Model CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN | Avocat Online
Model CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN 1
Model ANTECONTRACT  DE VÂNZARE-CUMPĂRARE
7 ianuarie 2019
avocat pret
Model CONTRACT DE REPORT
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN

avocat

avocat

Model CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN

Model CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN

Art. 1.
Părți contractante:

1. S.C. ............... din ........., str. ............, nr. ..., bloc. ..., ap. ..., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..., cont curent ........, deschis la ................. reprezentată prin ..................... în calitate de ......................., denumită în continuare PRODUCĂTOR

și

2. S.C. .............. din ..........., str. ............, nr. ...., ap. ..., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............. cont curent, deschis la ..........................., reprezentată prin ................., în calitate de .............., denumită în continuare BENEFICIAR.

Art. 2.
Obiectul contractului constă în prelucrarea de către producător a materiilor prime puse la dispoziție de către beneficiar potrivit cu documentația și prescripțiile tehnice impuse de acesta, contra unei retribuții.

Art. 3.
Termenul de livrare a materiilor prime, a materialului documentar de către beneficiar este .................. .

Termenul de livrare de către producător a produselor rezultate din prelucrare este ................. .

Art. 4.
Materiile prime trimise spre prelucrare sunt cuprinse în anexa I la prezentul contract, cu precizarea parametrilor tehnici și de calitate.

Art. 5.
Toleranțele tehnice și de calitate a produselor finite care sunt admise de către beneficiar sunt prezentate în anexa II la prezentul contract.

Art. 6.
Obligațiile beneficiarului:

- Să pună la dispoziția producătorului materiile prime corespunzător prescripțiile tehnice acceptate de către producător (Anexa I);

- Să pună la dispoziția producătorului documentația, schițele, proiectele și desenele necesare prelucrării materiilor prime;

- Să suporte taxele de transport pentru materiile prime;

- Să ofere asistență tehnică producătorului și să supravegheze procesul de fabricație prin reprezentanți împuterniciți.

Art. 7.
Obligațiile producătorului:

- Să prelucreze materiile prime livrate de către beneficiar, respectând prescripțiile tehnice impuse de acesta;

- Să obțină de la autoritățile vamale naționale, scutirea de la plata taxelor vamale de import pentru materiile prime livrate de beneficiar, în condițiile unui import temporar;

- Să garanteze pentru calitatea produselor fabricate pe baza materiilor prime ale beneficiarului, oferind certificat de garanție;

Art. 8.
Prețul manoperei este de .................. și va fi vărsat în contul producătorului de către beneficiar la data recepției produselor.

Art. 9.
Producătorul beneficiază de un drept de gaj asupra produselor până la intrarea banilor în cont.

Art. 10.
Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești competente.

Art. 11.
Prezentul contract se reziliază de drept de către oricare dintre părți dacă cealaltă parte nu își respectă obligațiile contractuale.

PRODUCĂTOR,

BENEFICIAR,

___________

*) Anexele I și II vor fi elaborate de către părțile din contract în funcție de specificul activității lor, de natura materiilor prime și a produselor finite ce vor face obiectul acestui contract.

Model CONTRACT DE PRELUCRARE ÎN LOHN

Art. 1. -
Părți contractante:

1. S.C. ............... din ........., str. ............, nr. ..., bloc ...., ap. ...., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .................... cont curent ....................., deschis la ..................... reprezentată prin ..................... în calitate de .............................., denumită în continuare PRODUCĂTOR

și

2. S.C. .............. din ..........., str. ............, nr. ...., ap. ..., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. .............. cont curent, deschis la ................., reprezentată prin ........................, în calitate de .............................................., denumită în continuare FURNIZOR.

Art. 2. -
Obiectul contractului constă în cumpărarea de către producător de la furnizor a materiilor prime, prelucrarea acestora și vânzarea produsului finit, prelucrat furnizorului.

Art. 3. -
Termenul de livrare a materiilor prime de către furnizor este .................................. .

Termenul de livrare de către producător a produselor rezultate din prelucrare este ................................................... .

Art. 4. -
Materiile prime trimise spre prelucrare sunt cuprinse în anexa I la prezentul contract, cu precizarea parametrilor tehnici și de calitate.

Art. 5. -
Toleranțele tehnice și de calitate a produselor finite care sunt admise de către furnizor sunt prezentate în anexa II la prezentul contract.

Art. 6. -
Obligațiile furnizorului:

- Să vândă producătorului materiile prime corespunzător prescripțiile tehnice acceptate de către producător (Anexa I);

- Să livreze materiile prime la termenul stipulat în contract, la sediul producătorului;

- Să suporte taxele de transport pentru materiile prime;

- Să cumpere produsele finite, prelucrate, la prețul stabilit prin contract.

Art. 7. -
Obligațiile producătorului:

- Să prelucreze materiile prime livrate de către furnizor;

- Să plătească taxele de export a produselor finite;

- Să suporte taxele de transport pentru produsele finite;

- Să obțină scutirea de taxe vamale pentru importul de materii prime, în condițiile unui import temporar;

- Să garanteze pentru calitatea produselor fabricate pe baza materiilor prime, oferind certificat de garanție;

- Să vândă produsele finite furnizorului de materii prime la prețul stipulat în contract.

Art. 8. -
Prețul materiilor prime este de ............../tonă, kg, etc. și va fi vărsat în contul furnizorului la data intrării în țară a materiilor prime.

Prețul produselor finite este de ..................../tonă, kg, etc. și va fi vărsat în contul producătorului la data intrării în țară a produselor.

Art. 9. -
Litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie ........................... .

Art. 10. -
Prezentul contract se reziliază de drept de către oricare dintre părți dacă cealaltă parte nu își respectă obligațiile contractuale.

PRODUCĂTOR,

FURNIZOR,

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.