Obligații Specifice Fazei Precontractuale | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
caut avocat bun
Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
19 ianuarie 2017
caut avocat bun
Promisiunea faptei altuia
6 februarie 2017

Obligații specifice fazei precontractuale

onorariu avocat

onorariu avocat

Obligații specifice fazei precontractuale

Obligații specifice fazei precontractuale

 

Obligația de bună-credință

Este o obligație legală, prevăzută expres de Codul Civil, conform căreia partea care se angajează într-o negociere este ținută să respecte exigențele bunei-credințe. Părțile nu pot conveni limitarea sau excluderea acestei obligații.

Inițierea sau continuarea negocierilor fără intenția de a  încheia contractul este contrară bunei-credințe.

Partea care inițiază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei-credințe, răspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte părți.

Abuzul de drept precontractula reprezintă utilizarea unui drept contrar bunei-credințe, cu depășirea scopului pentru care acest drept este legal recunoscut și protejat de lege.

O expresie a abuzului de drept se regăsește în ipoteza inițierii unor negocieri fără intenția de a încheia contractul sau în cea a ruperii intempestive a negocierilor.

Sancțiunile sunt diverse. Abuzul de drept reprezintă un delict, așa încât se poate vorbi, în primul rând, de repararea prejudiciului.

Pentru anumite expresii ale abuzului, legiuitorul a prevăzut sancțiuni specifice, cum ar fi nulitatea sau reducerea prestațiilor.

Dreptul utilizat abuziv poate fi paralizat prin invocarea abuzului de drept de către cealaltă parte.

Obligația de confidențialitate

 

Când o informație confidențială este comunicată de către o persoană în cursul negocierilor, cealaltă parte este ținută să nu o divulge și să nu o folosească în interes propriu,, indiferent dacă se încheie sau nu contractul. Încălcarea acestei obligații atrage răspunderea părții în culpă.

Părțile pot deroga de la aceste prevederi.

Obligația de informare precontractuală

 

Există o obligație legală de informare a contractantului față de cealaltă parte asupra unor împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie.

Obiectul obligației de informare este dat de o sumă de informații legate de viitorul contract și care sunt considerate importante pentru încheierea acestuia.

Obligația de informare este considerată a fi o obligație de rezultat.

Sancțiunile sunt diverse: poate fi vorba de sancțiunile aplicabile viciilor de consimțământ sau chiar de sancțiuni contractuale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.