Asimilarea Functiilor Si Salariilor Personalului ANSVSA, Institutelor Centrale Si Structurilor   » Consultă Avocat
avocat bucuresti on line
Aplicarea unui tratament fiscal de scutire de la plata impozitului pe cladire
31 martie 2020
avocat pret
Calitatea de persoana indreptatita a reclamantei pentru acordarea de masuri reparatorii prin echivalent  
31 martie 2020

Asimilarea functiilor si salariilor personalului ANSVSA, institutelor centrale si structurilor  

consultanta juridica avocat

consultanta juridica avocat

Asimilarea functiilor si salariilor personalului ANSVSA, institutelor centrale si structurilor  

Prevederile art. I punctul 2 din Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte vorbesc despre „asimilarea functiilor si salariilor personalului” si nu face distinctie intre functiile publice si functiile contractuale, in cadrul functiilor publice nu deosebeste intre categoriile de functii publice existente, iar cu privire la functiile contractuale nu face nicio distinctie intre cele specifice si cele comune.

Functia publica si functia contractuala si nivelul de salarizare din ANSVSA s-au asimilat cu cele din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii, iar functia publica si functia contractuala si nivelul de salarizare din structurile subordonate ANSVSA, cum este si cazul DSVSA Tulcea, s-au asimilat cu cele corespunzatoare din cadrul APIA.

Ratiunea adoptarii dispozitiei legale de introducere a reglementarii asimilarii a fost, potrivit expunerii de motive din cele doua ordonante de urgenta, aceea a inlaturarii diferentelor salariale in cadrul autoritatilor care functioneaza in coordonarea sau subordinea Ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu atributii specifice domeniului in care functioneaza, avand in vedere ca in aceeasi categorie de functii, dar in cadrul altei autoritati (APIA), intervenise o modificare salariala prin raportare la functiile din Ministerul Fondurilor Europene, conform art.1 alin.(8) si (8


[7]


) din OUG nr. 83/2014.

Legea nr. 293/2015 OUG nr. 83/2014 OUG nr. 35/2015

salarizare stabilite, potrivit dispozitiilor ordinelor ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale de aplicare a alin. (8) si (8

1

), in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

  • obligarea paratilor ca pentru perioada cuprinsa intre 01.12.2015 si data punerii in aplicare a noilor grile de salarizare stabilite prin asimilare, sa plateasca salariatilor reprezentati in cauza, diferenta dintre drepturile asimilate, cuvenite potrivit art.1 alin.(8

    2

    ) din OUG nr. 83/2014 si drepturile efectiv platite;
  • obligarea la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii se arata urmatoarele:

Membrul de sindicat [...], parte din personalul contractual al paratei DSVSA Tulcea, este angajat pe post de sofer specific administratiei publice ..., desfasurand in baza unui contract individual de munca activitati specifice evidentiate in Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, Anexa nr. I - Familia ocupationala de functii bugetare „Administratie”, Cap. II, lit. k - Administratia publica sanitar - veterinara si pentru siguranta alimentelor.

In concret, la pct. 17, 18 din acest act normativ sunt reglementate ca functii de specialitate cu caracter de executie in sistemul public sanitar-veterinar, functiile de „sofer ambulante veterinare, autolaboratoare, masini de dezinfectie, masini de interventie si alte masini”.

A mai aratat reclamantul ca, din perspectiva legislatiei salariale reprezentata la acel moment de OUG nr. 83/2014, la sfarsitul anului 2015 au survenit o serie de modificari esentiale, generate de adoptarea si intrarea in vigoare a Legii nr. 293/25.11.2015.

A fost adoptata OUG nr. 35/2015, care a modificat si completat OUG 83/2014, reglementand printre altele, asimilarea functiilor si salariilor personalului ANSVSA si DSVSA Tulcea subordonate, corespunzator specificului acestor functii, cu functiile si salariile din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. Modificarile s-au concretizat prin introducerea in OUG nr. 83/2014 a art. 1 alin.(82).

Prin urmare, pentru punerea in aplicare a modificarilor legislative la nivel central propriu, parata a emis Ordinul nr. 1016/23.12.2015. Desi ar fi trebuit sa clarifice conditiile de asimilare salariala si respectiv, noua grila de salarizare pentru intreg personalul contractual al structurii centrale a ANSVSA, actul emis de parata nu reglementeaza in niciun mod situatia soferului reprezentat in cauza.

S-a mai aratat ca prin art.1 alin.(82) din OUG nr. 83/2014 nu se face nicio distinctie intre functia publica si functia contractuala, respectiv intre anumite categorii de functii contractuale care trebuie si pot fi asimilate, astfel ca toate functiile aparatului central propriu al paratei corespunzator specificului acestor functii trebuiau asimilate functiilor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, stabilite potrivit dispozitiilor ordinelor ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale de aplicare a alin. 8 si 8

1

. Asimilarea functiilor si, implicit, a salariilor, trebuia facuta fara nicio rezerva prin ordin al presedintelui ANSVSA si concretizata prin Decizii emise la nivelul DSVSA Tulcea.

S-a precizat ca asimilarea fara distinctie a tuturor functiilor publice si contractuale este sustinuta de principiul
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie sa distingem),
autoritatea parata avand obligatia de a o pune integral in aplicare, efectul nediscriminatoriu al art.1 alin.(82) din OUG nr. 83/2014 fiind lamurit prin precizari exprese ale Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice.

A subliniat reclamantul ca toate institutiile sesizate pentru interpretarea art.1 alin.(82) din OUG nr. 83/2014 au confirmat ca asimilarea trebuie facuta fara distinctie, in raport de nivelul studiilor si ierarhia functiilor, indiferent chiar si de existenta sau salarizarea unor functii echivalente in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

In plus, cu referire directa la criteriile in baza carora s-au identificat functiile contractuale asimilate prin Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 1015/23.12.2015, solicita reclamantul a se observa ca

functia ocupata de cel pentru care s-a formulat actiunea este mentionata inclusiv in Anexele nr. V/2a si V/2b la OG nr. 10/2008.

A mai precizat reclamantul ca, desi pentru solutionarea amiabila a pretentiilor, s-a adresat paratei Autoritatii Nationale Sanitare si pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul Federatiei Sindicale a ... din Romania, raspunsul acesteia a fost evaziv si formal, evitandu-se un raspuns clar si lamuritor, care sa rezolve situatia categoriilor de personal neavute in vedere la emiterea Ordinului nr. 1016/23.12.2015.

In ceea ce priveste data de la care trebuie facuta asimilarea functiilor si salariilor soferilor aparatului central propriu al DSVSA, cu functiile si nivelul de salarizare din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, considera reclamantul ca aceasta corespunde datei de intrare in vigoare a Legii nr. 293/2015.

Referitor la pretentiile aferente capatului II de cerere privind plata diferentelor salariale dintre drepturile cuvenite si cele efectiv achitate celui reprezentat in cauza, solicita reclamantul a se constata ca temeinicia pretentiilor sale rezulta din insasi temeinicia cererii de asimilare a salariilor, conform art.1 alin.(8

2

) din OUG nr. 83/2014.

In drept, reclamantul si-a intemeiat cererea de chemare in judecata pe dispozitiile art. I pct. 2 din Legea nr. 293/2015, art. I pct. l

1

din OUG nr. 35/2015, art.1 alin.(82) din OUG nr. 83/2014, Anexa nr. 1, Cap II, lit. K - pct. 17 si 18 din Legea nr. 284/2010, Anexele nr. V/2a si V/2b la OG 10/30.01.2008 din OG nr. 10/2008, art. 266 si urmatoarele din Legea nr. 53/2003 si art. 453 Cod procedura civila.

Ca urmare a sentintei civile nr.1638/13.10.2016 pronuntata de Tribunalul Tulcea, prin care a fost admisa exceptia de necompetenta materiala a instantei si a fost declinata competenta, actiunea a fost inregistrata sub acelasi numar pe rolul Curtii de Apel Constanta -Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

In fata Curtii de apel, la data de 16.01.2017, reclamantul a depus precizari scrise cu privire la pretentia concreta dedusa judecatii in cadrul petitului prim al actiunii, aratand ca solicita completarea Ordinului nr.1016/2015 prin emiterea unui nou ordin care sa cuprinda in anexa si categoria profesionala a soferilor, cu conditiile de asimilare salariala pentru acestia si nivelul concret al salarizarii cu nivelul de salarizare din cadrul APIA, in acord cu dispozitiile OG nr.35/2015 si ale Legii nr.293/2015.

2. Intampinarile paratilor.

Parata DSVSA Tulcea a depus intampinare la data de 28.06.2016, prin care a solicitat respingerea actiunii formulate de reclamant, aratand, in esenta, ca DSVSA Tulcea, ca institutie publica deconcentrata, cu personalitate juridica, aflata in subordinea ANSVSA Bucuresti, in calitate de ordonator principal de credite, a fost nevoita sa dispuna masurile prevazute de Ordinul nr. 1016/23.12.2015, neputand sa cenzureze sau sa interpreteze efectele acestuia.

A aratat ca potrivit Statului de functii la data de 06.04.2016 pentru personalul angajat pe perioada nedeterminata al DSVSA Tulcea nr. 8443/18.04.2016, domnul [...] face parte din personalul contractual, avand functia de muncitor calificat grad profesional I, clasa de salarizare 32, gradatia 5, astfel ca salarizarea s-a facut conform Notei de serviciu nr. .../23.12.2015, atasata Ordinului nr.1016/23.12.2015, prin care s-a precizat ca „
in situatia functiilor care nu se asimileaza conform art.Ipct.2 din Legea nr.293/2015, acestea vor beneficia de o majorare in cuantum de 10% la salariul detinut, acordata conform art. Ipct.4 din actul normativ
”.

Potrivit paratei DSVSA Tulcea, retinand adresa ANSVSA nr.6209/25.03.2016, continand punctul de vedere cu privire la cererea formulata de domnul [...], pot fi asimilate numai functiile contractuale specifice activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, exceptand functiile contractuale comune, in aceasta categorie gasindu-se si functia de sofer.

La data de 4 iulie 2016, parata ANSVSA a depus la dosar intampinare prin care a invocat exceptia de necompetenta materiala a Tribunalului Tulcea, exceptia lipsei calitatii sale procesuale

pasive si exceptia inadmisibilitatii primului petit al actiunii reclamantului, iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea actiunii reclamantului, ca neintemeiata.

In motivarea exceptiei de necompetenta materiala a Tribunalului Tulcea, parata a invocat dispozitiile art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 si a aratat ca primul capat de cerere vizeaza completarea unui act administrativ emis de o autoritate publica centrala, competenta materiala de solutionare a cererii apartinand Curtii de Apel Constanta - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a ANSVSA, parata a aratat ca cererea reclamantului vizeaza completarea Ordinului nr.1016/2015 prin emiterea unor acte administrative de asimilare, acte care pot fi emise numai de catre directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, intrucat ANSVSA nu emite decizii pentru personalul incadrat in institutiile din subordinea sa.

Astfel, ANSVSA nu poate avea calitate procesuala pasiva, intrucat reclamantul nu are raporturi de munca directe cu aceasta autoritate, fiind personal contractual numit in functie de executie de sofer de DSVSA Tulcea, Directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti fiind institutii publice cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat.

Potrivit paratei, calitatea ANSVSA de ordonator principal de credite nu atrage calitatea sa procesuala pasiva intr-un litigiu ce decurge din raportul de munca stabilit intre personalul contractual si o unitate cu personalitate juridica subordonata acesteia.

In sustinerea exceptiei inadmisibilitatii primului petit al actiunii, parata ANSVSA a aratat ca solicitarea, astfel cum a fost formulata, este inadmisibila, avand in vedere prevederile art.1 alin.(1) si (2), art.8 alin.(1) si (1

2

) si art.18 alin.(1) din Legea nr.554/2004, dispozitii legale din care rezulta ca in cadrul contenciosului administrativ se analizeaza numai conformitatea actului administrativ cu legea sau cu alte acte normative ce au stat la baza emiterii lui, si existenta unei vatamari produse reclamantului intr-un drept sau interes legitim, iar obiectul unei actiuni in contencios administrativ este cel reglementat de art.8 din Legea nr. 554/2004.

Solicitarea reclamantului este inadmisibila si raportat la maniera in care se solicita sa se efectueze completarea, in sensul solicitarii completarii unui act administrativ al unei institutii publice centrale prin emiterea unor acte administrative cu caracter individual de catre institutiile din subordine.

Pe fondul cauzei, parata a aratat ca incepand cu data de 01.12.2015, functiile si salariile personalului din cadrul structurilor subordonate institutiei au fost asimilate cu functiile si salariile din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, potrivit prevederilor art. I pct.2 din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Intrucat in textul de lege nu se face distinctie intre functia publica si functia contractuala, potrivit punctului de vedere exprimat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin adresa nr. .../DIB/10.12.2015, se puteau asimila functii publice cu functii contractuale si invers, textul de lege facand referire la personal, la modul general, si nu la categoriile de personal.

Potrivit paratei, la nivelul ANSVSA s-a procedat la emiterea unor acte administrative privind salarizarea personalului din acest sistem, potrivit carora functiile contractuale au fost asimilate, din punct de vedere al stabilirii drepturilor salariale, cu functiile publice, tinand cont de nivelul studiilor si de vechimea in specialitatea acestora, iar asimilarea functiilor contractuale s-a realizat, in mod corespunzator, tinand cont de specificul sistemului sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor si cu respectarea conditiilor minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei contractuale, fiind asimilate numai functiile regasite in Anexa nr.1, Capitolul II, litera K, „Administratia publica sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor”, din Legea nr.284/2010.

Astfel, arata parata, s-a dat posibilitatea asimilarii numai functiilor contractuale specifice activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, exceptand functiile contractuale comune.

Se sustine, in esenta, ca autoritatea nu a facut decat sa duca la indeplinire dispozitiile Legii nr. 293/2015, fiind de esenta asimilarii stabilirea unor drepturi salariale corespunzatoare celor acordate in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

Ulterior, fiecare structura subordonata in parte, institutie cu personalitate juridica, a dus la indeplinire prevederile referitoare la stabilirea salariilor pentru personalul propriu, avand in vedere faptul ca este de competenta exclusiva a acestora gestionarea resurselor umane proprii.

  1. Probatorii.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri, fiind depuse de catre reclamant: Ordinul nr. 1016/23.12.2015 cu anexa; adresa nr. 28508/04.12.2015; adresa nr. 8662/DIB/10.12.2015; adresa nr. 948/AC/16.03.2016; adresa nr. 01/21.01.2016 si adresa nr. 3765/02.03.2016 emise de autoritatile si institutiile implicate direct in aplicarea dispozitiilor Legii nr.293/2015.

Paratele ANSVSA SI DSVSA Tulcea au depus inscrisuri.

  1. Exceptiile procesuale sunt nefondate.

Exceptia inadmisibilitatii actiunii din perspectiva primului petit al cererii de chemare in judecata a fost respinsa, ca nefondata, in sedinta publica din data de 13.02.2017, retinand urmatoarele:

Reclamantul a precizat in cursul judecatii care este obiectul acestei cereri, instanta de contencios administrativ fiind, in esenta, investita cu cererea principala de completare a Ordinului Presedintelui ANSVSA - anexa, prin indicarea categoriei profesionale a soferilor in cadrul personalului directiilor ... si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si al institutelor ..., ale caror salarii de baza se vor stabili prin asimilare cu functiile si salariile din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

Din perspectiva sustinerilor paratei ANSVSA in privinta inadmisibilitatii invocate, obiectul actiunii nu vizeaza completarea ordinului autoritatii prin acte de competenta institutiei publice din subordine, astfel ca in raport si de prevederile art.8 alin.(1) si art.18 alin.(1) din Legea nr.554/2004, actiunea reclamantului este admisibila.

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei ANSVSA a fost, de asemenea, respinsa in sedinta publica din 13.02.2017, tinand seama ca se solicita completarea unui act administrativ al carui emitent este autoritatea publica centrala ANSVSA, iar in continutul raportului de drept administrativ dedus judecatii autoritatea mentionata este parte.

  1. Constatarile instantei si dispozitiile legale aplicabile.

Prin Ordinul nr. 1016/23.12.2015 privind salarizarea personalului din cadrul directiilor ... si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si al institutelor ., dat in aplicarea prevederilor art. I punctul 2 si punctul 4 din Legea nr.293/2015 si in considerarea Ordinului comun nr. 103/417/399/30/RP/398/370/238/103/2014, al Ordinului Ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1980/29.12.2014 si al adreselor Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 8662/DIB/10.12.2015, Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 231978/15.12.2015, Ministerului Justitiei nr.100262/17.12.2015 si Ministerului Finantelor Publice nr. 433606/18.12.2015, s-a stabilit ca incepand cu data de 01.12.2015, prin asimilare cu functiile si salariile din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, salariile de baza de care beneficiaza personalul din cadrul directiilor . si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si al institutelor veterinare, se stabilesc conform anexei care face parte integranta din ordin.

In cuprinsul Anexei la Ordinul nr.1016/2015, data in aplicarea art.1 alin.(8

2

) si art.1

1

din OUG nr. 83/2014, a fost prevazut la pct. I, in tabele diferite, salariul de incadrare pentru functionarii publici din cadrul institutiilor subordonate, cu indicarea fiecarei functii de conducere sau de executie, salariul de incadrare pentru functiile specifice contractuale din cadrul institutiilor subordonate, prin indicarea fiecarei functii si, in cazul acesta, si vechimea minima in specialitate necesara pentru asimilare.

Potrivit prevederilor art. I punctul 2 din Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte:

„2. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1

A

1, cu urmatorul cuprins:

"1A1. La articolul 1, dupa alineatul (8A1) se introduce un nou alineat, alineatul (8A2), cu urmatorul cuprins:

«(8A2)
Asimilarea functiilor si salariilor personalului
Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, institutelor centrale si structurilor subordonate judetene, in mod corespunzator incadrarii acestor structuri, cu functiile si nivelul de salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si, dupa caz, din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in cazul unitatilor subordonate, precum si stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al presedintelui ANSVSA,
corespunzator specificului functiilor ANSVSA, avand ca referinta dispozitiile ordinelor ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale de aplicare a prevederilor
alin. (8) si (8A1), cu respectarea normelor legale in vigoare.»".

Textul de lege vorbeste despre „asimilarea functiilor si salariilor personalului” si nu face distinctie intre functiile publice si functiile contractuale, in cadrul functiilor publice nu deosebeste intre categoriile de functii publice existente, iar cu privire la functiile contractuale nu face nicio distinctie intre cele specifice si cele comune.

In acest context, institutiile publice centrale implicate, precum si ANSVSA, au apreciat, corect de altfel, ca lipsa distinctiei din lege atrage asimilarea functiilor publice cu cele contractuale si invers, cu mentiunea ca asimilarea functiei si a salariului din ANSVSA si din structurile subordonate judetene se face cu functia si nivelul de salarizare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.

Functia publica si functia contractuala si nivelul de salarizare din ANSVSA s-au asimilat cu cele din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii, iar functia publica si functia contractuala si nivelul de salarizare din structurile subordonate ANSVSA, cum este si cazul DSVSA Tulcea, s-au asimilat cu cele corespunzatoare din cadrul APIA.

Asimilarea a tinut seama de specificul functiilor ANSVSA si a avut ca referinta, astfel cum rezulta din Ordinul nr.1016/23.12.2015, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.1980/29.12.2014, dat in aplicarea art.1 alin.(8) si (8

1

) din OUG nr.83/2014.

La asimilarea functiilor publice si contractuale s-a tinut seama de nivelul studiilor si de ierarhia functiilor din institutiile ale caror salarii se asimileaza, astfel cum rezulta din adresele atasate, functia contractuala de muncitor calificat, nespecifica activitatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, nefiind asimilata conform art. I pct.2 din Legea nr.293/2015.

Pentru personalul contractual din aceasta categorie, respectiv personalul contractual comun, s-a aplicat o majorare de 10% la salariul detinut, conform adresei ANSVSA nr. 28755/23.12.2015.

Ratiunea adoptarii dispozitiei legale de introducere a reglementarii asimilarii a fost, potrivit expunerii de motive din cele doua ordonante de urgenta, aceea a inlaturarii diferentelor salariale in cadrul autoritatilor care functioneaza in coordonarea sau subordinea ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, cu atributii specifice domeniului in care functioneaza, avand in vedere ca in aceeasi categorie de functii, dar in cadrul altei autoritati (APIA), intervenise o modificare salariala prin raportare la functiile din Ministerul Fondurilor Europene, conform art.1 alin.(8) si (8

1

) din OUG nr.83/2014.

Nu a rezultat ca in cadrul APIA s-a procedat, in baza OUG nr.35/2015 si a OUG nr.83/2014, la stabilirea unui alt nivel de salarizare pentru personalul contractual comun, cu atat mai mult cu cat prin Ordinul MADR nr.1980/2014 s-a stabilit nivelul de salarizare al functionarilor publici din cadrul APIA, iar imprejurarea ca personalul contractual de specialitate a fost avut in vedere prin Ordinul nr.1016/2015 nu inseamna crearea unei situatii discriminatorii pentru personalul contractual comun, fiind vorba despre situatii diferite.

Apreciem, in consecinta, ca Ordinul nr.1016/23.12.2015 emis de Presedintele ANSVSA respecta prevederile Legii nr.293/2015, cererea reclamantului privind completarea acestui act administrativ fiind nefondata. Ca o consecinta a respingerii cererii principale, si cererea vizand obligarea DSVSA Tulcea la calcularea si plata salariului este neintemeiata, astfel ca in baza prevederilor art.18 alin.(1) din Legea nr.554/2004, Curtea de apel va respinge actiunea ca nefondata.

Decizia civila nr. 19/CA/13.02.2017 Judecator redactor Ramona Poppa


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.