Prețul, Obiect Al Obligației Cumpărătorului | Consultanță Juridică Online 24/7
avocat
Efectele răspunderii civile delictuale
30 ianuarie 2017
avocat bucuresti
Efectele răspunderii vânzătorului pentru vicii
8 februarie 2017

Prețul, obiect al obligației cumpărătorului

avocat bucuresti

avocat bucuresti

Prețul, obiect al obligației cumpărătorului

Prețul, obiect al obligației cumpărătorului

Prețul este suma de bani care reprezintă echivalentul datorat de cumpărător în schimbul lucrului transmis de vânzător.

În lipsa unui preț, vânzarea este lovită de nulitate absolută.

Prețul trebuie să întrunească următoaele condiții: să fie stabilit în bani, să fe determinat sau determinabil şi să fie sincer şi serios.

Stabilirea prețului în bani este de esența contractului de vânzare.

Dacă în schimbul unui lucru se achită o sumă de bani şi se promite şi o înteținere, contractul va fi calificat de vânzare, respectiv întreținere, după cum prestația principală este suma de bani sau întreținerea.

Prețul vânzări efectuate pe teritoriul național trebuie plătit în lei, cu mențiunea că stablirea prețului în valută, cu scopul de a preîntâmpina consecințele inflației, nu afectează validitatea contractului.

Conform art.1664 Cod Civil, prețul vânzării este suficient determinat dacă poate fi stabilit potrivit împrejurărilor.

Vânzarea este valabilă şi atunci când părțile au convenit asupra unei modalități prin care prețul poate fi determinat ulterior, dar  nu mai târziu de data plății şi care nu necesită un nou acord de voință al părților. În acest caz prețul este determinabil.

Prețul poate fi determinat ulterior încheierii contractului şi de un terț desemnat de părți. Terțul trebuie să acționeze în mod corect, diligent şi echidistant.

Când persoanele astfel desemnate nu au determinat prețul în termenul stabilit de părți sau, în lipsă, î termen de 6 luni de la încheierea contractului, la cererea părții interesate, preşedintele judecătoriei de la locul încheierii contractului va desemna, de urgență, în camera de consiliu, prin încheiere definitivă un expert pentru determinarea prețului.

Când contractul are ca obiect bunuri pe care vânzătorul le vinde în mod obişnuit, se prezumă că părțile au avut în vedere prețul practicat în mod obişnuit de către vânzător.

Vânzarea unor bunuri al căror preț este stabilit pe piețe organizate este presupusă a fi încheiată pentru prețul mediu aplicat în ziua încheierii contractului pe piața cea mai apropiată de locul încheierii contractului.

Dacă prețul nu a fost determinat în termen de 1 an de la încheierea contractului, vânzarea este nulă absolut.

Prețul real este un preț datorat al bunului vândut, pe care părțile nu l-au stabilit în mod fictiv, ci în scopul de a-l plăti în realitate.

În cazul în care prețul este fictiv, contractul este anulabil.

Prețul trebuie să fie serios. Prețul este derizoriu atunci când este într-atât de disproporționat față de valoarea bunului, încât este evident că părțile nu au dorit să consimtă la o vânzare.

Prețul este lezionar când există o disproporție vădită între valoarea de circulație a lucrului şi prețul efectiv achitat de cumpărător.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.