Model Sentință De Admitere A Acordului De Recunoaștere A Vinovăției
firma avocatura
Model Sentință de achitare
28 septembrie 2018
avocat online bun
Model Sentința de admitere a contestației la executare privind aplicarea legii penale mai favorabile
28 septembrie 2018

Model Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției

Plangere Penala

Plangere Penala

Model Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției

Model Sentință de admitere a acordului de recunoaștere a vinovăției

Sediul materiei:

Art. 482- 488 C. proc. pen;

Art. 396 alin. (2) - (4) C. proc. pen.

DOSAR NR . . . . . . . . . .

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA . . . . . . . . . .

Sentința penală nr.

Ședința publică din data de . . . . . . . . . .

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: . . . . . . . . . .

GREFIER: . . . . . . . . . .

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria . . . . . . . . . . a fost reprezentat de procuror . . . . . . . . . .

Pe rol se află soluționarea cauzei privind acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria . . . . . . . . . . cu inculpatul . . . . . . . . . . cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de . . . . . . . . . ., prevăzute de . . . . . . . . . ., în dosarul penal nr . . . . . . . . . . al Parchetului de pe lângă Judecătoria . . . . . . . . . .

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns inculpatul, personal și asistat de avocat . . . . . . . . . . cu împuternicire avocațială seria . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . /avocat din oficiu cu delegație pentru asistență juridică obligatorie nr . . . . . . . . . . depusă la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care instanța acordă cuvântul asupra acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat în cauză.

Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției și . . . . . . . . . .

Apărătorul ales/din oficiu al inculpatului solicită admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției și . . . . . . . . . .

Inculpatul având ultimul cuvânt, relevă că . . . . . . . . . .

INSTANȚA,

La data de . . . . . . . . . ., a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei . . . . . . . . . . sub nr . . . . . . . . . . acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria . . . . . . . . . . cu inculpatul . . . . . . . . . ., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de . . . . . . . . . . prevăzute de . . . . . . . . . . obiect al cauzei penale nr . . . . . . . . . . /P/ . . . . . . . . . .

S-a reținut în esență prin actul de sesizare a instanței că în data de . . . . . . . . . ., faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de . . . . . . . . . . prevăzute de art . . . . . . . . . . Totodată s-a precizat că situația de fapt anterior expusă a fost stabilită în urma analizei coroborate a mijloacelor de probă administrate în cursul urmăririi penale, respectiv: . . . . . . . . . . precum și felul și cuantumul pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, respectiv pedeapsa de . . . . . . . . . . închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării acestei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat.

Totodată a fost înaintat instanței dosarul de urmărire penală nr . . . . . . . . . . /P/ . . . . . . . . . .

Analizând acordul de recunoaștere a vinovăției înaintat de către Parchetul de pe lângă Judecătoria . . . . . . . . . ., instanța constată că în cauză sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 480 - 482 C. proc. pen.

Astfel, analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale, instanța reține următoarea situație de fapt: . . . . . . . . . .

Instanța a reținut situația de fapt descrisă anterior în urma analizei coroborate a materialului probator administrat în faza urmăririi, respectiv: . . . . . . . . . .

În drept, fapta inculpatului . . . . . . . . . . constând în aceea că . . . . . . . . . . întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de . . . . . . . . . ., prevăzute și pedepsite de art . . . . . . . . . . C. pen.

Analizând latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art . . . . . . . . . . C. pen., instanța reține că elementul material constă în acțiunea de . . . . . . . . . . Acțiunea inculpatului, care . . . . . . . . . ., realizează elementul material al infracțiunii de . . . . . . . . . ., urmarea imediată constând în atingerea adusă relațiilor sociale create în jurul . . ., valoare socială ocrotită penalmente. Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată rezultă în cauză din . . . . . . . . . .

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea intenției directe, conform dispozițiilor art. 16 alin. (3) lit. a) C. pen., întrucât inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale și a urmărit producerea lui prin săvârșirea faptei.

În consecință se constată faptul că din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă suficiente date cu privire la existența faptei pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală și cu privire la vinovăția inculpatului, maximul special prevăzut de lege pentru infracțiunea reținută în sarcina inculpatului în cuprinsul actului de inculpare este mai mic de 7 ani închisoare, acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în formă scrisă, conține mențiunile prev. de art. 482 C. proc. pen. iar cu ocazia încheierii acestuia inculpatul a fost asistat de avocat ales . . . . . . . . . . cu împuternicire avocațială seria . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . /avocat din oficiu cu delegație pentru asistență juridică obligatorie nr . . . . . . . . . . depusă la dosarul de urmărire penală.

Față de aceste considerente, și apreciind cuantumul pedepsei cu privire la care s-a ajuns la un acord între procuror și inculpat ca fiind suficient pentru atingerea scopului și îndeplinirea funcțiilor de constrângere, de reeducare și de exemplaritate ale pedepsei în baza art. 485 alin. (1) lit. a) rap. la art. 396 alin. (2) C. proc. pen.., va admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria.......... cu inculpatul.........., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de.......... prevăzute de.......... obiect al cauzei penale nr........../P/..........

În baza art . . . . . . . . . . C. pen. va condamna pe inculpatul . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . . închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de . . . . . . . . . .,.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), d) C. pen. va interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a alege pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe, apreciind că prin săvârșirea infracțiunii deduse judecății inculpatul s-a dovedit nedemn de a deține o funcție electivă în autoritățile publice sau orice alte funcții publice precum și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a alege.

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) și d) C. pen. va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a alege, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 91 C. pen. va dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va stabili un termen de supraveghere de . . . . . . . . . . ani, conform dispozițiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. va obliga inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune . . . . . . . . . ., la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Având în vedere faptul că inculpatul a precizat că a comis prezenta infracțiune din cauza precarității resurselor financiare datorate abandonului școlar și absenței unei pregătiri profesionale, instanța apreciază că dobândirea unei noi calificări profesionale sau urmarea unui curs de pregătire școlară ar avea un efect benefic asupra posibilităților viitoare ale inculpatului de a realiza venituri licite, motiv pentru care, în baza art. 93 alin. (2) lit. a) C. pen., va impune condamnatului să execute următoarea obligație: să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul.......... (2 instituții din comunitate menționate alternativ) pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. va atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. va deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și a arestului preventiv de la.......... la..........

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. va obliga pe inculpat la plata sumei de.......... lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu în cuantum de........../interpretului vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 485 alin. (1) lit. a) C. proc. pen. admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria.......... cu inculpatul.......... (date prevăzute de art. 107 alin. (1) C. proc. pen.), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de.......... prevăzute de.......... obiect al cauzei penale nr........../P/..........

În baza art . . . . . . . . . . C. pen. condamnă pe inculpatul . . . . . . . . . ., la . . . . . . . . . . închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de . . . . . . . . . .,.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), d) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a alege, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

În baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) și d) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a alege, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de . . . . . . . . . . ani, conform dispozițiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune . . . . . . . . . ., la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. a) C. pen. impune condamnatului să execute următoarea obligație: să urmeze un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională.

În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul . . . . . . . . . . (2 instituții din comunitate menționate alternativ) pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C. pen.

În baza art. 404 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. deduce din pedeapsa aplicată durata reținerii și a arestului preventiv de la . . . . . . . . . . la . . . . . . . . . .

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă pe inculpat la plata sumei de . . . . . . . . . . lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Onorariul cuvenit apărătorului din oficiu în cuantum de . . . . . . . . . . /interpretului rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică, azi, . . . . . . . . . .

PREȘEDINTE,

GREFIER,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *