Principiul Oralității Principiul Nemijlocirii Principiul Publicității | Discuta Cu Un Avocat
caut avocati bucuresti
Acțiunile în constatare
14 februarie 2017
Avocat Online
Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma scutirii/reducerii/eşalonării sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.
16 februarie 2017

Principiul oralității Principiul nemijlocirii Principiul publicității

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Principiul oralității Principiul nemijlocirii Principiul publicității

Principiul oralității Principiul nemijlocirii Principiul publicității

Principiul desfăşurării procesului civil în limba română

Principiul oralității 

Procesele se dezbat oral, cu excepția cazului în care legea dispune altfel sau când părțile solicită expres instanței ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar.

Acest principiu presupune că atât etapa cercetării procesului, cât şi etapa dezbaterilor, ca regulă, se dezbat oral.

Excepție face situația în care se dispune ca actul de procedură să se încheie în formă scrisă ori atunci când părțile solicită expres instanței ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar.

Principiul nemijlocirii

Probele se administrează de către instanța care judecă procesul, cu excepția cazurilor în care legea stabileşte altfel.

Presupune că instanța cercetează toate elementele dosarului în mod nemijlocit.

Excepțiile pe care le prevede legea le regăsim în cazul declarării necompetenței, astfel dovezile administrate în fața instanței necompetente rămân câştigate judecății şi instanța competentă învestită cu soluționarea cauzei nu va dispune refacerea lor decât pentru motive temeinice; în cazul administrării probelor prin comisie rogatorie; în cazul în care ulterior perimări, se face o nouă cerere de chemare în judecată, părțile putând folosi dovezile administrate în cursul judecării cererii perimate, în măsura în care noua instanță socoteşte că nu este necesară refacerea lor.

Principiul publicității

Şedințele de judecată sunt publice, în afară de cauzele prevăzut de lege.

Presupune că procesul civil se desfăşoară în prezența părților, precum şi a altor persoane.

Ca excepție, şedința de judecată va avea loc în camera de consiliu când legea prevede expres şi în cazurile în care dezbaterea fondului în şedință publică ar aduce atingere moralității, ordinii publice, intereselor minorilor, vieții private a părților ori intereselor justiției.

Principiul desfăşurării procesului civil în limba română

Procesul civil se desfăşoară în limba română.

Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii.

Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin traducător autorizat, dacă legea nu prevede altfel.

Cererile şi actele procedurale se întocmesc numai în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.