurilor de protectie speciala se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.

Potrivit art. 582 alin.1 Cod proc.civila, termenul de recurs in materie de ordonanta presedintiala este de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor si de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor.

Intrucat in fata primei instante partile au fost citate, in conformitate cu dispozitiile legale mentionate, termenul de recurs este de 5 zile de la pronuntare, cum de altfel s-a prevazut si in dispozitivul sentintei.

Nedeclararea recursului in termenul legal atrage neluarea lui in consideratie, deoarece, potrivit art. 103 Cod proc.civila, neexercitarea

oricarei cai de atac in termenul legal imperativ, este supusa sanctiunii decaderii, afara daca legea nu dispune altfel sau cand partea dovedeste ca a fost impiedicata printr-o imprejurare mai presus de vointa sa.

In speta, hotararea recurata a fost pronuntata la data de 23.02.2011, iar recursul a fost declarat la 8.03.2011, depasindu-se astfel termenul legal prevazut de art. 582 alin.1 Cod proc.civila.

In aceste conditii, avand in vedere si faptul ca paratii nu au facut dovada ca nedeclararea recursului in termenul legal a fost urmarea unei imprejurari mai presus de vointa lor, Curtea, in temeiul art. 137 alin.1 Cod proc.civila, raportat la art. 582 alin.1 Cod proc.civila, va respinge recursul ca tardiv formulat.

 

  
OPINIE SEPARATA

 

Cererea formulata de D. G.  A. S. P. C. D. prin care a solicitat, pe cale de ordonanta presedintiala, sa se dispuna plasamentul in regim de urgenta pentru copilul R.M.S., nascut la 13.08.2010 a fost intemeiata pe disp.art. 94 alin.3 din Legea nr.272/2004.

De mentionat este ca Legea nr.272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, este o lege speciala, care stabileste reguli speciale de procedura, prevazand in art.128 din aceasta lege ca termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicarii hotararii.

In art.129 din aceeasi lege se precizeaza ca dispozitiile acestei legi referitoare la procedura de solutionare a cauzelor privind stabilirea masurilor de protectie sociala se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.

Din  dispozitiile legale sus mentionate, rezulta ca in materia masurilor de protectie speciale ale copilului sunt aplicabile dispozitiile art.128 din Legea nr.272/2004, iar nu dreptul comun, respectiv dispozitiile Codului de procedura civila pentru ca acestea din urma   sunt aplicabile numai  in ceea ce priveste procedura de solutionare si nu si termenul de recurs.De mentionat este ca  art.94 alin.3 din Legea 272/2004 nu face trimitere la dispozitiile Codului de procedura civila, iar pe de alta parte, in cap.XI - reguli speciale de procedura din Legea 272/2004 - se prevede  care este calea de atac in ceea ce priveste hotararile pronuntate  in aceste cauz

  Fata de aceste considerente, Curtea apreciaza ca termenul de recurs este de 10 zile de la comunicare, potrivit art.128 din Legea 272/2004 si nu de 5 zile de la pronuntare, acest ultim termen fiind termenul de recurs din materia ordonantei presedintiale din dreptul comun.

Ca atare, se impune analizarea cererii de recurs formulata de recurentii R.C. si R. E. N..

Recurentii  au considerat sentinta nelegala si netemeinica, aratand ca sunt de acord ca minorul sa fie dat in plasament maternal la familia S. C. si S. M., care sunt rude apropiate ale lor.

S-a solicitat a se admite recursul si a se dispune in consecinta.

Examinand sentinta recurata, prin prisma criticilor formulate, a actelor si  lucrarilor dosarului, a dispozitiilor legale incidente, Curtea va retine ca acesta este nefondat, potrivit considerentelor ce se vor arata in continuare:

Prin dispozitia nr.73/03.02.2011 a Consiliului judetean Dambovita s-a dispus plasamentul in regim de urgenta a minorului R.M.S., nascut la 13.08.2010 la asistent maternal profesionist M. A..

Din fisa de evaluare a minorului reiese ca familia R. isi neglijeaza copiii, pentru ca din cei 7 copii pe care ii are, unul se afla intr-un centru de plasament de pe raza jud.Valcea, unul se afla in plasament la o alta familie, iar pentru al treilea s-a propus o masura de protectie in  sistem de urgenta.

Cererea recurentilor de a se dispune plasamentul minorului la familia S. C. si S. M. urmeaza a  fi respinsa, intrucat, potrivit art.58

alin.1 din Legea 272/2004 plasamentul copilului se poate face la o persoana sau familie, la un asistent maternal sau la un serviciu de tip rezidential.

Desi art.60 alin.1 din aceeasi lege speciala prevede ca plasamentul copilului care nu a implinit varsta de 2 ani poate fi dispus numai la familia extinsa sau la cea substitutiva,  reclamanta nu a putut dispune plasamentul la familia extinsa, respectiv la G. Ghe. si E., pentru ca acestia  au declarat, atat verbal cat si in  scris, ca nu sunt de acord cu preluarea in sistem de urgenta a copilului (adresa nr. 104/5/2011) .

Nu se poate dispune plasamentul la  familia S. C. si M., intrucat acestia nu au calitatea de asistenti maternali profesionisti, asa cum prevad disp.art.58 alin.1 din Legea 272/2004.

Fata de toate aceste considerente, Curtea apreciaza ca in mod corect s-a dispus plasamentul minorului R.M.S., nascut la 13.08.2010 la asistent maternal profesionist M.A.

(Judecator

Elena Staicu )

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.