Model Cerere De Acordare A Personalităţii Juridice – Organizaţie Patronală | Avocat
avocat online bun
Model Opoziţie împotriva hotărârii asociaţilor
2 noiembrie 2016
consultanta juridica avocat
Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special
7 noiembrie 2016

Model Cerere de acordare a personalităţii juridice – organizaţie patronală

avocat bucuresti on line

avocat bucuresti on line

Model Cerere de acordare a personalităţii juridice – organizaţie patronală

Model Cerere de acordare a personalităţii juridice – organizaţie patronală

Sediul materiei:

  • Art. 55, 58 Legea nr. 62/2011
  • Art. 148-151 C. proc.civ.

Instanţa .....

Domnule Preşedinte,

Subscrisa (denumirea .....), cu sediul în ......, prin împuternicit (nume ....., prenume .....)[1], în calitate de ……, având următoarele date de contact ...... formulăm

CERERE DE ACORDARE A PERSONALITĂŢII JURIDICE

PENTRU ORGANIZAŢIA PATRONALĂ …….

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună acordarea personalităţii juridice organizaţiei patronale / federaţiei patronale / confederaţiei patronale / uniunii patronale teritoriale[2]…..

În fapt, arătăm că Subscrisa îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru dobândirea personalităţii juridice, şi anume[3] ….. .

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 55, 58 din Legea nr. 62/2011.

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri; în scopul dovedirii îndeplinirii condiţiilor pentru dobândirea personalităţii juridice.

Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate:procesul-verbal de constituire a organizaţiei patronale, semnat de membrii fondatori, statutul, lista membrilor organului executiv de conducere al organizaţiei patronale, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcţiei şi domiciliului acestora şi dovada existenţei sediului.

sau

Depunem următoarele înscrisuri în original şi în câte două copii certificate: hotărârea federaţiei sau a confederaţiei patronale de constituire a uniunii, potrivit statutului; copiile certificate ale statutelor federaţiilor şi/sau confederaţiilor patronale; copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice de către federaţiile şi/sau confederaţiile patronale, rămase definitive.

Anexăm prezentei: procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare[4], procesul-verbal de constituire, dovada sediului;

dovada patrimoniului iniţial, certificate de cazier judiciar pentru membrii organelor de conducere[5] …… şi chitanţa privind plata taxei de timbru în valoare de 200 de lei[6].

Data, Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei[7]

  1. Împuternicitul special al federaţiei sau confederaţiei patronale. ↑
  2. Potrivit art. 55 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011:patronii se pot asocia pentru constituirea unei organizaţii patronale;două sau mai multe organizaţii patronale pot constitui o confederaţie patronală;două sau mai multe federaţii patronale pot constitui o confederaţie patronală.În plus, potrivit art. 55 alin. (4), uniunile patronale teritoriale dobândesc personalitate juridică la cererea federaţiilor sau a confederaţiilor care au hotărât constituirea acestora. ↑
  3. Se indică îndeplinirea condiţiilor de acordare a personalităţii juridice. ↑
  4. Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat. ↑
  5. Se enumeră înscrisurile anexate pentru proba îndeplinirii condiţiilor de acordare a personalităţii juridice, în funcţie de categoria de organizaţie patronală. ↑
  6. Potrivit art. 12 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. ↑
  7. Potrivit art. 58 alin. (3) din legea dialogului social nr. 62/2011, instanţa competentă este judecătoria. ↑

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.