Model Declarație De Suspect / Inculpat | Discută Cu Un Avocat Online
cabinet avocat
Model Rechizitoriu
28 septembrie 2018
avocati
Model Ordonanță de reținere
28 septembrie 2018

Model Declarație de suspect / inculpat

onorariu avocat

onorariu avocat

Model Declarație de suspect / inculpat

Model Declarație de suspect / inculpat

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLICPARCHETUL DE PE LÂNGĂ . . . . . .

Localitatea . . . , str. . . . . , nr. . . . , jud. . . . ., cod poștal: . . . . .; tel: . . . . , fax: . . . . , e-mail: . . . . . . @mpublic.ro; operator date cu caracter personal nr. . . . DOSAR NR. . . . /P/ . . .

DECLARAȚIE DE SUSPECT/INCULPAT

Anul . . . luna . . . ziua . . .

Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posesor al actului de identitate . . . . . . . . . . . . . . . . . , seria . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . . . . . . , eliberat de . . . . . . . . . . . . . . , la data de . . . . . . . . .,

C. N.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele purtat anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Porecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data nașterii, anul . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . . .

Locul nașterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cetățenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Starea civilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Situația militară . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Studii .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profesia ori ocupația . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul și adresa unde locuiește efectiv (reședința) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa aleasă pentru a-i fi comunicate actele de procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Antecedente penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alt proces penal aflat in desfășurare împotriva sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date pentru stabilirea situației personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mi s-a adus la cunoștință că urmează să fiu audiat în calitate de (suspect/inculpat) pentru săvârșirea infracțiunii de ... prevăzute de art. ... constând în aceea că (prezentarea succintă a situației de fapt ).

După ce mi-au fost aduse la cunoștință drepturile prevăzute de art.10 și art. 83 din C. proc. pen., precum și obligațiile prevăzute de art. 108. din C. proc. pen.

În prezența apărătorului ales/din oficiu ............. cu delegația nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . declar următoarele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Întrebare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Răspuns: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Declarația a fost luată între orele....și ....

Declarația a fost/nu a fost înregistrată audio/audiovideo (cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă)

PROCUROR, AVOCAT, INTERPRET, SUSPECT/INCULPAT,
(semnăturile se vor insera pe fiecare pagină a declarației)

* Extras din ”Ghid Practic Acte de procedură - parchet” elaborat de I.N.M. -S.N.G.
Consemnarea declarațiilor trebuie să respecte codițiile art. 110 din Codul de procedură penală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *