Model CONTRACT DE VÂNZARE AVÂND CA OBIECT O MOȘTENIRE
avocat bucuresti
Model CONTRACT DE VÂNZARE A UNUI IMOBIL CU REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE
3 octombrie 2018
caut avocat bucuresti
Model CONVENȚIE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE TRECERE
3 octombrie 2018

Model CONTRACT DE VÂNZARE AVÂND CA OBIECT O MOȘTENIRE

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model CONTRACT DE VÂNZARE AVÂND CA OBIECT O MOȘTENIRE

Model CONTRACT DE VÂNZARE AVÂND CA OBIECT O MOȘTENIRE

Între subsemnații:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. domiciliat în . . . . . . .. CNP . . . . . . . . . .în calitate de vânzător (V) și

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .domiciliat în . . . . . . ..CNP . . . . . . . . . .în calitate de cumpărător (C)

În conformitate cu prevederile art. 1747 și urm. C. civ., a intervenit prezentul contract de vânzare în următoarele condiții:

Subsemnatul (V) vând lui (C) întregul meu drept asupra succesiunii* defunctului . . . . . . . . . . . . .. decedat la data de . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cu ultimul domiciliu în . . . . . .,succesiune pe care declar că o accept expres (sau după caz pe care am acceptat-o la data de . . . . . . conform declarației autentificată sub nr. . . ..).

Garantez pe cumpărător că am calitatea de moștenitor al defunctului în baza.. **

Prețul acestei vânzări este de . . . . . . . . . . . . .., pe care eu, vânzătorul l-am primit în întregime de la cumpărător astăzi, data autentificării.

Subsemnatul (V) mă oblig/nu mă oblig să remit cumpărătorului fructele bunurilor pe care le-am cules și plățile primite pentru creanțe precum și prețurile bunurilor vândute și orice bun înlocuiește un bun al moștenirii.

Subsemnatul (C) mă oblig /nu mă oblig să rambursez vânzătorului sumele plătite de acesta pentru datoriile și sarcinile moștenirii precum și sumele pe care i le datorează ceilalți moștenitori.

Bunurile de familie, dintre care unele au valoare patrimonială însemnată*** nu fac obiectul prezentului contract de vânzare, în conformitate cu prevederile art. 1752 C. civ.

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător.

Tehnoredactat la . . . . . . . . . . ., în . . . . . . . . . .exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară, . . . . . . . . . .exemplare s-au eliberat părților.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

* Cu privire la drepturilor reale referitoare la imobilele cuprinse în moștenire, cumpărătorul va îndeplini formalitățile de publicitate imobiliară prevăzute de lege, chiar dacă imobilele nu sunt enumerate în masa succesorală.

** Se va menționa fie calitatea de moștenitor legal, fie titlul de legatar asupra universalității sau a unei cote-părți din aceasta. Nu este necesar să se precizeze bunurile care intră în componența masei succesorale. De asemenea, este posibil ca vânzătorul să nu garanteze nici calitatea sa de moștenitor (a se vedea art. 1748 C. civ.).

*** Se vor enumera și descrie distinct, dacă este cazul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *