Model ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE A TESTAMENTULUI | Avocat
onorariu avocat
Model ÎNCHEIERE DE ADMITERE A CERERII DE DIVORȚ
3 octombrie 2018
caut avocat bun
Model ÎNCHEIERE FINALĂ cauza succesorală
3 octombrie 2018

Model ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE A TESTAMENTULUI

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE A TESTAMENTULUI

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE A TESTAMENTULUI ÎN SITUAȚIA ÎN CARE TESTATORUL ESTE NEȘTIUTOR DE CARTE, POTRIVIT ART. 1045 ALIN. 1 COD CIVIL*

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.

Zz/ll/anul

În fața mea, . . . . . . . . . . . ., notar public, la sediul biroului, s-a prezentat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., identificat cu . . . . . . . . . .

neștiutor de carte, care din acest motiv nu a putut citi și semna și care după ce i s-a citit actul din cuvânt în cuvânt, a declarat, în prezența martorilor, că cele auzite reprezintă voința sa și a consimțit la autentificarea prezentului înscris, această formalitate suplinind semnătura testatorului.

La autentificarea prezentului înscris au fost prezenți doi martori **:

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., identificat cu . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., identificat cu . . . . . . . . . .

care au asistat la procedura de autentificare și au semnat prezentul înscris.

În temeiul art. 8 lit. B din Legea nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

Onorariul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lei plus . . . . . . . . . .lei (TVA), s-a achitat cu bonul fiscal nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

NOTAR PUBLIC,

. . . . . . . . . . .

L.S.

* În cuprinsul testamentului, înainte de sintagma "reprezintă ultima mea voință", testatorul declară că este neștiutor de carte și nu poate citi și semna, iar pentru îndeplinirea procedurii de autentificare semnătura celor doi martori este obligatorie, această mențiune ținând loc. de semnătură a testatorului.

** Martorii nu se menționează în cuprinsul testamentului.

Martorii vor depune semnătura după semnătura testatorului, la rubrica martori, cu precizarea numelui și prenumelui. Nu pot fi martori cei care nu știu carte și nu cunosc limba română sau cei care sunt angajații biroului notarial.

De asemenea, nu pot fi martori cei care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 50 din Legea nr. 36/1995.

În ceea ce privește modalitatea de luare a consimțământului cetățeanului străin sau apatridului care nu cunosc limba română, a surdului, mutului, surdomutului care sunt știutori de carte, precum și a nevăzătorului, se vor avea în vedere dispozițiile Legii nr. 36/1995. În aceste situații prezența martorilor nu este obligatorie, dar este posibilă asistarea testatorului de unul sau doi martori, în temeiul art. 1043 alin. 2 C. civ.

Declarația de voință a surdului, mutului, surdomutului care este din orice motiv în imposibilitate de a semna se va lua prin interpret, fiind obligatorie prezența a doi martori.

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE A TESTAMENTULUI SOLICITAT DE UN TESTATOR, ȘTIUTOR DE CARTE, DAR CARE ESTE ÎN IMPOSIBILITATE DE A SEMNA ACTUL (DIN CAUZA BOLII, INFIRMITĂȚII SAU DIN ORICE ALTĂ CAUZĂ), POTRIVIT ART. 1045 ALIN. 1 COD CIVIL*

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.

Zz/ll/anul

În fața mea, . . . . . . . . . . . ., notar public, la sediul biroului, s-a prezentat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., identificat cu . . . . . . . . . . .

știutor de carte, care nu a putut semna din cauza . . . . . . . . . . (bolii, infirmității sau din orice altă cauză) și după ce a citit actul a consimțit la autentificare in prezența a doi martori, aceasta formalitate suplinind semnătura testatorului.

La autentificarea prezentului înscris au fost prezenți doi martori**:

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., identificat cu . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., identificat cu . . . . . . . . . .care au asistat la procedura de autentificare și au semnat prezentul înscris.

În temeiul art. 8 lit. B din Legea nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

Onorariul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lei plus . . . . . . . . . .lei (TVA), s-a achitat cu bonul fiscal nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

NOTAR PUBLIC,

. . . . . . . . . . .

L.S.

* În cuprinsul testamentului înainte de sintagma "reprezintă ultima mea voință", testatorul declară că este știutor de carte, dar nu poate semna menționând motivele. Pentru îndeplinirea procedurii de autentificare semnătura celor doi martori este obligatorie, această mențiune ținând loc. de semnătura testatorului.

** Martorii nu se menționează în cuprinsul testamentului.

Martorii vor depune semnătura după semnătura testatorului, la rubrica martori, cu precizarea numelui și prenumelui. Nu pot fi martori cei care nu știu carte și nu cunosc limba română sau cei care sunt angajații biroului notarial.

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE A TESTAMENTULUI SOLICITAT DE UN TESTATOR, ȘTIUTOR DE CARTE, DAR CARE SOLICITĂ PREZENȚA A DOI MARTORI, POTRIVIT ART. 1043 ALIN. 2 COD CIVIL

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR *

Zz/ll/anul

În fața mea, . . . . . . . . . . ., notar public, la sediul biroului, s-a prezentat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., identificat cu . . . . . . . . . . .

care după ce a citit testamentul, a declarat că cele scrise reprezintă voința sa, a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat toate exemplarele lui în prezența martorilor propuși de acesta:

1 . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., identificat cu . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., identificat cu . . . . . . . . . . .

care au asistat la procedura de autentificare și au semnat prezentul înscris.

În temeiul art. 8 lit. B din Legea nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

Onorariul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lei plus . . . . . . . . . .lei (TVA), s-a achitat cu bonul fiscal nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

NOTAR PUBLIC,

. . . . . . . . . . .

L.S.

* Martorii nu se menționează în cuprinsul testamentului.

Martorii vor depune semnătura după semnătura testatorului, la rubrica martori, cu precizarea numelui și prenumelui. Nu pot fi martori cei care nu știu carte și nu cunosc limba română sau cei care sunt angajații biroului notarial.

La încheierea testamentului poate asista și un singur martor, în situația în care martorii sunt propuși de către testator.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *