Model Cerere De Chemare în Judecată Pentru Anularea Căsătoriei | Avocat
avocatura bucuresti
Model Cerere de chemare în judecată pe cale de ordonanță președințială
27 noiembrie 2018
avocat specializat
Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea unui act juridic
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei

Model Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) ...................., domiciliat(ă) în ................., chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâta(ul) ......................... domiciliat(ă) în ................., pentru ca pe baza probelor ce vor fi administrate să

ANULAȚI CĂSĂTORIA DINTRE NOI,

încheiată sub nr. .......... din ..........., la Primăria ............... și să obligați pe pârât(ă) să-mi plătească cheltuieli de judecată.

Motivele acțiunii:

În fapt, m-am căsătorit cu pârâta(ul) la data de .............. La încheierea căsătoriei consimțământul mi-a fost viciat prin aceea că .......................

Din căsătorie nu au rezultat copii (dacă au rezultat copii se va cere încredințarea lor spre creștere și educare și stabilirea pensiei de întreținere. În cazul în care se cere și partajarea bunurilor comune, acestea vor fi enunțate și se va trece și valoarea lor.)

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 298 Codul civil.

În dovedirea acțiunii înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtei (ului) și de declarațiile martorilor ................ .............. ..................

Anexez copia certificatului de căsătorie.

Depun acțiunea în dublu exemplar și chitanța de plata taxei timbru în valoare de ........... lei.

Data depunerii

......................

Semnătura,
..............

DOMNULUI PREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI .............................

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *