Model CONTRACT DE REPORT | Consultanță Juridică Specializată
avocat
Model CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN
7 ianuarie 2019
caut avocati bucuresti
Model CONTRACT DE RESELLER
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE REPORT

avocat pret

avocat pret

Model CONTRACT DE REPORT

Model CONTRACT DE REPORT

PĂRȚILE

1. .......................... REPORTAT, domiciliat în ................., str. ..............., nr. ......, ap. ...., cetățean român, identificat cu B.I. seria ......... nr. ..............

și

2. .......................... REPORTATOR, domiciliat în ..............., str. ............., nr. ......., ap. ...., cetățean român, identificat cu B.I. seria ....... nr. .........

a intervenit următorul contract:

Art. 1. -
OBIECTUL CONTRACTULUI

Reportatul vinde reportatorului titlurile de credit al căror proprietar este, contra unui preț, cu condiția răscumpărării lor în termen de ...................

Art. 2. -
PREȚUL ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

Prețul cu care reportatul vinde titlurile de credit este de ................. conform cotației lor la bursă. Reportatorul va achita acest preț în numerar.

Reportatorul va vinde reportatului titluri de credit de aceeași natură la valoarea pe care o vor avea la bursă, la termenul vânzării.

Art. 3. -
OBLIGAȚIILE REPORTATULUI

- să remită reportatorului titlurile de credit la data încheierii prezentului contract;

- să răscumpere de la reportator titlurile de credit vândute, în termen de ............. plătind prețul stipulat în contract.

Art. 4. -
OBLIGAȚIILE REPORTATORULUI

- să plătească reportatului prețul conform prezentului contract;

- să vândă reportatului, la cererea acestuia, titluri de credit de aceeași natură, la prețul stipulat în contract.

Art. 5. -
SUPORTAREA RISCURILOR

Reportatorul, devenind proprietarul titlurilor de credit, preia toate riscurile de pierdere, furt sau distrugere.

Art. 6. -
Dacă titlurile de credit sunt dotate cu premii acestea revin reportatorului din momentul încheierii prezentului contract, până la momentul răscumpărării.

Art. 7. -
Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

Prezentul contract a fost încheiat azi ................... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

REPORTAT,

REPORTATOR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.