Model Acțiune pentru desfacerea înfierii pentru alte motive | Avocat Online

Model Acțiune pentru desfacerea înfierii pentru alte motive

Avocat Online
Model Acțiune în despăgubiri pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale
19 septembrie 2018
avocatura bucuresti
Model Cerere a părintelui decăzut din drepturile părintești de a i se reda exercițiul acestor drepturi
19 septembrie 2018
Show all

Model Acțiune pentru desfacerea înfierii pentru alte motive

caut avocati bucuresti

caut avocati bucuresti

Model Acțiune pentru desfacerea înfierii pentru alte motive

Model Acțiune pentru desfacerea înfierii pentru alte motive

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele reclamantei), domiciliată în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ., chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele pârâtului) domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . ., etajul . . . . ., apart. . . . . ., pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța după ascultarea autorității tutelare de pe lângă Consiliul Local al . . . . . . . . . . . . să desfaceți înfierea fiului meu firesc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele înfiatului), de către pârât, înfiere ce a fost încuviințată de sus-numita autoritate tutelară prin decizia sa nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . , să dispuneți anularea actului de naștere întocmit cu ocazia înfierii și anularea mențiunii făcute în consecință pe actul constatator al nașterii firești și să restabiliți drepturile mele părintești asupra numitului minor.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, prin decizia nr. . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . a autorității tutelare de pe lângă Consiliul Local al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., s-a încuviințat înfierea numitului meu fiu de către pârât. Cercetând condițiile în care este crescut și întreținut înfiatul în familia pârâtului, am constatat că el trăiește într-o atmosferă de imoralitate, violență și totală neîngrijire. Astfel, copilul este pus să participe la jocurile de cărți pe care le organizează pârâtul cu diverși cunoscuți ai săi până noaptea târziu, este bătut cu sălbăticie pentru tot ceea ce consideră pârâtul că reprezintă o abatere de la educația pe care pretinde că i-o dă și este cu totul neîmbrăcat și nespălat. În această situație, este în interesul minorului ca înfierea să fie desființată.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 476 alin. 2 Cod Civil și ale Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

Înțeleg să mă folosesc de proba cu interogatoriul pârâtului – care urmează a fi citat cu această mențiune – de dovada cu acte, și anume de certificatul constatator al nașterii minorului și de decizia de înfiere dată de autoritatea tutelară, precum și de proba cu martori pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele martorului), din localitatea . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , etajul . . . . ., apart. . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . .;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., din localitatea . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . ., apart. . . . . . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în trei exemplare, dintre care unul pentru instanță și celelalte două pentru a fi comunicate pârâtului și autorităților tutelare.

Semnătura reclamantei,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avocat Marius Todeancă
Avocat Marius Todeancă
Discută cu un Avocat | Consultanță Juridică Online 24/7 ::::: Email: marius.todeanca[@]consultantavocat.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.