Model ÎNCHEIERE DE ADMITERE A CERERII DE DIVORȚ Avocat Online
avocati bucuresti
Model DECLARAȚII DE RENUNȚARE LA DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA UNUI BUN IMOBIL
3 octombrie 2018
avocati bucuresti
Model ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE A TESTAMENTULUI
3 octombrie 2018

Model ÎNCHEIERE DE ADMITERE A CERERII DE DIVORȚ

onorariu avocat

onorariu avocat

Model ÎNCHEIERE DE ADMITERE A CERERII DE DIVORȚ

Model ÎNCHEIERE DE ADMITERE A CERERII DE DIVORȚ

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

Dosar de divorț nr. . . . . . . . . . ./20 . . . . . . . . . .

ÎNCHEIERE DE ADMITERE A CERERII DE DIVORȚ*

nr. . . . . . . . . . .din data . . . . . . . . . .

În dosarul de divorț aflat pe rolul acestui birou notarial, privind pe . . . . . . . . . .numele și prenumele soților) . . . . . . . . . .,înregistrat cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., având ca obiect desfacerea căsătoriei prin acordul soților, la apelul nominal au răspuns:

1 . . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . .,

cu ultima locuință comună în . . . . . . . . . .

Soții, prezenți în fața notarului public, declară că își mențin cererea de divorț depusă la data de . . . . . . . . . .și că au convenit ca după desfacerea căsătoriei:

a) soțul:

- să poarte numele . . . . . . . . . ., avut înaintea căsătoriei;

- să păstreze și să poarte numele . . . . . . . . . ., rezultat din căsătorie;

b) soția:

- să poarte numele . . . . . . . . . ., avut înaintea căsătoriei;

- să păstreze și să poarte numele . . . . . . . . . ., rezultat din căsătorie.

c) prin convenția autentificată sub numărul . . . . . . . . . ., s-a luat act de acordul părinților cu privire la:

- exercitarea autorității părintești de către ambii părinți

- stabilirea locuinței copiilor după divorț astfel: . . . . . . . . . .

- soțul separat de copil va avea dreptul să păstreze legături personale cu acesta/aceștia, după cum urmează: . . . . . . . . . .

- contribuția părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copilului/copiilor se va executa astfel: . . . . . . . . . .

d) s-a efectuat raportul de anchetă psihosocială de către . . . . . . . . . ., care a concluzionat că acordul soților cu privire la exercitarea în comun a autorității părintești și cel cu privire la stabilirea locuinței copiilor minori la părintele . . . . . . . . . .cu adresa în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .este în interesul copiilor minori;

e) s-a/s-au audiat copilul/copiii minori în ședința din data de . . . . . . . . . ., și acesta/aceștia și-a/și-au exprimat opinia . . . . . . . . . ., aceasta fiind consemnată în procesul verbal de audiere a minorului/minorilor din data de . . . . . . . . . ., opinie care potrivit raportului de anchetă psihosocială este în interesul minorului.

Stăruim în cererea de divorț:

Semnături:

1 soț: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 soție: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Notarul public,

având în vedere declarația soților că stăruie în cererea de divorț, precum și actele depuse la dosarul de divorț, văzând că sunt îndeplinite condițiile pentru desfacerea căsătoriei prin acordul soților, prevăzute de art. 375 alin. (2) și urm C. civ.,

CONSTATĂ:

1. Stăruința soților în cererea de divorț, pentru desfacerea, la cererea și prin acordul soților, a căsătoriei încheiate la data de . . . . . . . . . . . la Primăria . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., între . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .și . . . . . . . . . .

2. Învoiala soților cu privire la numele pe care îl vor purta după desfacerea căsătoriei:

- soțul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

- soția . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

3. Acordul soților cu privire la:

- exercitarea autorității părintești de către ambii părinți

- stabilirea locuinței copiilor după divorț astfel: . . . . . . . . . .

- soțul separat de copil va avea dreptul să păstreze legături personale cu acesta/aceștia, după cum urmează: . . . . . . . . . .

- contribuția părinților la cheltuielile de creștere, educare, învățătură și pregătire profesională a copilului/copiilor se va executa astfel: . . . . . . . . . .

4. Concluziile raportului de anchetă psihosocială, care au stabilit că acordul soților este în interesul minorului/minorilor.

5. Opinia minorululi/minorilor, în sensul de a locui cu părintele . . . . . . . . . .la adresa . . . . . . . . . . . . .

Pentru aceste motive,
DISPUNE:

Admite cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul părților.

Eliberează certificatul de divorț pentru desfacerea căsătoriei, privind pe soții . . . . . . . . . .și . . . . . . . . . .Efectuează mențiunea realizării acordului dintre părinți cu privire la copilul/copiii minori conform convenției autentificate sub nr. . . . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Efectuează pe certificatul de căsătorie mențiunea prevăzută la art. 877 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiției nr. 710/C/1995, cu modificările și completările ulterioare.

Onorariu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T.V.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Achitat cu . . . . . . . . . .

Notar public,

. . . . . . . . . . .

L.S.

* În cazul în care soții nu au copii minori rubricile cuprinse în încheiere cu privire la aceste aspecte, fie nu se completează, fie modelul de încheiere se adaptează în mod corespunzător.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *