Model Cerere De Chemare în Judecată Pentru Predarea Bunurilor Cuprinse în Legatul Cu Titlu Universal
avocat pret
Model Cerere de chemare în judecată pentru înapoierea minorului de la persoanele care îl dețin fără drept
19 septembrie 2018
avocat consultanta juridica
Model Cerere de constatarea a nulității, anularea sau desfacerea adopției
19 septembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu universal

firma avocatura

firma avocatura

Model Cerere de chemare în judecată pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu universal

Model Cerere de chemare în judecată pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu universal

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . , chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . ,

Formulez:

ACȚIUNE PENTRU PREDAREA LEGATULUI CU TITLU UNIVERSAL

urmând a fi obligat(ă) să-mi predea cota de . . . . . din bunurile succesorale ce mi se cuvin în calitate de legatar cu titlu universal din succesiunea defunctului(ei) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., decedat(ă) la . . . . . . . . . . , în . . . . . . . . . . , cu ultimul domiciliu în . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De asemenea, cer să fie obligat(ă) să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . . . lei, reprezentând venitul net pe care l-a obținut prin folosința acestor bunuri, pe perioada . . . . . . . . , cât și la plata cheltuielilor de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele acțiunii:

În fapt, prin testamentul . . . . . . . . . . . . . . ., defunctul m-a instituit legatar cu titlu universal, motiv pentru care, după deschiderea succesiunii am cerut Notariatului public să inventarieze toate bunurile succesorale și să se stabilească ce anume mi se cuvine mie.

Am somat pe pârât(ă) să-mi predea bunurile ce mi se cuvin, a refuzat, și de aceea vă rog să admiteți acțiunea și să-l obligați să-mi predea următoarele bunuri și să mă despăgubească cu suma de . . . . . . . . . . . . lei, reprezentând lipsa de folosință asupra bunurilor respective pe perioada . . . . . . . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 1128 alin. 2, art. 1058 din Codul civil.

Dovada acțiunii o fac cu acte, expertiză, martori.

Depun acțiunea în dublu exemplar pentru a se comunica pârâtului(ei), chitanța de plată a taxei de timbru în valoare de . . . . . . . . . lei.

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *