Model Cerere De Acordare A Pensiei Copilului Minor | Avocat Online
avocatura bucuresti
Model Cerere a părintelui decăzut din drepturile părintești de a i se reda exercițiul acestor drepturi
19 septembrie 2018
Avocat Online
Model Cerere de acordarea pensiei părinților
19 septembrie 2018

Model Cerere de acordare a pensiei copilului minor

avocat online bun

avocat online bun

Model Cerere de acordare a pensiei copilului minor

Model Cerere de acordare a pensiei copilului minor

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnata(ul) . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . ., în numele și ca reprezentant(ă) legal(ă) a (al) minorului . . . . . . . . . . . . . . , chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) . . . . . . . . . . ., domiciliat(ă) în . . . . . . . . ., pentru a fi obligat(ă) la

PENSIE DE ÎNTREȚINERE

urmând să contribuie lunar la cheltuielile de întreținere a minorului mai sus-numit și să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele acțiunii:

În fapt, din căsătoria mea cu pârâtul(a) a rezultat minorul mai sus-numit. La data de . . . . . . . . . . . . . . pârâtul(a) a părăsit domiciliul comun. Copilul a rămas sub îngrijirea mea și pentru că pârâtul(a) refuză să acorde de bunăvoie întreținere minorului, vă rog să fie obligat la întreținere în raport de posibilitățile materiale pe care le are. Este salariat(ă) la . . . . . . . . . . . . . . ., și totodată posedă alte bunuri aducătoare de venituri, printre care un teren în suprafață de . . . . . . . . . . . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 499 Cod civil raportat la art. 516 și art. 529, Cod civil. și vă rog să admiteți acțiunea și să obligați pe pârât(ă) să contribuie lunar la cheltuielile de întreținere a copilului minor.

În dovedirea acțiunii înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului(ei) și de relațiile pe care instanța urmează să le ceară în legătură cu veniturile pe care le realizează.

Depun acțiunea în dublu exemplar la care anexez copia certificatului de căsătorie și copia certificatului de naștere al copilului minor.

Data depunerii

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura,
. . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *