Model Declarație Martor | Discută Online Cu Un Avocat și Află Drepturile
Avocat Online
Model Declarație inculpat audiere la judecătorul de drepturi și libertăți
28 septembrie 2018
avocat bun
Model Declarație parte civilă
28 septembrie 2018

Model Declarație martor

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model Declarație martor

Model Declarație martor

Sediul materiei:

· Art. 381 C. proc. pen.

· Art. 107 C. proc. pen.

· Art. 119 - art. 124 C. proc. pen.

· Art. 382 C. proc. pen.

JUDECĂTORIA .................

Ședința ............ din data de .........

DECLARAȚIE DE MARTOR[1]

Nume .............................. , prenume ........................ , poreclă ......................... , data și locul nașterii ............................... , codul numeric personal .........................., numele și prenumele părinților ................................. , cetățenia ............................ , starea civilă ....................... , situația militară ......................... , studii ......................... , profesia ori ocupația ................... , locul de muncă ........................... , domiciliul și adresa unde locuiește efectiv .................................... , adresa la care dorește să îi fie comunicate actele de procedură ...................................... , antecedente penale/împotriva sa se desfășoară un alt proces penal .............................. , alte date (pentru stabilirea situației personale) ............................................... , dacă este mem u de familie sau fost soț al suspectului, inculpatului, persoanei vătămate ori al celorlalte părți din procesul penal ................................... , dacă se află în relații de prietenie sau de dușmănie cu aceste persoane .................................. , dacă a suferit vreo pagubă în urma săvârșirii infracțiunii ......................................... , calitate procesuală anterioară (dacă este cazul) ...................................................[2] .

Conform art. 120 alin.(1) și (2) C proc. pen. se comunică martorului calitatea în care este audiat și faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora a fost propus ca martor, precum și următoarele drepturi și obligații:

- dreptul de a fi supus măsurilor de protecție și de a beneficia de restituirea cheltuielilor prilejuite de chemarea în fața organelor judiciare, atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

- obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate emite mandat de aducere împotriva sa;

- obligația de a comunica în scris, în termen de 5 zile, orice schimbare a adresei la care este citat, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate dispune împotriva sa sancțiunea amenzii;

- obligația de a da declarații conforme cu realitatea, atrăgându-i-se atenția că legea pedepsește infracțiunea de mărturie mincinoasă.

I se pune în vedere să declare tot ceea ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările de fapt pentru dovedirea cărora a fost propus.

Ora începerii ascultării martorului: .............

Întrebare .....................................................................................

Răspuns ...................................................................................................................

Întrebare ............................................................................................................

Răspuns .............................................................................................................

Ora finalizării ascultării martorului: ......................

PREȘEDINTE, GREFIER,

MARTOR,

Semnat după ce a citit și este de acord cu conținutul,

Proces - verbal

Martorul nu poate/refuză să semneze[3]

Avocatul inculpatului,

Avocatul persoanei vătămate,

Avocatul părții civile,[4]

Avocatul părții responsabile civilmente,

[1] Dispozițiile privind audierea martorului se aplică și în situația audierii expertului

[2] A se vedea dispozițiile art.118 C. proc. pen.

[3] Dacă nu poate sau refuză să semneze declarația

[4] Avocatul persoanei vătămate, al părții civile și al părții responsabile civilmente numai în situația în care au fost prezenți; dacă declarația a fost luată prin interpret, acesta va semna și ștampila declarația

 

 

 

Declarație de martor

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localitatea . . . . . . . . , str. . . . . . . . , nr. . . . . . . . ., jud. . . . . . . ., cod poștal: . . . . . . . ; tel: . . . . ., fax: . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . @mpublic.ro; operator date cu caracter personal nr. …

DOSAR NR. . . . ./P/ . . . .

DECLARAȚIE DE MARTOR

Anul ... luna ... ziua ...

Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . posesor al actului de identitate. . . . . . . . ., seria. . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . . . . . . . . ., la data de ...................., C.N.P............................................

Numele și prenumele purtat anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Porecla. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data nașterii, anul . . . . . . . . . . luna. . . . . . . . . . ziua. . . . . . . . . . Locul nașterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele tatălui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numele și prenumele mamei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cetățenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Starea civilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Situația militară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Studii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Profesia ori ocupația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Domiciliul și adresa unde locuiește efectiv (reședința) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa aleasă pentru a-i fi comunicate actele de procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calitatea procesuală anterioară în cauză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mi s-a adus la cunoștință faptul că urmează să fiu audiat în calitate de martor cu privire la (indicarea faptei sau împrejurărilor de fapt pentru dovedirea cărora este audiat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Raporturile dintre martor și subiecții procesuali principali (membru de familie sau fost soț al suspectului, inculpatului, persoanei vătămate ori al celorlalte părți din procesul penal, dacă se află în relații de prietenie sau de dușmănie cu aceste persoane)...............

Dacă martorul este în situația prevăzută de art. 117 alin. (1) C. proc. pen. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mi s-a adus la cunoștință că am dreptul de a refuza să dau declarații în calitate de martor și declar că nu sunt/sunt de acord să dau declarație.

Paguba suferită în urma săvârșirii infracțiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alte date pentru stabilirea situației personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mi-a fost adusă la cunoștință obligația de a da declarații conforme cu realitatea, atrăgându-mi-se atenția că legea pedepsește infracțiunea de mărturie mincinoasă, precum și celelalte dispoziții prevăzute de art. 120, art.125 și art.130 din C. proc. pen.

Înainte de a fi ascultat ca martor am depus jurământul religios/declarația solemnă: "Jur că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu.

Așa să-mi ajute Dumnezeu!"( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura martorului) "Mă oblig că voi spune adevărul și nu voi ascunde nimic din ceea ce știu.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (semnătura martorului)

Declar următoarele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Întrebare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Răspuns: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Declarația a fost luată între orele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Declarația a fost/nu a fost înregistrată audio/audio video.

PROCUROR, AVOCAT, INTERPRET, MARTOR, (semnăturile se vor insera pe fiecare pagină a declarației)

* Extras din ”Ghid Practic Acte de procedură - parchet” elaborat de I.N.M. -S.N.G.
Consemnarea declarațiilor se face potrivit art. 110 C. proc pen. , care se aplică în mod corespunzător ( art. 123 C. proc. pen. ).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 comentariu adăugat

  1. Craciun aura spune:

    Buna ziua ma puteti ajuta cu un raspus ,,,, mama mea a primit o citatie ca martor civil si nu stim pentru cine e martor ca ea na depus nici o declaratie