Model Cerere De Constatarea A Nulității, Anularea Sau Desfacerea Adopției
firma avocatura
Model Cerere de chemare în judecată pentru predarea bunurilor cuprinse în legatul cu titlu universal
19 septembrie 2018
caut avocat bucuresti
Model Cerere de evacuare a soțului turbulent pe cale de ordonanță președințială
19 septembrie 2018

Model Cerere de constatarea a nulității, anularea sau desfacerea adopției

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Cerere de constatarea a nulității, anularea sau desfacerea adopției

Model Cerere de constatarea a nulității, anularea sau desfacerea adopției

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . ., chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . ., pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate, să hotărâți:

- CONSTATAREA NULITĂȚII ADOPȚIEI;

- ANULAREA ADOPȚIEI;

- DESFACEREA ADOPȚIEI,

minorului(ei) . . . . . . . . . . ., încuviințată prin decizia nr. . . . . . . . din . . . . . . . . emisă de . . . . . . . . . . . (sau sentința civilă nr. . . . . . . din . . . . . . . . a Judecătoriei (sau Tribunalului).

Rog ca pârâtul(a) să fie obligat(ă) la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele acțiunii:

În fapt, prin decizia nr. . . . . . . . . . . . . (sau sentința civilă nr. . . . . . . . . ) din data de . . . . . . . . . . emisă de . . . . . . . . . . . . . . . . ., s-a dispus încuviințarea adopției minorului(ei) . . . . . . . . . . . . . născut(ă) la data de . . . . . . . . . . . . ., având ca părinți firești pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motivul pentru care solicit . . . . . . . . (constatarea nulității, anularea sau defacerea) adopției este . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (În continuare se prezintă, pe scurt și concis, starea de fapt, motivul care justifică introducerea și admiterea acțiunii).

În drept îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 480 C. civ. (în cazul în care se solicită constatarea nulității absolute )/art. 479 (în cazul în care se solicită anularea adopției )/art. 477 sau art. 478 Cod civil (în cazul în care se solicită desfacerea adopției de către adoptator (i) sau adoptat).

În dovedirea acțiunii înțeleg să mă servesc de interogatoriul pârâtului(ei), de proba cu acte, martori și expertiză medico-legală etc.

Depun prezenta cerere în . . . . exemplare și timbru fiscal în valoare de . . . . . . lei.

Data depunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura, . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Note:

La judecarea cererii de desfacere a adopției, precum și a cererii privind nulitatea adopției, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. (art. 78ali. (2) din Legea nr. 273/2004 rep. .

Cerere este scutită de taxa de timbru. (art. 75 din Legea nr. 273/2004 rep. )

Hotărârea judecătorească de declarare a nulității sau, după caz, de desfacere a adopției se va introduce în copie electronică în R.N.A. de către direcția în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului sau, după caz, al adoptatorului sau familiei adoptatoare . (art. 80 (1) lit. h) din Legea nr. 273/2004 rep.)

Desfacerea, anularea sau constatarea nulității adopției, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, se înscrie, prin mențiune, pe actul de naștere inițial și, după caz, pe cel întocmit în urma adopției, pe actul de căsătorie și pe actele de naștere ale copiilor minori ai celui adoptat, iar în cazul copiilor majori, numai la cererea acestora. Mențiunea se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, pe baza hotărârii judecătorești definitive. (art. 47 din Lege 119/1996)

Anularea sau desfacerea adopției, dispuse prin hotărâre judecătorească, definitivă, se înscrie prin mențiune. În aceste cazuri, pe actul de naștere întocmit în urma adopției, la rubrica "Certificate eliberate", se înscrie textul "NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT".
După operarea acestor mențiuni, S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăria unității administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naștere în urma adopției comunică anularea sau desfacerea adopției la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria unității administrativ-teritoriale unde a fost întocmit primul act de naștere, care, la rândul său, operează mențiunea pe marginea actului de naștere și anulează textul înscris la rubrica "Certificate eliberate" cu o linie orizontală trasată cu cerneală roșie; după efectuarea acestor operațiuni, actul de naștere întocmit anterior adopției rămâne valabil.
Dacă pe marginea actului de naștere întocmit în urma adopției există mențiune de căsătorie, se comunică la locul înregistrării actului inițial și mențiunea de căsătorie, pentru a fi operată pe marginea acelui act; la locul înregistrării căsătoriei se comunică mențiunea, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 39 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă din 26.01.2011. (art. 102. din metodologie)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *