Model Sentința De Admitere A Contestației La Executare Privind Aplicarea Legii Penale Mai Favorabile
Plangere Penala
Model Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției
28 septembrie 2018
cabinet avocatura
Model Sentință de încetare a procesului penal
28 septembrie 2018

Model Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile

avocat online bun

avocat online bun

Model Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile

Model Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile

Sediul materiei:

Art. 4, 6 C. pen.

Art. 3, 4, 8, 11 și 13 din Legea nr. 187/2012

Art. 595 C. proc. pen.

Art. 23 din Legea nr. 255/2013

DOSAR NR . . . . . . . . . .

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA . . . . . . . . . .1

Sentința penală nr . . . . . . . . . .

Ședința publică de la data de . . . . . . . . . .

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: . . .

GREFIER: . . .

Pe rol soluționarea sesizării din oficiu/cererii persoanei condamnate . . . . . . . . . . privind aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . .

Fără citarea părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care arată că . . . . . . . . . ., după care instanța reține cauza în pronunțare.

INSTANȚA,

Prin sesizarea/cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei . . . . . . . . . . sub nr . . . . . . . . . ., Compartimentul de executări penale al Judecătoriei . . . . . . . . . . / persoana condamnată . . . . . . . . . . a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . .

Varianta I - legea penală de dezincriminare:

S-a arătat, în acest sens, că prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., inculpata . . . . . . . . . . a fost condamnată la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de prostituție, prevăzută de art. 328 din Codul penal.

S-a făcut aplicarea art. 71 - 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de . . . . . . . . . .

Fapta reținută în sarcina inculpatei prin hotărârea de condamnare a fost dezincriminată ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod penal, unde nu se mai regăsește, la data de 1.02.2014.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 4 C. pen., art. 3 din Legea nr. 187/2012, art. 595 C. proc. pen. și art. 23 din Legea nr. 255/2013.

La dosarul cauzei s-au depus fișa de cazier judiciar a condamnatei și o copie a sentinței penale menționate, însoțită de un referat al compartimentului de executări penale privind data și modalitatea rămânerii definitive, precum și stadiul executării.

Analizând actele dosarului, instanța reține următoarele:

Prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., inculpata . . . . . . . . . . a fost condamnată la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de prostituție, prevăzută de art. 328 din Codul penal din 1969.

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de . . . . . . . . . .

Potrivit art. 328 din Codul penal din 1969, infracțiunea de prostituție consta în fapta persoanei care își procură mijloacele de existență sau principalele mijloace de existență, practicând în acest scop raporturi sexuale cu diferite persoane.

Într-adevăr, prostituția, incriminată la art. 328 din Codul penal din 1969, nu se mai regăsește incriminată în Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009).

Potrivit art. 4 teza I C. pen., legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă.

Varianta II - legea penală mai favorabilă:

S-a arătat, în acest sens, că prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., inculpata . . . . . . . . . . a fost condamnată la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prevăzută de art. 208 alin. (1) din Codul penal.

S-a făcut aplicarea art. 71 - 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, b) C. pen.

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de . . . . . . . . . .

Ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod penal, limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea de furt simplu s-au redus: pedeapsa prevăzută de art. 228 alin. (1) C. pen. este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda, față de închisoarea de a 1 la 12 ani, de la art. 208 alin. (1) din vechiul Cod penal.

Prin urmare, pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pe care persoana condamnată o execută ar trebui redusă la 3 ani închisoare, perioadă pe care condamnata a executat-o deja, și să se dispună punerea de îndată în libertate a acesteia.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 6 C. pen., art. 595 C. proc. pen. și art. 23 din Legea nr. 255/2013.

La dosarul cauzei s-au depus fișa de cazier judiciar a condamnatei și o copie a sentinței penale menționate, însoțită de un referat al compartimentului de executări penale privind data și modalitatea rămânerii definitive, precum și stadiul executării.

Analizând actele dosarului, instanța reține următoarele:

Prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., inculpata . . . . . . . . . . a fost condamnată la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt, prevăzută de art. 208 alin. (1) din Codul penal din 1969.

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de 1.02.2011.

Potrivit art. 6 alin. (1) C. pen., când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai ușoară, sancțiunea aplicată, dacă depășește maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, se reduce la acest maxim.

În cauză, persoana condamnată se află în executarea unei pedepse de 3 ani și 6 luni închisoare, pronunțată printr-o hotărâre definitivă, pentru săvârșirea unei infracțiuni de furt simplu.

Ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod penal, limitele de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea de furt simplu s-au redus însă, pedeapsa prevăzută de art. 228 alin. (1) C. pen. fiind închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

Astfel fiind, pedeapsa aplicată sub legea veche depășește maximul special din noua normă de incriminare și va fi redusă la acesta.

* * *

Având în vedere cele expuse, în baza art. 595 C. proc. pen., va admite sesizarea . . . . . . . . . . / cererea formulată de persoana condamnată . . . . . . . . . ., de aplicare a legii penale mai favorabile.

[se reia conținutul minutei (dispozitivul) - pct. II, la viitor, potrivit variantei incidente]

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

I. În baza art. 595 C. proc. pen., admite sesizarea . . . . . . . . . . / cererea formulată de persoana condamnată . . . . . . . . . . (date prevăzute de art. 107 alin. (1) C. proc. pen.), de aplicare a legii penale mai favorabile.

II.

Varianta I - legea penală de dezincriminare:

Constată că infracțiunea de prostituție, prevăzută de art. 328 din Codul penal din 1969, pentru care a fost condamnată inculpata . . . . . . . . . . prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., a fost dezincriminată.

În baza art. 4 C. pen., constată că executarea pedepsei, pronunțate în baza legii vechi, prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., precum și toate celelalte consecințe penale ale hotărârii judecătorești privitoare la această faptă încetează prin intrarea în vigoare a noului Cod penal, la data de 1.02.2014.

Dispune punerea de îndată în libertate a persoanei condamnate . . . . . . . . . ., dacă nu este deținută în altă cauză.

Varianta II - legea penală mai favorabilă:

Constată intervenirea legii penale mai favorabile pentru pedeapsa la care a fost condamnată inculpata . . . . . . . . . . prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., pentru infracțiunea de . . . . . . . . . ., prevăzută de . . . . . . . . . .

În baza art. 6 alin. (1) C. pen., reduce pedeapsa aplicată inculpatei . . . . . . . . . . prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . ., pentru infracțiunea de . . . . . . . . . ., prevăzută de . . . . . . . . . ., de la 3 ani și 6 luni la 3 ani închisoare.

Constată că pedeapsa a fost executată în perioada 1.02.2011-31.01.2014.

Dispune punerea de îndată în libertate a persoanei condamnate . . . . . . . . . ., dacă nu este deținută în altă cauză.

III. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Executorie.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, . . . . . . . . . .

PREȘEDINTE,

GREFIER,

Punerea în executare:

- adrese către locul de detenție și cazierul judiciar, cu privire la soluția pronunțată:

ROMÂNIA

Dosar nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .

(INSTANȚA) . . . . . . . . . .

Emisă la data de . . . . . . . . . .

Sediul . . . . . . . . . .

Tel . . . . . . . . . .

Fax . . . . . . . . . .

Operator de date cu caracter personal nr.

Către,

Penitenciarul . . .

DGPMB/IPJ . . . . . . . . . . - Serviciul cazier judiciar, statistică și evidență operativă

(de la locul nașterii condamnatului)

IGPR - Direcția cazier judiciar, statistică și evidență operativă (pentru persoanele cu locul nașterii în străinătate sau necunoscut)

Vă facem cunoscut că prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată în dosarul sus-menționat, definitivă prin . . . . . . . . . ., privind pe condamnata . . . . . . . . . ., fiica lui . . . . . . . . . . și a . . . . . . . . . ., născută la data de . . . . . . . . . ., s-au dispus următoarele:

. . . . . . . . . . .

Menționăm că persoana condamnată . . . . . . . . . . se află în executarea MEPI . . . . . . . . . ., emis de . . . . . . . . . ., în baza sentinței penale nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . .

Cu deosebita considerație,

JUDECĂTOR DELEGAT,

Grefier,

1 Este vorba de instanța de executare, iar dacă persoana condamnată se află în executarea pedepsei sau a unei măsuri educative, de către instanța corespunzătoare în grad în a cărei circumscripție se află locul de deținere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de detenție. (art. 595 alin. (2) C. proc. pen.)

Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea faptei cu punere în libertate)

Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea faptei cu punere în libertate)

Sediul materiei:

Art. 4, 6 C. pen.

Art. 595 și 598 C. proc. pen.

Art. 23 din Legea nr. 255/2013

DOSAR NR . . . . . . . . . .

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA . . . . . . . . . .1

Sentința penală nr . . . . . . . . . .

Ședința publică din data de . . . . . . . . . .

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: . . .

GREFIER: . . .

Pe rol soluționarea contestației la executare formulată de "Comisia de evaluare a situației juridice condamnaților aflați în executarea pedepselor" de la Penitenciarul . . . . . . . . . . privind aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . . decizia penală nr . . . . . . . . . . pronunțată de . . . . . . . . . .

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns, pentru condamnat, avocat ales cu împuternicire avocațială nr . . . . . . . . . .

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care arată că . . . . . . . . . .

INSTANȚA,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei . . . . . . . . . . sub nr . . . . . . . . . ., "Comisia de evaluare a situației juridice condamnaților aflați în executarea pedepselor" de la Penitenciarul . . . . . . . . . . a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . .

S-a arătat, în acest sens, că prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., condamnatul . . . . . . . . . . a fost condamnat la pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de . . . . . . . . . .

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de . . . . . . . . . .

Din pedeapsa aplicată condamnatul a executat până în prezent . . . . . . . . . .

Fapta reținută în sarcina acestuia prin hotărârea de condamnare a fost dezincriminată ca urmare a intrării în vigoare a Codului penal, unde nu se mai regăsește infracțiunea de . . . . . . . . . . la data de 1.02.2014.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 4 C. pen., art. 3 din Legea nr. 187/2012, art. 595 C. proc. pen. și art. 23 din Legea nr. 255/2013.

La dosarul cauzei s-au depus fișa de cazier judiciar a condamnatului și o copie a sentinței penale menționate, însoțită de un referat al compartimentului de executări penale privind data și modalitatea rămânerii definitive, precum și stadiul executării.

Analizând actele dosarului, instanța reține următoarele:

Prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., condamnatului . . . . . . . . . . i s-a aplicat pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de . . . . . . . . . ., prevăzută de art . . . . . . . . . . C. pen. din 1968, intrat în vigoare în 1969.

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de . . . . . . . . . .

Instanța constată că fapta nu se mai regăsește incriminată în C. pen. (adoptat prin Legea nr. 286/2009), nici cu această denumire marginală sau o alta și nici în conținutul altei infracțiuni, astfel că se constată că fapta de . . . . . . . . . . a fost dezincriminată de către legiuitor.

Potrivit art. 4 teza I C. pen., legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă.

Așadar, nu mai există temei pentru continuarea executării pedepsei, în cauză fiind incident un motiv de stingere a executării pedepsei, consecință a dezincriminării faptei pentru care s-a dispus condamnarea.

Așa fiind, instanța va admite contestația la executare, în temeiul art. 598 lit. d) C. proc. pen. ca urmare a dezincriminării faptei pentru care s-a dispus condamnarea și va dispune punerea, de îndată, în libertate a condamnatului . . . . . . . . . . dacă nu este arestat în altă cauză.

Va anula MEPI nr . . . . . . . . . . emis în baza sentinței penale nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . .

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 23 din Legea nr. 255 din 2013 și art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., admite contestația la executare formulată de "Comisia de evaluare a situației juridice condamnaților aflați în executarea pedepselor" de la Penitenciarul . . . . . . . . . . privind aplicarea legii penale mai favorabile condamnatului . . . . . . . . . . (date prev. de art. 107 alin. (1) C. proc. pen.).

Constată că infracțiunea de . . . . . . . . . . prevăzută de art. 328 C. pen. din 1968, pentru care s-a dispus condamnarea, nu mai este prevăzută ca infracțiune în Codul penal.

Dispune punerea, de îndată, în libertate, a condamnatului . . . . . . . . . . dacă nu este arestat în altă cauză.

Anulează MEPI nr . . . . . . . . . . emis în baza sentinței penale nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . .

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Executorie.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, . . . . . . . . . .

PREȘEDINTE,

GREFIER,

Punerea în executare:

- adresă către penitenciar pentru punerea, de îndată, în libertate

- adresă către serviciul cazier judiciar

- adresă către instanța de executare

Adresă către penitenciar pentru punerea, de îndată, în libertate

ROMÂNIA

Dosar nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .

(INSTANȚA) . . . . . . . . . .

Emisă la data de . . . . . . . . . .

Sediul . . . . . . . . . .

Tel . . . . . . . . . .

Fax . . . . . . . . . .

Operator de date cu caracter personal nr.

Către,

Penitenciarul . . . . . . . . . .

Vă facem cunoscut că prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., executorie, în baza art. 598 lit. d) C. proc. pen. și art. 23 din Legea nr. 255/2013 s-a dispus admiterea contestației la executare formulată de Comisia de evaluare a situației juridice a persoanelor condamnate privind pe condamnatul . . . . . . . . . . fiul/fiica lui . . . . . . . . . . și al . . . . . . . . . . născut(ă) la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . . și reședința/f.f.l. în . . . . . . . . . ., deținut în baza MEPI nr . . . . . . . . . . emis în baza sentinței penale nr . . . . . . . . . . și că urmare a dezincriminării faptei pentru care s-a dispus condamnarea s-a dispus punerea acestuia, de îndată, în libertate, dacă nu este arestat în altă cauză.

Vă comunicăm un exemplar al sentinței menționate pentru a proceda în consecință.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE,

GREFIER,

1 Dacă persoana condamnată se află în executarea pedepsei sau a unei măsuri educative, de către instanța corespunzătoare în grad în a cărei circumscripție se află locul de deținere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de detenție. (art. 595 alin. (2) C. proc. pen.)

Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni)

Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni)

Sediul materiei:

Art. 4, 6 C. pen.

Art. 3, 4, 8, 11 și 13 din Legea nr. 187/2012

Art. 595 C. proc. pen.

Art. 23 din Legea nr. 255/2013

Observație: S-a avut în vedere numai situația în care sesizarea are loc. din oficiu

DOSAR NR . . . . . . . . . .

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA . . . . . . . . . .1

Sentința penală nr . . . . . . . . . .

Ședința publică de la data de . . . . . . . . . .

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: . . .

GREFIER: . . .

Pe rol soluționarea sesizării din oficiu privind aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . . în privința condamnatului . . . . . . . . . .

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns, pentru condamnat, avocat ales cu împuternicire avocațială nr . . . . . . . . . .

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care arată că . . . . . . . . . .

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, se trece la dezbateri.

Avocatul condamnatului, având cuvântul, . . . . . . . . . .

INSTANȚA,

Prin sesizarea înregistrată pe rolul Judecătoriei . . . . . . . . . . sub nr . . . . . . . . . ., comisia instituită potrivit art . . . . . . . . . . a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . . privind pe condamnatul . . . . . . . . . .

S-a arătat, în acest sens, că prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., inculpatul . . . . . . . . . . a fost condamnat la pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de prostituție, prevăzută de art. 328 C. pen. din 1969.

Prin aceeași sentință inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare și pentru infracțiunea de proxenetism, prevăzută de art. 329 alin. (1) din același cod.

Pedepsele au fost contopite și s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de . . . . . . . . . . închisoare, la care a fost adăugat un spor de . . . . . . . . . . închisoare.

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de . . . . . . . . . .

Fapta reținută în sarcina inculpatului prin hotărârea de condamnare a fost dezincriminată ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod penal, unde nu se mai regăsește, la data de 01.02.2014.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 4 C. pen., art. 3 din Legea nr. 187/2012, art. 595 C. proc. pen. și art. 23 din Legea nr. 255/2013.

La dosarul cauzei s-au depus fișa de cazier judiciar a condamnatului și o copie a sentinței penale menționate, însoțită de un referat al compartimentului de executări penale privind data și modalitatea rămânerii definitive, precum și stadiul executării.

Analizând actele dosarului și dispozițiile legale, instanța reține următoarele:

Prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., inculpatul . . . . . . . . . . a fost condamnat la pedeapsa de . . . . . . . . . . ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de prostituție, prevăzută de art. 328 C. pen. din 1969.

Prin aceeași sentință inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare și pentru infracțiunea de proxenetism, prevăzută de art. 329 alin. (1) din același cod.

Pedepsele au fost contopite și s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de . . . . . . . . . . închisoare, la care a fost adăugat un spor de . . . . . . . . . . închisoare.

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de . . . . . . . . . .

Instanța constată că fapta de prostituție reținută în sarcina inculpatului prin hotărârea de condamnare a fost dezincriminată ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod penal, unde nu se mai regăsește, la data de 1.02.2014.

Potrivit art. 4 teza I C. pen., legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă.

Se constată că într-adevăr una dintre infracțiunile pentru care a fost condamnat inculpatul a fost dezincriminată, astfel că instanța va face aplicarea art. 4 C. pen. și va admite contestația la executare.

Va constata că infracțiunea prevăzută de art. 328 C. pen. din 1969 a fost dezincriminată prin intrarea în vigoare a Legii 289/2009.

Va constata că persoana condamnată urmează a executa pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare aplicată pentru infracțiunea de proxenetism, care are corespondent și în Codul penal, respectiv art. 213 C. pen.

Va constata că pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare aplicată condamnatului prin sentința penală nr . . . . . . . . . . un depășește maximul prevăzut de legea nouă, astfel că un se impune reducerea acesteia sub cuantumul stabilit prin sentința menționată.

Urmare a înlăturării concursului de infracțiuni va dispune și înlăturarea sporului de . . . . . . . . . . închisoare aplicat prin sentința penală nr . . . . . . . . . ., urmând ca persoana condamnată să execute numai pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare aplicată pentru infracțiunea de proxenetism.

Va deduce din pedeapsă durata executată de la data de . . . . . . . . . . la zi/Va constata că pedeapsa a fost deja executată de la data de . . . . . . . . . . la zi.

Va dispune anularea MEPI nr . . . . . . . . . . emis în baza sentinței penale nr . . . . . . . . . . și va dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii/Constatând că pedeapsa a fost executată, va dispune punerea în libertate de îndată a persoanei condamnate, dacă nu este arestată în altă cauză.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 23 din Legea 255/2013 raportat la art. 595 C. proc. pen., admite contestația la executare ca urmare a sesizării din oficiu . . . . . . . . . . privind pe condamnatul (date prevăzute de art. 107 alin. (1) C. proc. pen.).

Constată că infracțiunea prevăzută de art. 328 C. pen. din 1969 a fost dezincriminată prin intrarea în vigoare a Legii 289/2009.

Constată că persoana condamnată urmează a executa pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare aplicată prin sentința penală nr . . . . . . . . . . definitivă la data de . . . . . . . . . . pentru infracțiunea de proxenetism, care are corespondent și în Codul penal, respectiv art. 213 C. pen.

Constată că pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare aplicată condamnatului prin sentința penală nr . . . . . . . . . . nu depășește maximul prevăzut de legea nouă, astfel că nu se impune reducerea acesteia sub cuantumul stabilit prin sentința menționată.

Dispune înlăturarea sporului de . . . . . . . . . . închisoare aplicat prin sentința penală nr . . . . . . . . . ., urmând ca persoana condamnată să execute numai pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare aplicată pentru infracțiunea de proxenetism.

Deduce din pedeapsă durata executată de la data de . . . . . . . . . . la zi/Constată că pedeapsa a fost executată de la data de . . . . . . . . . . la zi.

Dispune anularea MEPI nr . . . . . . . . . . emis în baza sentinței penale nr . . . . . . . . . . și emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii/Dispune punerea în libertate de îndată a condamnatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi . . . . . . . . . .

PREȘEDINTE,

GREFIER,

Punerea în executare:

- se emite mandat de executare a pedepsei închisorii, dacă se anulează mandatul anterior/adresă de punere în libertate către penitenciar, dacă se dispune punerea în libertate

- adresă către serviciul cazier judiciar

1 Este vorba de instanța corespunzătoare în grad instanței de executare, în a cărei circumscripție se află locul de deținere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de detenție. (art. 595 alin. (2) C. proc. pen.)

Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă

Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (dezincriminarea pentru una dintre faptele din concursul de infracțiuni) - Varianta II - pentru cea de-a doua infracțiune intervine legea penală mai favorabilă

DOSAR NR . . . . . . . . . .

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA . . . . . . . . . .1

Sentința penală nr . . . . . . . . . .

Ședința publică de la data de . . . . . . . . . .

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: . . .

GREFIER: . . .

Pe rol soluționarea sesizării din oficiu privind aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . . în privința condamnatului . . . . . . . . . .

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns, pentru condamnat, avocat ales cu împuternicire avocațială nr . . . . . . . . . .

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care arată că . . . . . . . . . .

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, se trece la dezbateri.

Avocatul condamnatului, având cuvântul, . . . . . . . . . .

INSTANȚA,

Prin sesizarea înregistrată pe rolul Judecătoriei . . . . . . . . . . sub nr . . . . . . . . . ., comisia instituită potrivit art . . . . . . . . . . a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . . privind pe condamnatul . . . . . . . . . .

S-a arătat, în acest sens, că prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., inculpatul . . . . . . . . . . a fost condamnat la pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de prostituție, prevăzută de art. 328 C. pen. din 1969.

Prin aceeași sentință inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare și pentru infracțiunea de proxenetism, prevăzută de art. 329 al.1 din același cod.

Pedepsele au fost contopite și s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de . . . . . . . . . . închisoare, la care a fost adăugat un spor de . . . . . . . . . . închisoare.

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de . . . . . . . . . .

Fapta reținută în sarcina inculpatului prin hotărârea de condamnare a fost dezincriminată ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod penal, unde nu se mai regăsește, la data de 1.02.2014.

De asemenea, pedeapsa de . . . . . . . . . . ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de proxenetism depășește maximul prevăzut de lege pentru aceeași infracțiune în legea nouă, respectiv Legea nr. 289/2009.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 4 C. pen., art. 3 și 4 din Legea nr. 187/2012, art. 595 C. proc. pen. și art. 23 din Legea nr. 255/2013.

La dosarul cauzei s-au depus fișa de cazier judiciar a condamnatului și o copie a sentinței penale menționate, însoțită de un referat al compartimentului de executări penale privind data și modalitatea rămânerii definitive, precum și stadiul executării.

Analizând actele dosarului și dispozițiile legale, instanța reține următoarele:

Prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., inculpatul . . . . . . . . . . a fost condamnat la pedeapsa de . . . . . . . . . . ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de prostituție, prevăzută de art. 328 C. pen. din 1969.

Prin aceeași sentință inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare și pentru infracțiunea de proxenetism, prevăzută de art. 329 alin. (1) din același cod.

Pedepsele au fost contopite și s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de . . . . . . . . . . închisoare, la care a fost adăugat un spor de . . . . . . . . . . închisoare.

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de . . . . . . . . . .

Instanța constată că fapta de prostituție reținută în sarcina inculpatului prin hotărârea de condamnare a fost dezincriminată ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod penal, unde nu se mai regăsește, la data de 1.02.2014.

Potrivit art. 4 teza I C. pen., legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub legea veche, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă.

Se constată că într-adevăr una dintre infracțiunile pentru care a fost condamnat inculpatul a fost dezincriminată, astfel că instanța va face aplicarea art. 4 C. pen. și va admite contestația la executare.

Va constata că infracțiunea prevăzută de art. 328 C. pen. din 1969 a fost dezincriminată prin intrarea în vigoare a Legii 289/2009.

Va constata că persoana condamnată urmează a executa pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de proxenetism, care are corespondent și în Codul penal, respectiv art. 213 alin. (1) C. pen.

Potrivit art. 6 alin. (1) C. pen., când după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea completă a pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsă mai ușoară, sancțiunea aplicată, dacă depășește maximul special prevăzut de legea nouă pentru infracțiunea săvârșită, se reduce la acest maxim.

Conform art. 4 din Legea nr. 187/2012, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pedeapsa aplicată pentru o infracțiune printr-o hotărâre ce a rămas definitivă sub imperiul Codului penal din 1969, care nu depășește maximul special prevăzut de Codul penal, nu poate fi redusă în urma intrării în vigoare a acestei legi.

În cauză, persoana condamnată se află în executarea unei pedepse de . . . . . . . . . . ani închisoare, pronunțată printr-o hotărâre definitivă, pentru săvârșirea unei infracțiuni de proxenetism.

Instanța constată că pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare aplicată condamnatului prin sentința penală nr . . . . . . . . . . depășește maximul prevăzut de legea nouă, astfel că se impune reducerea acesteia sub cuantumul stabilit prin sentința menționată, la maximul special de 7 ani, prevăzut de legea nouă.

Urmare a înlăturării concursului de infracțiuni va dispune și înlăturarea sporului de . . . . . . . . . . închisoare aplicat prin sentința penală nr . . . . . . . . . ., urmând ca persoana condamnată să execute numai pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de proxenetism, astfel redusă până la maximul special din legea nouă.

Va deduce din pedeapsă durata executată de la data de . . . . . . . . . . la zi/Va constata că pedeapsa a fost deja executată de la data de . . . . . . . . . . la zi.

Va dispune anularea MEPI nr . . . . . . . . . . emis în baza sentinței penale nr . . . . . . . . . . și va dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii/Constatând că pedeapsa a fost executată, va dispune punerea în libertate de îndată a persoanei condamnate, dacă nu este arestată în altă cauză.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 23 din Legea 255/2013 raportat la art. 595 C. proc. pen., admite contestația la executare ca urmare a sesizării din oficiu . . . . . . . . . . privind pe condamnatul (date prevăzute de art. 107 alin. (1) C. proc. pen . .

Constată că infracțiunea prevăzută de art. 328 C. pen. din 1969 a fost dezincriminată prin intrarea în vigoare a Legii 289/2009.

Reduce pedeapsa aplicată condamnatului prin sentința penală nr . . . . . . . . . . definitivă la data de . . . . . . . . . . pentru infracțiunea de proxenetism, care are corespondent și în Codul penal, respectiv art. 213 alin. (1) C. pen., de la . . . . . . . . . . ani închisoare la 7 ani închisoare, maximul special prevăzut de art. 213 alin. (1) C. pen.

Dispune înlăturarea sporului de . . . . . . . . . . închisoare aplicat prin sentința penală nr . . . . . . . . . ., urmând ca persoana condamnată să execute numai pedeapsa de 7 ani închisoare aplicată pentru infracțiunea de proxenetism.

Deduce din pedeapsă durata executată de la data de . . . . . . . . . . la zi/Constată că pedeapsa a fost executată de la data de . . . . . . . . . . la zi.

Dispune anularea MEPI nr . . . . . . . . . . emis în baza sentinței penale nr . . . . . . . . . . și emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii/Dispune punerea în libertate de îndată a condamnatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, . . . . . . . . . .

PREȘEDINTE,

GREFIER,

Punerea în executare:

se emite mandat de executare a pedepsei închisorii, dacă se anulează mandatul anterior/adresă de punere în libertate către penitenciar, dacă se dispune punerea în libertate adresă către serviciul cazier judiciar

ROMÂNIA

Dosar nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . .

(INSTANȚA) . . . . . . . . . .

Emisă la data de . . . . . . . . . .

Sediul . . . . . . . . . .

Tel . . . . . . . . . .

Fax . . . . . . . . . .

Operator de date cu caracter personal nr.

Către,

DGPMB/IPJ . . . . . . . . . . - Serviciul cazier judiciar, statistică și evidență operativă (de la locul nașterii condamnatului)

IGPR - Direcția cazier judiciar, statistică și evidență operativă (pentru persoanele cu locul nașterii în străinătate sau necunoscut)

Vă facem cunoscut că prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată în dosarul sus-menționat, definitivă prin . . . . . . . . . ., privind pe condamnatul . . . . . . . . . ., fiul lui . . . . . . . . . . și al . . . . . . . . . ., născut la data de . . . . . . . . . ., s-a admis contestația la executare formulată de condamnat/Parchetul de pe lângă . . . . . . . . . . împotriva sentinței penale nr . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., și s-a dispus . . . . . . . . . .

Totodată, s-a dispus anularea MEPI nr . . . . . . . . . . și s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

Vă rugăm să luați măsurile necesare pentru executarea sentinței penale menționate.

Cu deosebită considerație,

JUDECĂTOR DELEGAT,

GREFIER,

1 Este vorba de instanța corespunzătoare în grad instanței de executare, în a cărei circumscripție se află locul de deținere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de detenție. (art. 595 alin. (2) C. proc. pen.)

Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)

Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile (reducerea pedepsei)

Sediul materiei:

Art. 6 C. pen.

Art. 595 C. proc. pen.

Art. 23 din Legea nr. 255/2013

DOSAR NR . . . . . . . . . .

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA . . . . . . . . . .1

Sentința penală nr . . . . . . . . . .

Ședința publică de la data de . . . . . . . . . .

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: . . .

GREFIER: . . .

Pe rol soluționarea sesizării din oficiu2 privind aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . . în privința condamnatului . . . . . . . . . .

Fără citarea persoanei condamnate.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care instanța reține cauza spre soluționare.

INSTANȚA,

Prin sesizarea înregistrată pe rolul Judecătoriei . . . . . . . . . . sub nr . . . . . . . . . ., comisia de aplicare a legii penale mai favorabile constituită în Penitenciarul . . . . . . . . . . a solicitat aplicarea legii penale mai favorabile, cu privire la condamnarea dispusă prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . . privind pe condamnatul . . . . . . . . . .

S-a arătat, în acest sens, că prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din / . . . . . . . . . . /2012, pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., inculpatul . . . . . . . . . . a fost condamnat la pedeapsa de 12 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. (1), alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 3201 alin. 7 din Codul de proc. pen. din 1968 și art. 37 alin. (1) lit. b) din Codul penal din 1969.

Prin aceeași sentință inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare și pentru infracțiunea de furt calificat, prevăzută de art. 208 al.1 - 209 alin. 1 lit. i, g din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. din 1968 și art. 37 alin. (1) lit. b) din Codul penal din 1969.

Pedepsele au fost contopite și s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 12 ani închisoare, la care a fost adăugat un spor de 1 an închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 13 ani închisoare. Pe lângă pedeapsa principală a fost aplicată inculpatului și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II- a și lit. b) C. pen.

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de . . . . . . . . . .

Pedepsele principale aplicate inculpatului sunt mai mari decât maximul special prevăzut de Codul penal, astfel că acestea trebuie reduse la limitele speciale prevăzute de legea nouă.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 6 C. pen., art. 595 C. proc. pen. și art. 23 din Legea nr. 255/2013.

La dosarul cauzei s-au depus fișa de cazier judiciar a condamnatului și o copie a sentinței penale menționate, însoțită de un referat al compartimentului de executări penale privind data și modalitatea rămânerii definitive, precum și stadiul executării.

Analizând actele dosarului și dispozițiile legale, instanța reține următoarele:

Prin sentința penală nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., pronunțată de . . . . . . . . . ., definitivă prin . . . . . . . . . ., inculpatul . . . . . . . . . . a fost condamnat la pedeapsa de 12 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, prevăzută de art. 211 alin. (1), alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. din 1968 și art. 37 alin. (1) lit. b) din Codul penal din 1969.

Prin aceeași sentință inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare și pentru infracțiunea de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. (1) - 209 alin. (1) lit. i), g) din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. din 1968 și art. 37 alin. (1) lit. b) din Codul penal din 1969.

Pedepsele au fost contopite, în baza dispozițiilor art. 34 alin. (1) lit. b) din Codul penal din 1969 și s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 12 ani închisoare, la care a fost adăugat un spor de 1 an închisoare, rezultând pedeapsa de 13 ani închisoare.

În baza sentinței penale menționate s-a emis MEPI nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . ., de către . . ., executarea pedepsei începând la data de . . . . . . . . . .

Pentru aplicarea dispozițiilor art. 6 C. pen., instanța urmează să analizeze, în ordinea menționată, următoarele aspecte:

aplicarea legii mai favorabile în ceea ce privește limitele maxime de pedeapsă, avându-se în vedere aplicarea cauzei legale de reducere prevăzute de art. 3201 C. proc. pen. și a dispozițiilor privitoare la recidiva postexecutorie aplicarea legii mai favorabile în ceea ce privește tratamentul juridic sancționator privitor la concursul de infracțiuni

1. În ceea ce privește limitele de pedeapsă mai favorabile, instanța urmează să stabilească limitele maxime de pedeapsă prevăzute de legea nouă pentru infracțiunile pentru care inculpatul a fost condamnat, în stare de recidivă postexecutorie. În acest sens, instanța va avea în vedere și împrejurarea că la individualizarea cuantumului celor două pedepse cu închisoarea s-a reținut cauza legală de reducere a pedepsei prevăzută de dispozițiile art. 3201 alin. (7) C. proc. pen. din 1968.

Astfel, instanța reține următoarele:

a) Dispozițiile art. 3201 alin. (7) din C. proc. pen. din 1968 au corespondent în dispozițiile art. 396 alin. (10) C. proc. pen., ce prevăd același tratament sancționator, reducerea pedepsei cu 1/3, în cazul în care cauza a fost soluționată prin procedura recunoașterii învinuirii, potrivit dispozițiilor art. 375 alin. (1), (2) C. proc. pen., instituție similară celei prevăzute de art. 3201 C. proc. pen. din 1968, urmând a fi reținute la stabilirea limitelor de pedeapsă potrivit legii noi.

b) În ceea ce privește aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la pedepsele pentru infracțiuni săvârșite în starea de recidivă postexecutorie, instanța menționează că aceasta se face într-o singură etapă, urmând a se verifica dacă pedeapsa aplicată sub legea veche depășește maximul special din noua normă de incriminare, redus cu 1/3 potrivit dispozițiilor art. 375 alin. (1), (2) C. proc. pen., și ulterior majorat cu ½ din maximul special astfel rezultat, potrivit art. 43 alin. (5) C. pen.

c) Infracțiunea de tâlhărie în formă calificată prevăzută de dispozițiile art. 211 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969 este reglementată de dispozițiile art. 234 alin. (1) lit. d) C. pen., fiind sancționată în ambele reglementări cu pedeapsa închisorii, în Codul penal din 1969 limitele pedepsei fiind prevăzute de la 5 la 20 de ani, iar în actualul Cod penal de la 3 la 10 ani.

Limitele de pedeapsă prevăzute de art. 234 alin. (1) lit. d) C. pen., în urma aplicării art. 396 alin. (10) C. proc. pen. se încadrează între 2 ani și 6 ani și 8 luni, iar ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 41 alin. (1) C. pen. raportat la art. 43 alin. (5) C. pen., acestea se încadrează între 3 ani și 10 ani.

Față de cele reținute, instanța constată că pedeapsa de 12 ani închisoare aplicată inculpatului depășește maximul special prevăzut de legea nouă, care este de 10 ani închisoare.

d) Infracțiunea de furt calificat prevăzută de dispozițiile art. 208 alin. (1) - 209 alin. (1) lit. i), g) din Codul penal din 1969 este reglementată de dispozițiile art. 229 alin. (1) lit. b), d) C. pen., fiind sancționată în ambele reglementări cu pedeapsa închisorii, în Codul penal din 1969 limitele pedepsei fiind prevăzute de la 3 la 15 ani, iar în actualul Cod penal de la 1 la 5 ani.

În ceea ce privește noua lege, limitele de pedeapsă prevăzute de art. 229 alin. (1) lit. b), d) C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. sunt de la 8 luni la 3 ani și 4 luni, iar ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 41 alin. (1) C. pen. raportat la art. 43 alin. (5) C. pen., acestea se încadrează între 1 an și 5 ani.

Față de cele reținute, instanța constată că pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare aplicată inculpatului depășește maximul special prevăzut de legea nouă, care este de 5 ani închisoare.

2. În ceea ce privește aplicarea legii mai favorabile referitoare la tratamentul juridic sancționator privitor la concursul de infracțiuni, instanța urmează să compare pedeapsa aplicată inculpatului cu limita maximă la care se poate ajunge potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., luându-se în calcul pedepsele reduse la maximul special prevăzut de legea nouă.

Potrivit dispozițiilor art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen., în urma contopirii pedepselor de 10 ani închisoare și 5 ani închisoare, la pedeapsa de bază de 10 ani închisoare se adaugă sporul de 1 an și 8 luni, rezultând o pedeapsă de 11 ani și 8 luni închisoare.

Având în vedere că pedeapsa aplicată inculpatului de 13 ani închisoare depășește maximul special la care se poate ajunge potrivit legii noi, instanța va reduce pedeapsa aplicată la 11 ani și 8 luni închisoare.

Având în vedere prevederea ca pedeapsă accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a și lit. b) din Codul penal din 1969 și de legea nouă, instanța va aplica pe lângă pedeapsa principală, pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen.

Astfel, în baza art. 23 din Legea nr. 255/2013 raportat la art. 595 C. proc. pen., instanța va admite contestația la executare, va descontopi pedeapsa rezultantă de 13 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr . . . . . . . . . ., pronunțată de . . și va repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează:

pedeapsa de 12 ani închisoare, stabilită pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie în formă calificată prevăzută de dispozițiile art. 211 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 3201 C. proc. pen. și în stare de recidivă postexecutorie, cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen.;

pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare, stabilită pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat prevăzută de dispozițiile art. 208 alin. (1)- 209 alin. (1) lit. i), g) din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 3201 C. proc. pen. și în stare de recidivă postexecutorie, cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen.;

sporul de 1 an închisoare.

În baza art. 6 alin. (1) C. pen., va reduce pedeapsa de 12 ani închisoare, la maximul special de 10 ani închisoare, prevăzut de art. 234 alin. (1) lit. d) C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. și art. 41 alin. (1) C. pen. raportat la art. 43 alin. (5) C. pen.

În baza art. 6 alin. (1) C. pen., va reduce pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare, la maximul special de 5 ani închisoare, prevăzut de art. 229 alin. (1) lit. b), d) C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. și art. 41 alin. (1) C. pen. raportat la art. 43 alin. (5) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) C. penal raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. va contopi pedepsele de 10 ani închisoare și 5 ani închisoare, pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare fiind sporită cu 1 ani și 8 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 11 ani și 8 luni închisoare.

Va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., ca pedeapsă accesorie.

Va deduce din pedeapsă durata executată de la data de . . . . . . . . . . la zi.

Va dispune anularea MEPI nr . . . . . . . . . . emis în baza sentinței penale nr . . . . . . . . . . și va dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 23 din Legea 255/2013 raportat la art. 595 C. proc. pen., admite contestația la executare ca urmare a sesizării din oficiu privind pe condamnatul . . . . . . . . . . (date prevăzute de art. 107 alin. (1) C. proc. pen.)

Descontopește pedeapsa rezultantă de 13 ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr . . . . . . . . . ., pronunțată de . . și repune în individualitatea lor pedepsele componente, după cum urmează:

- pedeapsa de 12 ani închisoare, stabilită pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie în formă calificată prevăzută de dispozițiile art. 211 alin. (2) lit. b) din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 3201 C. proc. pen. și în stare de recidivă postexecutorie, cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen.;

- pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare, stabilită pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat prevăzută de dispozițiile art. 208 alin. (1)- 209 alin. (1) lit. i), g) din Codul penal din 1969, cu aplicarea art. 3201 C. proc. pen. și în stare de recidivă postexecutorie, cu aplicarea art. 37 alin. (1) lit. b) C. pen.;

- sporul de 1 an închisoare.

În baza art. 6 alin. (1) C. pen., reduce pedeapsa de 12 ani închisoare, la maximul special de 10 ani închisoare, prevăzut de art. 234 alin. (1) lit. d) C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. și art. 41 alin. (1) C. pen. raportat la art. 43 alin. (5) C. pen.

În baza art. 6 alin. (1) C. pen., reduce pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare, la maximul special de 5 ani închisoare, prevăzut de art. 229 alin. (1) lit. b), d) C. pen., cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. proc. pen. și art. 41 alin. (1) C. pen. raportat la art. 43 alin. (5) C. pen.

În baza art. 38 alin. (1) C. pen. raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C. pen. contopește pedepsele de 10 ani închisoare și 5 ani închisoare, pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare fiind sporită cu 1 ani și 8 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 11 ani și 8 luni închisoare.

Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen., ca pedeapsă accesorie.

Deduce din pedeapsă durata executată de la data de . . . . . . . . . . la zi.

Dispune anularea MEPI nr . . . . . . . . . . emis în baza sentinței penale nr . . . . . . . . . . și emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, . . . . . . . . . .

PREȘEDINTE,

GREFIER,

Punerea în executare:

- emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii

- adresă către serviciul cazier judiciar

1 Este vorba de instanța corespunzătoare în grad instanței de executare, în a cărei circumscripție se află locul de deținere sau, după caz, centrul educativ ori centrul de detenție. (art. 595 alin. (2) C. proc. pen.)

2 Avem în vedere situația în care sesizarea este făcută din oficiu. Cererea poate fi formulată și de către procuror sau de către persoana condamnată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *