Model ÎNCHEIERE FINALĂ Cauza Succesorală | Discută Online Cu Avocat
avocati bucuresti
Model ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE A TESTAMENTULUI
3 octombrie 2018
avocatura bucuresti
Model MANDAT PENTRU INCAPACITATE
3 octombrie 2018

Model ÎNCHEIERE FINALĂ cauza succesorală

caut avocat bun

caut avocat bun

Model ÎNCHEIERE FINALĂ cauza succesorală

Model ÎNCHEIERE FINALĂ cauza succesorală

ROMÂNIA

BIROUL NOTARIAL . . . . . . . . . . .

Sediu: . . . . . . . . . .

Operator date cu caracter personal nr. . . . . . . . . . .

Dosar succesoral nr. . . . . . . . . . .

Model ÎNCHEIERE FINALĂ cauza succesorală

Ședința din data de . . . . . . . . . .

A.

În cauza succesorală privind pe defunctul

. . . . . . . . . . ., decedat la data de . . . . . . . . . ., cu ultimul domiciliu . . . . . . . . . . . . ., la apelul nominal au răspuns:

1 . . . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP, . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .identificat cu . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP, . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .identificat cu . . . . . . . . . .

- Au lipsit: . . . . . . . . . .

- Succesibilii prezenți declară: . . . . . . . . . .

- Au acceptat moștenirea . . . . . . . . . . . . . . .

- Au renunțat la moștenire . . . . . . . . . . . . . . .

- Sunt străini de succesiune prin declarație de neacceptare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Defunctul a/nu a lăsat testament (ul) . . . . . . . . . . . . . . .

- Defunctul a adoptat regimul matrimonial al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Regimul matrimonial s-a lichidat prin actul autentic nr. . . .

Masa succesorală se compune din următoarele drepturi și obligații:

Activ succesoral:

A) Bunuri mobile . . . . . . . . . . . . . . .;

Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

B) Bunuri imobile . . . . . . . . . . . . .

Pasiv succesoral: . . . . . . . . . . . . . . . ..la care se adaugă cheltuielile cu ultima boală și înmormântare în sumă de . . . . . . . . . . . . .lei, au fost suportate de . . . . . . . . . . . . ., care au fost și susținătorii defunctului

Cerem eliberarea certificatului de moștenitor.

Semnăturile . . . . . . . . . . . . .

B.

NOTARUL PUBLIC:

Din declarația moștenitorilor, actele de stare civilă, martorii și celelalte probe . . . . . . . . . .constată că în succesiunea defunctului . . . . . . . . . . .

I.

Masa succesorală se compune din următoarele bunuri:

Activ succesoral:

A) Bunuri mobile . . . . . . . . . . . . .

Evaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

B) Bunuri imobile . . . . . . . . . . . . .

Pasiv succesoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .la care se adaugă cheltuielile cu ultima boală și înmormântare în sumă de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .lei au fost suportate de . . . . . . . . . . . . ., care au fost și susținătorii defunctului . . . . . . . . . . . . .

Total activ succesoral: . . . . . . . . . .lei.

Pasivul succesoral constă din: . . . . . . . . . . ., în valoare totală de . . . . . . . . . .Lei.

TOTAL ACTIV: . . . . . . . . . .lei.

Scutiri și reduceri: . . . . . . . . . .lei.

II.

A) Au calitatea de moștenitori legali - testamentari, în cotele și cu taxele arătate în dreptul fiecăruia, următorii:

1 . . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP, . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., căruia îi revine o cotă de . . . . . . . . . .din masă succesorală

2 . . . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . . . . . . . . ., CNP, . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., căruia îi revine o cotă de . . . . . . . . . . din masă succesorală

B) Impozit . . . . . . . . . .lei

Modul de calcul al impozitului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C) Onorariul . . . . . . . . . .lei.

Modul de calcul al onorariului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D) Atribuirea în mod distinct a bunurilor s- a făcut potrivit partajului intervenit astfel: . . . . . . . . . .

Semnăturile . . . . . . . . . .

Sunt străini de succesiune prin:

Renunțare în termen:

1 . . . . . . . . . . . . . (nume, prenume), calitatea față de defunct. . . . . . . . . . . . ., numărul de înregistare din RNOS. . . . . . . . . . . . . . .

Aplicarea prezumției de renunțare, conform art. 1112 C. civ.

1 . . . . . . . . . . . . . (nume, prenume), calitatea față de defunct. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Declarație de neacceptare

1 . . . . . . . . . . . . . (nume, prenume), calitatea față de defunct. . . . . . . . . . . . ., numărul de înregistare din RNOS. . . . . . . . . . . . . . .

Sunt nedemni de a moșteni:

1 . . . . . . . . . . . . . (nume, prenume), calitatea față de defunct. . . . . . . . . . . . .,

În temeiul dispozițiilor art. 1132 C. civ. și ale Legii nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare.

DISPUNE:

Eliberarea, în condițiile legii, a certificatului de moștenitor/legatar.

NOTAR PUBLIC,

. . . . . . . . . . .

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *