Model Cerere A Părintelui Decăzut Din Drepturile Părintești De A I Se Reda Exercițiul Acestor Drepturi
caut avocati bucuresti
Model Acțiune pentru desfacerea înfierii pentru alte motive
19 septembrie 2018
avocat online bun
Model Cerere de acordare a pensiei copilului minor
19 septembrie 2018

Model Cerere a părintelui decăzut din drepturile părintești de a i se reda exercițiul acestor drepturi

avocatura bucuresti

avocatura bucuresti

Model Cerere a părintelui decăzut din drepturile părintești de a i se reda exercițiul acestor drepturi

Model Cerere a părintelui decăzut din drepturile părintești de a i se reda exercițiul acestor drepturi

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele petiționarului) domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . . . , apart. . . . . . . ., vă rog să hotărâți, după ascultarea autorității administrației publice cu atribuții în domeniul protecției copilului și a soției mele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele celuilalt părinte), domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . . . , să mi se redea exercițiul drepturilor părintești asupra fiului meu . . . . . . . . . . . . . . . . ., în vârstă de . . . . . . . . ., exercițiu care mi-a fost ridicat prin sentința civilă nr. . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . .

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, prin hotărârea sus-menționată, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s-a pronunțat decăderea subsemnatului din drepturile părintești asupra fiului meu . . . . . . . . . . ., reținând în fapt că din cauza alcoolismului am dovedit o atitudine abuzivă și neglijentă care a pus în primejdie sănătatea și dezvoltarea fizică a copilului. La scurt timp după pronunțarea acestei hotărâri, subsemnatul m-am supus unui tratament de dezintoxicare, fiind internat timp de . . . . . . . la Spitalul . . . . . . . . , de unde am ieșit complet vindecat. De atunci, am dus o viață ordonată și m-am încadrat în muncă, unde depun o activitate apreciată.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 512 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de dovada cu acte, și anume de hotărârea de decădere a subsemnatului din drepturile părintești și de certificatul medical din care rezultă completa mea vindecare, precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele martorului), din . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . apart. . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

Depun prezenta cerere, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în triplu exemplar, dintre care unul pentru instanță și alte două pentru a fi comunicate autorității tutelare și soției mele.

Semnătura petiționarului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *