Model Ordonanță de reținere | Discută cu un Avocat Online

Model Ordonanță de reținere

onorariu avocat
Model Declarație de suspect / inculpat
28 septembrie 2018
avocati bucuresti
Model Proces verbal de confruntare
28 septembrie 2018
Show all

Model Ordonanță de reținere

avocati

avocati

Model Ordonanță de reținere

Model Ordonanță de reținere

Sediul materiei: art. 202 alin. (4) lit a), art. 203 alin. (1), art. 209 din Codul de procedură penală.

ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ . . . . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . , str. . . . . . , nr. . . . . . , jud. . . . . . , cod poștal: . . . . . ; tel: . . . . . , fax: . . . . . , e-mail: . . . . . ..@mpublic.ro; operator date cu caracter personal nr. . . . . .

DOSAR NR. . . . . . /P/ . . . . .

ORDONANȚĂ
de reținere

Anul . . . . . luna . . . . . ziua . . . . .

Procuror . . . . . din cadrul Parchetului de pe lângă . . . . .

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind . . . . .

C O N S T A T:

Prin ordonanța din data de . . . . . s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiunea de . . . . . (denumirea), prevăzută de art. . . . . . (textul incriminator), constând în aceea că . . . . . (prezentarea succintă a situației de fapt cu privire la care s-a început urmărirea penală).

Prin ordonanța din data de . . . . . s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la această faptă față de suspectul . . . . . (numele și prenumele).

Prin ordonanța din data de . . . . . s-a pus în mișcare a acțiunea penală împotriva inculpatului . . . . . (numele și prenumele) pentru săvârșirea infracțiunii de . . . . . (denumirea), faptă prevăzută de art. . . . . . (textul incriminator). (dacă este cazul)În cursul urmăririi penale față de pe suspectul(a)/inculpatul(a). . . . . . .. au fost dispuse următoarele măsuri asigurătorii/de siguranță cu caracter medical/preventive . . . . . . (se menționează, dacă este cazul, datele necesare privind măsurile respective).

În fapt s-a reținut că . . . . . . . . . . (se prezintă elementele esențiale ale stării de fapt, precum și elementele care motivează îndeplinirea scopului și a condițiilor necesare pentru dispunerea reținerii, conform prevederilor art. 202, alin. (1)-(3) din C. proc. pen.).

Având în vedere că în cauză există probe/indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că suspectul(a)/inculpatul(a) a săvârșit infracțiunea de . . . . . . . . . . , prevăzută și pedepsită de art. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . , că măsura reținerii este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal/al împiedicării sustragerii suspectului(ei)/inculpatului(ei) de la urmărirea penală/al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni (se menționează cazul/cazurile incidente dintre cele prevăzute la art. 202, alin. (1) din C. proc. pen.), că nu există nicio cauză care împiedică punerea în mișcare/exercitarea acțiunii penale, precum și că măsura reținerii este proporțională cu gravitatea acuzației aduse suspectului(ei)/inculpatului(ei) . . . . . . . . . . .,

În temeiul prevederilor art. 202, art. 203, alin. (1) și (4) și art. 209, alin. (1), (3), (10) și (11) din C. proc. pen. și art. 108 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

D I S P U N:

1. Reținerea suspectului(ei)/inculpatului(ei) . . . . . . . . . . ., fiul/fiica lui . . . . . . . . . . și al/a . . . . . . . . . . născut(ă) în anul . . . . . .., luna . . . . . ., ziua . . . . . ., în . . . . . . . . . . ., jud./sect. . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . . , et. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . , jud./sect. . . . . . .., . . . . . .., cetățenia . . . . . .., profesia . . . . . . . . . . , ocupația . . . . . . . . . . , locul de muncă . . . . . . . . . . ., studii . . . . . .., situația militară . . . . . ., antecedente penale . . . . . .., posesor(oare) al/a BI/CI seria . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . , având C.N.P. . . . . . . . . . . , pe o durată de . . . . . . . . . . ore, începând de la data de . . . . . . . . . . .., ora . . . . . . . . . . , până la data de . . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . .

2. Potrivit dispozițiilor legale organele de poliție îl/o vor reține și îl/o vor preda pe suspectul(a)/inculpatul(a) . . . . . . . . . . . la Centrul de reținere și arestare preventivă . . . . . . . . . . .

3. Administrația centrului de reținere și de arestare preventivă va primi și va reține pe suspectul(a)/inculpatul (a) . . . . . . . . . . . pe timp de . . . . . . . . . . ore și ne va înainta dovada de executare a măsurii reținerii.

4. Un exemplar al prezentei ordonanțe se comunică Centrul de reținere și arestare preventivă . . . . . .., în vederea punerii în executare, și un exemplar . . . . . . . . . . . i se înmânează, de îndată, suspectului(ei)/inculpatului(ei) . . . . . . . . . .

P R O C U R O R,
(numele și prenumele, semnătura și ștampila)

* Extras din ”Ghid Practic Acte de procedură – parchet” elaborat de I.N.M. -S.N.G.

Avocat Marius Todeancă
Avocat Marius Todeancă
Discută cu un Avocat | Consultanță Juridică Online 24/7 ::::: Email: marius.todeanca[@]consultantavocat.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.