Model Declarație Parte Responsabilă Civilmente | Discută Cu Avocat Online
avocat bun
Model Declarație parte civilă
28 septembrie 2018
cabinet avocatura
Model Declarație persoană vătămată
28 septembrie 2018

Model Declarație parte responsabilă civilmente

cabinet de avocat

cabinet de avocat

Model Declarație parte responsabilă civilmente

Model Declarație parte responsabilă civilmente

Sediul materiei:

· Art. 380 C. proc. pen.

· Art.107 C. proc. pen.

· Art.111 C. proc. pen.

· Art.112 C. proc. pen.

· Art. 382 C. proc. pen.

JUDECĂTORIA .................

Ședința ............ din data de .........

DECLARAȚIE DE PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE

Nume .............................. , prenume ........................ , poreclă ......................... , data și locul nașterii ............................... , codul numeric personal .........................., numele și prenumele părinților ................................. , cetățenia ............................ , starea civilă ....................... , situația militară ......................... , studii ......................... , profesia ori ocupația ................... , locul de muncă ........................... , domiciliul și adresa unde locuiește efectiv .................................... , adresa la care dorește să îi fie comunicate actele de procedură ...................................... , antecedente penale/împotriva sa se desfășoară un alt proces penal .............................. , alte date (pentru stabilirea situației personale) ............................................... .

Conform art. 112 alin.(2) C. proc. pen. s-au adus la cunoștință următoarele drepturi:

- dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistență obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;

- dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;

- dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepții și de a pune concluzii în legătură cu soluționarea laturii civile a cauzei, în condițiile prevăzute de lege.

I se pune în vedere să arate tot ceea știe despre fapta care face obiectul judecății.

Ora începerii ascultării părții responsabile civilmente: .............

Întrebare .....................................................................................

Răspuns ...................................................................................................................

Întrebare ............................................................................................................

Răspuns .............................................................................................................

Ora finalizării ascultării părții responsabile civilmente: ......................

PREȘEDINTE, GREFIER,

PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE,

Semnat după ce a citit și este de acord cu conținutul,

Proces - verbal

Partea responsabilă civilmente nu poate/refuză să semneze[1]

Avocatul părții responsabile civilmente,

Avocatul inculpatului,

Avocatul persoanei vătămate,

Avocatul părții civile,[2]

[1] Dacă partea nu poate sau refuză să semneze declarația

[2] Avocatul persoanei vătămate, al părții civile și al părții responsabile civilmente numai în situația în care au fost prezenți; dacă declarația a fost luată prin interpret, acesta va semna și ștampila declarația pentru a certifica cele consemnate

 

Declarație de persoană vătămată /parte civilă/parte responsabilă civilmente

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLICPARCHETUL DE PE LÂNGĂ . . . . . . . .

Localitatea . . . , str. . . . , nr. . . . , jud. . . . , cod poștal: . . . ; tel: . . . , fax: . . . , e-mail: . . . @mpublic.ro; operator date cu caracter personal nr. . . .

DOSAR NR. . . . /P/ . . .

DECLARAȚIE DE PERSOANĂ VĂTĂMATĂ /PARTE CIVILĂ/PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE

Anul . . . luna . . . ziua . . .

Nume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posesor al actului de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . . ,nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . , la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

C. N.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele purtat anterior . . . . . . . . . . . . . . .

Porecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data nașterii, anul . . . . . . . luna . . . . . . . ziua . . . . . . . . . . . . . .

Locul nașterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cetățenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Starea civilă . . . . . . . . . . . . . . . . .

Situația militară . . . . . . . . . . . . . . .

Studii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profesia ori ocupația. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locul de muncă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul și adresa unde locuiește efectiv (reședința) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa aleasă pentru a-i fi comunicate actele de procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date pentru stabilirea situației personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

După ce mi s-au adus la cunoștință dispozițiile art. 81 alin. (1) / art. 85 alin. (1) / art. 87 alin. (1), art. 111 alin. (2) / art. 112 alin. (2), art. 111 alin. (5) și art.113 din C. proc. pen.,

Declar următoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Întrebare: . . . . . . . . . . . . . .

Răspuns: . . . . . . . . . . . . .

Declarația a fost luată între orele . . . . . . . și . . . . . . . . . . .

Declarația a fost/nu a fost înregistrată audio/audiovideo (Pentru situația în care organul de urmărire penală consideră necesar sau atunci când partea vătămată a solicitat aceasta în mod expres, iar înregistrarea este posibilă).

PROCUROR, AVOCAT, INTERPRET, PERSOANĂ VĂTĂMATĂ, PARTE CIVILĂ, PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE,
(semnăturile se vor insera pe fiecare pagină a declarației)

* Extras din ”Ghid Practic Acte de procedură - parchet” elaborat de I.N.M. -S.N.G.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *