Aplicarea în Timp A Noului Cod Civil Din 2009 | Consultanță Juridică Avocat Online

Aplicarea în timp a Noului Cod Civil din 2009

consultanta juridica avocat
Răspunderea disciplinară a avocaților
13 decembrie 2016
avocat pret
Prescripția extinctivă
22 decembrie 2016
Show all

Aplicarea în timp a Noului Cod Civil din 2009

avocat online bun

avocat online bun

0/50 voturi

Aplicarea în timp a Noului Cod Civil din 2009

 

Sediul Materiei:

Codul Civil, art.6

Decizia nr.1/2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Legea civilă se aplică atâta timp cât este în vigoare, neavând putere de a retroactiva.

Actele și faptele juridice încheiate, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi, produc efectele juridice prevăzute de legea în vigoare la data încheierii, săvârșirii sau producerii lor.

Actele juridice nule, anulabile, afectate de alte cauze de ineficacitate la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse dispozițiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile conform legii noi.

Prescripțiile, decăderile și uzucapiunile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi, sunt în întregime supuse dispozițiilor care le-au instituit ( Principiul ultraactivității legii).

Dispozițiile legii noi se aplică tuturor faptelor și actelor încheiate, produse sau săvârșite după intrarea sa în vigoare și situațiilor juridice născute după intrarea în vigoare.

Legea nouă se aplică și efectelor juridice născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea și capacitatea persoanelor, căsătorie, filiație, adopție, obligație legală de întreținere, raporturi de proprietate, regimul general al bunurilor, raporturi de vecinătate, dacă aceste instituții subzistă după intrarea în vigoare a legii noi.

Rămân sub acțiunea legii vechi și situații juridice obiective, adică situații juridice al căror conținut și efecte sunt imperativ stabilite de lege, cum sunt cele care vizează limitele legale ale proprietății private, moștenirea, prescripțiile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi, drepturi reale de garanție.

În conformitate cu Decizia nr.1/2014, publicată în Monitorul Oficial nr.283 din 17 aprilie 2014, a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul competent să judece recursul în interesul legii, a admis recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța și cu privire la art.6 alin. (4) a stabilit că: Prescripțiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeași dată, rămân supuse dispozițiilor art.18 din Decretul nr.167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat, astfel încât atât instanțele de judecată, din oficiu, cât și părțile interesate pot invoca excepția prescripției extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011.Avocat Marius Todeancă

Programează o Consultație0/50 voturi


Articole recenteEvaluează articolul ⚖

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Avocat Marius Todeancă

Programează o Consultație

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Programează o Consultație
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.