Model Declarație Inculpat Audiere La Judecătorul De Drepturi și Libertăți
Avocat Online
Model Declarație inculpat audiere la instanța de fond
28 septembrie 2018
avocati bucuresti
Model Declarație martor
28 septembrie 2018

Model Declarație inculpat audiere la judecătorul de drepturi și libertăți

Avocat Online

Avocat Online

Model Declarație inculpat audiere la judecătorul de drepturi și libertăți

Model Declarație inculpat audiere la judecătorul de drepturi și libertăți

Sediul materiei:

• Art.107 C. proc. pen.

• Art. 108 C. proc. pen.

• Art. 109 C. proc. pen.

• Art. 110 C. proc. pen. raportat la art. 104, art. 105 și art. 106 C. proc. pen.

JUDECĂTORIA . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ședința din camera de consiliu[2] din data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECLARAȚIE DE INCULPAT[3]

Nume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , prenume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , poreclă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , data și locul nașterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , numele și prenumele părinților . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cetățenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , starea civilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , situația militară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , studii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , profesia ori ocupația . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , locul de muncă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliul și adresa unde locuiește efectiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , adresa la care dorește să îi fie comunicate actele de procedură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , antecedente penale/împotriva sa se desfășoară un alt proces penal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , alte date (pentru stabilirea situației personale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Conform art. 83, art. 108 alin. (1) și (2) și art. 374 alin. (2) C. proc. pen. s-au adus la cunoștință:

- fapta prevăzută de legea penală pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și încadrarea juridică a acesteia;[4]

- dreptul de a nu da nicio declarație pe parcursul procesului penal, atrăgându-i-se atenția că dacă refuză să dea declarații nu va suferi nicio consecință defavorabilă, iar dacă va da declarații acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa;

- dreptul de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat și încadrarea juridică a acesteia;

- dreptul de a consulta dosarul, în condițiile legii;

- dreptul de a avea un avocat ales, iar dacă nu își desemnează unul, în cazurile de asistență obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;

- dreptul de a propune administrarea de probe în condițiile prevăzute de lege, de a ridica excepții și de a pune concluzii;

- dreptul de a formula orice alte cereri ce țin de soluționarea laturii penale și civile a cauzei;

- dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înțelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română;

- dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege;

- dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale;

- alte drepturi prevăzute de lege;

- obligația de a se prezenta la chemările organelor judiciare, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, se poate emite mandat de aducere împotriva sa, iar în cazul sustragerii, judecătorul poate dispune arestarea sa preventivă;

- obligația de a comunica în scris, în termen de 3 zile, orice schimbare a adresei, atrăgându-i-se atenția că, în cazul neîndeplinirii acestei obligații, citațiile și orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile și se consideră că le-a luat la cunoștință;

- posibilitatea încheierii, în cursul urmăririi penale, a unui acord, ca urmare a recunoașterii vinovăției;[5]

I se pune în vedere acestuia să declare tot ceea ce știe referitor la fapta prevăzută de legea penală care i-a fost comunicată.[6]

Ora începerii ascultării inculpatului[7]: . . . . . . . . . . . . .

Întrebare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Răspuns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Întrebare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Răspuns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ora finalizării ascultării inculpatului[8]: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JUDECĂTOR DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI, GREFIER,

INCULPAT[9],

Semnat după ce a citit și este de acord cu conținutul,

Proces – verbal

Inculpatul nu poate/refuză să semneze[10]

Avocatul inculpatului[11],

[1] Formularul de declarație este același și în procedura derulată la judecătorul de cameră preliminară, cu precizarea că în această situație referirile trebuie făcute la infracțiunea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată

[2] Procedura în fața judecătorului de drepturi și libertăți se derulează în camera de consiliu

[3] Se va înlocui, după caz, cu suspect

[4] În situația audierii suspectului se va menționa, conform art.108 alin. (1) C. proc. pen. : fapta prevăzută de legea penală pentru săvârșirea căreia este suspectat și încadrarea juridică a acesteia

[5] Dacă se realizează audierea suspectului această mențiunea trebuie eliminată, având în vedere dispozițiile art.108 alin.4 C. proc. pen.

[6] Conform art.109 alin.1 C. proc. pen.

[7] Se va înlocui cu „suspectului”, după caz

[8] idem

[9] După caz „suspect”

[10] Dacă suspectul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze declarația

[11] Dacă are loc audierea suspectului se va menționa: „avocatul suspectului”; în procedura derulată la judecătorul de drepturi și libertăți/judecătorul de cameră preliminară,având ca obiect luarea unei măsuri preventive, avocatul persoanei vătămate, al părții civile și al părții responsabile civilmente nu participă, astfel că nu vor semna declarația; dacă declarația a fost luată prin interpret, acesta va semna și ștampila declarația pentru a certifica ce le consemnate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *