Model Declarație Persoană Vătămată | Discută Online Cu Un Avocat
cabinet de avocat
Model Declarație parte responsabilă civilmente
28 septembrie 2018
firma avocatura
Model Sentință de achitare
28 septembrie 2018

Model Declarație persoană vătămată

cabinet avocatura

cabinet avocatura

Model Declarație persoană vătămată

Model Declarație persoană vătămată

Sediul materiei:

· Art.380 C. proc. pen.

· Art.107 C. proc. pen.

· Art.111 C. proc. pen.

· Art.112 C. proc. pen.

· Art.382 C. proc. pen.

JUDECĂTORIA .................

Ședința ............ din data de .........

DECLARAȚIE PERSOANĂ VĂTĂMATĂ

Nume .............................. , prenume ........................ , poreclă ......................... , data și locul nașterii ............................... , codul numeric personal .........................., numele și prenumele părinților ................................. , cetățenia ............................ , starea civilă ....................... , situația militară ......................... , studii ......................... , profesia ori ocupația ................... , locul de muncă ........................... , domiciliul și adresa unde locuiește efectiv .................................... , adresa la care dorește să îi fie comunicate actele de procedură ...................................... , antecedente penale/împotriva sa se desfășoară un alt proces penal .............................. , alte date (pentru stabilirea situației personale) ............................................... .

Conform art. 111 alin.(2) C. proc. pen. s-au adus la cunoștință următoarele drepturi și obligații:

- dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistență obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;

- dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;

- dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepții și de a pune concluzii, în condițiile prevăzute de lege;

- dreptul de a fi încunoștințată cu privire la desfășurarea procedurii, dreptul de a formula plângere prealabilă, precum și dreptul de a se constitui parte civilă;

- obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare;

- obligația de a comunica orice schimbare de adresă.

De asemenea i s-a adus la cunoștință dreptul prevăzut de art.111 alin. (5) C. proc. pen.:

- în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, aceasta poate să fie informată cu privire la punerea acestuia în libertate în orice mod.

I se pune în vedere să arate tot ceea știe despre fapta care face obiectul judecății.

Ora începerii ascultării persoanei vătămate: .............

Întrebare .....................................................................................

Răspuns ...................................................................................................................

Întrebare ............................................................................................................

Răspuns .............................................................................................................

Ora finalizării ascultării persoanei vătămate: ......................

PREȘEDINTE, GREFIER,

PERSOANĂ VĂTĂMATĂ,

Semnat după ce a citit și este de acord cu conținutul,

Proces - verbal

Persoana vătămată nu poate/refuză să semneze[1]

Avocatul persoanei vătămate,

Avocatul inculpatului,

Avocatul părții civile,

Avocatul părții responsabile civilmente,[2]

[1] Dacă persoana vătămată nu poate sau refuză să semneze declarația

[2] Avocatul persoanei vătămate, al părții civile și al părții responsabile civilmente numai în situația în care au fost prezenți; dacă declarația a fost luată prin interpret, acesta va semna și ștampila declarația pentru a certifica cele consemnate;

 

Declarație de persoană vătămată /parte civilă/parte responsabilă civilmente

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLICPARCHETUL DE PE LÂNGĂ . . . . . . . .

Localitatea . . . , str. . . . , nr. . . . , jud. . . . , cod poștal: . . . ; tel: . . . , fax: . . . , e-mail: . . . @mpublic.ro; operator date cu caracter personal nr. . . .

DOSAR NR. . . . /P/ . . .

DECLARAȚIE DE PERSOANĂ VĂTĂMATĂ /PARTE CIVILĂ/PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE

Anul . . . luna . . . ziua . . .

Nume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posesor al actului de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . . ,nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . , la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

C. N.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele purtat anterior . . . . . . . . . . . . . . .

Porecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data nașterii, anul . . . . . . . luna . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . . . . .

Locul nașterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cetățenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Starea civilă . . . . . . . . . . . . . . . . .

Situația militară . . . . . . . . . . . . . . .

Studii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profesia ori ocupația. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locul de muncă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul și adresa unde locuiește efectiv (reședința) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa aleasă pentru a-i fi comunicate actele de procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date pentru stabilirea situației personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

După ce mi s-au adus la cunoștință dispozițiile art. 81 alin. (1) / art. 85 alin. (1) / art. 87 alin. (1), art. 111 alin. (2) / art. 112 alin. (2), art. 111 alin. (5) și art.113 din C. proc. pen.,

Declar următoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Întrebare: . . . . . . . . . . . . . .

Răspuns: . . . . . . . . . . . . .

Declarația a fost luată între orele . . . . . . . și . . . . . . . . . . .

Declarația a fost/nu a fost înregistrată audio/audiovideo (Pentru situația în care organul de urmărire penală consideră necesar sau atunci când partea vătămată a solicitat aceasta în mod expres, iar înregistrarea este posibilă).

PROCUROR, AVOCAT, INTERPRET, PERSOANĂ VĂTĂMATĂ, PARTE CIVILĂ, PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE,
(semnăturile se vor insera pe fiecare pagină a declarației)

* Extras din ”Ghid Practic Acte de procedură - parchet” elaborat de I.N.M. -S.N.G.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *