Model Cerere De Chemare în Judecată Pentru Anularea Unui Act Juridic
caut avocat bucuresti
Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei
27 noiembrie 2018
avocatura bucuresti
Model Cerere de chemare în judecată pentru constatarea nulității absolute
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea unui act juridic

avocat specializat

avocat specializat

Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea unui act juridic

Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea unui act juridic

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . ., având CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . , având următoarele date de contact personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . ./prin avocat . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact, chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . ., pentru a dispune

ANULAREA . . . . . . . . . . . . . . . . .

(actului juridic: contractului de vânzare-cumpărare/ contractului de schimb/ contractului de locațiune, etc. ) autentificat sub nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . (sau sub semnătură privată) și să obligați pe pârât(ă) să-mi restituie bunul (bunurile) vândut(e) sau prețul.

De asemenea, în temeiul art. 453 C. proc. civ, cer obligarea pârâtului(ei) la plata cheltuielilor de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele acțiunii:

În fapt, . . . . . . . . . . . . (se va descrie situația de fapt: prin actul precitat, am vândut (sau am cumpărat) de la pârât(ă) următoarele bunuri: . . . . . . . . . . . . la prețul de . . . . . . . . . lei, care a fost achitat integral etc.).

Cer să anulați acest contract pentru că consimțământul pe care l-am exprimat la încheierea contractului nu este valabil:

- fiind dat din eroare;

- smuls prin violență;

- surprins prin dol;

- datorită incapacității mele de exercițiu.

În concret, este vorba de (se enumeră motivul care justifică anularea contractului) .

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 1206, art. 1207, art. 1214, sau art. 1216 C. civ.

În dovedire, solicităm încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei cu testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea . . . . . . .

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții . . . . ., cu domiciliul în . . . . . , pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt . . . . . și solicităm citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică, cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând.....

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea . . . . . . , solicităm încuviințarea următoarelor obiective: . . . . .

Depun acțiunea . . . . . . . exemplare, din care una se va comunica pârâtului(ei) și una pentru instanța de judecată.

Anexez dovada de plată a taxei judiciare de timbru în valoare de . . . . . lei și procura în original/copie legalizată/ împuternicirea avocațială .

Data depunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *