Model PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF
consultanta juridica avocat
Model PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE SUCCESORALĂ
3 octombrie 2018
avocati
Model PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
3 octombrie 2018

Model PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF

caut avocat

caut avocat

Model PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF

Model PROCES-VERBAL DE VALIDARE A TESTAMENTULUI OLOGRAF

Varianta I cu moștenitorii prezenți după citare

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

Dosar succesoral nr. . . . . . . . . . .

Proces verbal de validare a testamentului olograf

încheiat azi Zz/ll/anul

În fața mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . notar public, s-au prezentat:

1. legatarul/legatarii . . . . . . . . . .

2. moștenitorii . . . . . . . . . . .

Și au solicitat validarea testamentului olograf întocmit la data de . . . . . . . . . .de numitul . . . . . . . . . . . ., având CNP . . . . . . . . . ., decedat la data de . . . . . . . . . . ., cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . . .

Având în vedere că:

- testamentul a fost vizat spre neschimbare de către notarul . . . . . . . . . .la data de . . . . . . . . . . .;

- pentru acest testament s-a întocmit procesul verbal de constatare a stării materiale de către notarul . . . . . . . . . .la data de . . . . . . . . . .;

- legatarul declară că testamentul a fost scris, semnat și datat de către testator;

- moștenitorii au declarat că întregul testament a fost scris, datat și semnat de către testator, că înțeleg să îl valideze și să își producă toate efectele;

- suntem de acord ca notarul public să procedeze la dezbaterea succesiunii în baza acestui testament considerat de noi ca fiind valid.

Eu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .notar public iau act de validarea testamentului olograf și înmânez originalul legatarului . . . . . . . . . . (când sunt mai mulți, potrivit înțelegerii dintre aceștia).

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar se depune în dosarul cauzei și unul la mapa de certificate de moștenitor, restul eliberându-se celor prezenți.

Notar public,

. . . . . . . . . . .

L.S

Legatar

Semnătura . . . . . . . . . .

Moștenitori

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Varianta II cu moștenitorii absenți, dar care au dat declarații autentice de recunoaștere a testamentului

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

Dosar succesoral nr. . . . . . . . . . .

Proces verbal de validare a testamentului olograf

încheiat azi Zz/ll/anul

În fața mea . . . . . . . . . .notar public, s-au prezentat:

1. legatarul/legatarii . . . . . . . . . .

Și au solicitat validarea testamentului olograf întocmit la data de . . . . . . . . . .de numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având CNP . . . . . . . . . ., decedat la data de . . . . . . . . . . . . ., cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . . .

Având în vedere că:

- testamentul a fost vizat spre neschimbare de către notarul . . . . . . . . . .la data de . . . . . . . . . .;

- pentru acest testament s-a întocmit procesul verbal de constatare a stării materiale de către notarul . . . . . . . . . .la data de . . . . . . . . . .;

- legatarul declară că testamentul a fost scris, semnat și datat de către testator;

- moștenitorii au declarat că întregul testament a fost scris, datat și semnat de către testator, că înțeleg să îl valideze și să își producă toate efectele conform următoarelor declarații autentificate:

moștenitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. autentificare . . . . . . . . . .*, data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., notarul public instrumentator . . . . . . . . . .;

moștenitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. autentificare . . . . . . . . . ., data . . . . . . . . . ., notarul public instrumentator . . . . . . . . . .;

- eu legatar coroborând declarația mea cu declarațiile autentice ale moștenitorilor sunt de acord ca notarul public să procedeze la dezbaterea succesiunii în baza acestui testament considerat de noi toți ca fiind valid.

Eu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .notar public iau act de validarea testamentului olograf și înmânez originalul legatarului . . . . . . . . . . (când sunt mai mulți, potrivit înțelegerii dintre aceștia).

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar se depune în dosarul cauzei și unul la mapa de certificate de moștenitor, restul eliberându-se celor prezenți.

Notar public,

. . . . . . . . . . .

L.S

Legatar

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Se va consemna numele și prenumele moștenitorului, numărul de autentificare și data declarației prin care moștenitorul recunoaște și validează testamentul olograf, precum și notarul public care a autentificat declarația.

Varianta III în lipsă de moștenitorii legali acceptanți (cei citați nu s-au prezentat fiind prezumați renunțători în condițiile art. 1112 C. civ.), dar s-a întocmit expertiză grafoscopică

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

Dosar succesoral nr. . . . . . . . . . .

Proces verbal de validare a testamentului olograf

încheiat azi Zz/ll/anul

La dosarul cauzei s-a depus de către expertul desemnat expertiza grafoscopică ale cărei concluzii sunt în sensul că testamentul a fost scris, datat și semnat de către testator

În fața mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .notar public, s-au prezentat:

1. legatarul/legatarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Și au solicitat validarea testamentului olograf întocmit la data de . . . . . . . . . .de numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având CNP . . . . . . . . . ., decedat la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . . .

Având în vedere că:

- testamentul a fost vizat spre neschimbare de către notarul public . . . . . . . . . .la data de . . . . . . . . . .;

- pentru acest testament s-a întocmit procesul verbal de constatare a stării materiale de către notarul . . . . . . . . . .la data de . . . . . . . . . .;

- legatarul declară că testamentul a fost scris, semnat și datat de către testator, că succesibilii legali indicați prin cererea de deschidere a procedurii succesorale au fost citați, dar nu s-au prezentat, fiind prezumați neacceptanți conform art. 1112 C. civ.;

- eu, legatarul, coroborând declarația mea cu concluzia raportului de expertiză că testamentul a fost scris, semnat și datat de către testator sunt de acord ca notarul public să procedeze la dezbaterea succesiunii în baza acestui testament considerat de mine ca fiind valid.

Eu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .notar public iau act de validarea testamentului olograf și înmânez originalul legatarului . . . . . . . . . . (când sunt mai mulți, potrivit înțelegerii dintre aceștia).

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar se depune în dosarul cauzei și unul la mapa de certificate de moștenitor, iar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat celor prezenți.

Notar public,

. . . . . . . . . . .

L.S

Legatar

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Varianta IV Raportul de expertiză a concluzionat că testamentul nu este scris de mâna testatorului

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

Dosar succesoral nr. . . . . . . . . . .

Proces verbal privind invalidarea testamentului olograf

încheiat azi Zz/ll/anul

La dosarul cauzei s-a depus de către expertul desemnat expertiza grafoscopică ale cărei concluzii sunt în sensul că testamentul depus pentru a fi expertizat nu a fost scris, datat și semnat de către testator.

În fața mea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .notar public, s-au prezentat:

1. legatarul/legatarii . . . . . . . . . .

2. moștenitori . . . . . . . . . .

Și au solicitat validarea testamentului olograf întocmit la data de . . . . . . . . . .de numitul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., având CNP . . . . . . . . . ., decedat la data de . . . . . . . . . . ., cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . . .

Având în vedere că:

- testamentul a fost vizat spre neschimbare de către notarul . . . . . . . . . .la data de . . . . . . . . . . .;

- pentru acest testament s-a întocmit procesul verbal de constatare a stării materiale de către notarul . . . . . . . . . .la data de . . . . . . . . . .;

- legatarul declară că testamentul a fost scris, semnat și datat de către testator;

- raportul de expertiză invalidează testamentul;

Având în vedere cele de mai sus eu . . . . . . . . . .notar public constat că testamentul olograf din data de . . . . . . . . . ., nu poate fi validat neputându-și produce efecte în cauza succesorală a defunctului . . . . . . . . . .

Legatarului i s-a pus în vedere că procedura succesorală va continua cu moștenitorii legali sau în lipsa acestora se va elibera certificat de vacanță succesorală.

Testamentul olograf se eliberează legatarului . . . . . . . . . .

Prezentul proces-verbal s-a întocmit în . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar se depune în dosarul cauzei și unul la mapa de certificate de moștenitor, iar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat celor prezenți.

Notar public,

. . . . . . . . . . .

L.S

Legatar

Semnătura . . . . . . . . . .

Moștenitori

Semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *