Model Declarație Parte Civilă | Discută Online Cu Un Avocat Specializat
avocati bucuresti
Model Declarație martor
28 septembrie 2018
cabinet de avocat
Model Declarație parte responsabilă civilmente
28 septembrie 2018

Model Declarație parte civilă

avocat bun

avocat bun

Model Declarație parte civilă

Model Declarație parte civilă

Sediul materiei:

· Art.380 C. proc. pen.

· Art.107 C. proc. pen.

· Art.111 C. proc. pen.

· Art.112 C. proc. pen.

· Art.382 C. proc. pen.

JUDECĂTORIA .................

Ședința ............ din data de .........

DECLARAȚIE DE PARTE CIVILĂ

Nume .............................. , prenume ........................ , poreclă ......................... , data și locul nașterii ............................... , codul numeric personal .........................., numele și prenumele părinților ................................. , cetățenia ............................ , starea civilă ....................... , situația militară ......................... , studii ......................... , profesia ori ocupația ................... , locul de muncă ........................... , domiciliul și adresa unde locuiește efectiv .................................... , adresa la care dorește să îi fie comunicate actele de procedură ...................................... , antecedente penale/împotriva sa se desfășoară un alt proces penal .............................. , alte date (pentru stabilirea situației personale) ............................................... .

Conform art. 112 alin.(2) C. proc. pen. s-au adus la cunoștință următoarele drepturi:

- dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistență obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;

- dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;

- dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepții și de a pune concluzii în legătură cu soluționarea laturii civile a cauzei, în condițiile prevăzute de lege.

I se pune în vedere să arate tot ceea știe despre fapta care face obiectul judecății.

Ora începerii ascultării părții civile: .............

Întrebare .....................................................................................

Răspuns ...................................................................................................................

Întrebare ............................................................................................................

Răspuns .............................................................................................................

Ora finalizării ascultării părții civile: ......................

PREȘEDINTE, GREFIER,

PARTE CIVILĂ,

Semnat după ce a citit și este de acord cu conținutul,

Proces - verbal

Partea civilă nu poate/refuză să semneze[1]

Avocatul părții civile,

Avocatul inculpatului,

Avocatul persoanei vătămate,

Avocatul părții responsabile civilmente,[2]

[1] Dacă partea civilă nu poate sau refuză să semneze declarația

[2] Avocatul persoanei vătămate, al părții civile și al părții responsabile civilmente numai în situația în care au fost prezenți; dacă declarația a fost luată prin interpret, acesta va semna și ștampila declarația pentru a certifica cele consemnate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *