Model Acțiune în Despăgubiri Pentru Executarea Necorespunzătoare A Obligațiilor Contractuale
cabinet avocatura
Model Acțiunea cumpărătorului evins împotriva vânzătorului (vânzare succesivă)
19 septembrie 2018
caut avocati bucuresti
Model Acțiune pentru desfacerea înfierii pentru alte motive
19 septembrie 2018

Model Acțiune în despăgubiri pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale

Avocat Online

Avocat Online

Model Acțiune în despăgubiri pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale

Model Acțiune în despăgubiri pentru executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . str. . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . . . etajul . . . . . apartamentul nr. . . . . ., pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să-l obligații să-mi plătească suma de lei . . . . . . . . . . . . . . . . cu titlu de despăgubiri pentru faptul de a-și fi îndeplinit în mod necorespunzător obligațiile asumate prin contractul din . . . . . . . prin care se obligase să execute pentru mine lucrările de construcție a unei pivnițe la imobilul meu din . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . .

Cer, de asemenea, cheltuieli dejudecată și onorariu de avocat:

Motivele acțiunii:

În fapt, prin contractul sus-menționat pârâtul s-a angajat să-mi construiască o pivniță în curtea imobilului proprietatea mea, cu obligația din partea mea de a-i pune la dispoziție materialul necesar, ceea ce am și făcut. Pârâtul a executat lucrarea, dar, din pricina viciilor de construcție, pivnița s-a prăbușit la . . . . . . . . . de la terminarea construcției.

Prin aceasta am fost prejudiciat cu suma de lei . . . . . . . . ce reprezintă prețul plătit reclamantului pentru lucrare și costul materialelor pe care i le-am pus la dispoziție.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1516 și art. 1350 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului care urmează a fi citat cu această mențiune - de expertiză, de proba cu acte, și anume de facturile de achiziționare a materialului și de chitanța de primire a prețului, semnată de pârât, precum și de proba cu martori pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *