Model PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE | Avocat
caut avocat
Model PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF
3 octombrie 2018
Avocat Online
Model PROMISIUNE UNILATERALĂ DE VÂNZARE
3 octombrie 2018

Model PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

avocati

avocati

Model PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Model PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Între subsemnații:

1 . . . . . . . . . . . (P-V), domiciliat în . . . . . . CNP . . . . . . ., în calitate de promitent-vânzător și

2 . . . . . . . . . . . (P-C), domiciliat în . . . . CNP . . . . . . . . ., în calitate de promitent-cumpărător

a intervenit prezenta promisiune bilaterală de vânzare în următoarele condiții:

Subsemnatul (P-V) promit să vând lui (P-C) imobilul proprietatea mea situat în . . . . . . . înscris în Cartea Funciară a localității . . .cu nr. cadastral . . . dobândit în baza . . . .*

Subsemnatul (P-C) promit să cumpăr de la P-V imobilul mai sus arătat.

Prețul stabilit de noi părțile contractante este de . . . . . . . . . .., sumă din care, eu (P-V) am primit de la (P-C) suma de . . . .. astăzi data autentificării, iar diferența de . . . . . . . . . . urmează să-mi fie achitată la data autentificării contractului de vânzare care urmează a se perfecta la termenul . . . ..

Diferența de preț neîncasată nu este producătoare de dobânzi, astfel încât urmează să fie plătită la valoarea ei nominală.

Solicităm notarea antecontractului de vânzare în Cartea Funciară a imobilului în temeiul art. 906 C. civ.

Noi, părțile am luat cunoștință că dacă una dintre noi refuză să-și execute obligația de a încheia contractul de vânzare la termenul stabilit, cealaltă parte este îndreptățită să solicite instanței de judecată pronunțarea unei hotărâri care să țină loc. de contract de vânzare, caz în care va suporta și toate cheltuielile ocazionate de proces.

Dacă (P-V) nu-și îndeplinește promisiunea de a încheia contractul de vânzare, subsemnatul (P-C) voi avea dreptul, ca la termenul fixat prin antecontract pentru autentificare să solicit înscrierea în cartea funciară în favoarea mea a unei ipoteci legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei plătite în baza antecontractului potrivit art. 2386 pct. 2 C. civ.

Tehnoredactat la . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat părților.

Promitent-vânzător,

Promitent-cumpărător,

* Se vor menționa actele de proprietate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *