Model Acțiune Pentru închiderea Deschiderilor De Vedere | Avocat Online
Plangere Penala
Model Acțiune pentru executarea în natură a obligațiilor contractuale
19 septembrie 2018
Model Acțiune pentru închiderea deschiderilor de vedere 1
Model Acțiune în rezoluțiunea unui contract
19 septembrie 2018

Model Acțiune pentru închiderea deschiderilor de vedere

onorariu avocat

onorariu avocat

Model Acțiune pentru închiderea deschiderilor de vedere

Model Acțiune pentru închiderea deschiderilor de vedere

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apartamentul nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . etajul . . . . . apartamentul nr. . . . . . . . . . . . . . pentru a fi obligat să astupe fereastra din zidul dinspre . . . . . . . al casei sale din . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . nr. carte funciară . . . . . . . . . . nr. topografic . . . . . . . . . . cu vedere spre fondul proprietatea subsemnatului situat în . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . nr. carte funciară . . . . . . . . . . nr. topografic . . . . . . . . . . Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, în construcția ridicată recent pe terenul sus-menționat, proprietatea sa, pârâtul a lăsat o fereastră dreaptă în zidul dinspre . . . . . . . . . cu vedere asupra terenului meu. Cum această fereastră se găsește la o distanță de . . . . m de limita proprietății mele, deci la o distanță mai mică decât cea permisă de lege, sunt îndreptățit să cer înlăturarea ei.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 615 C. civ.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de cercetare la fața locului, de proba cu acte și anume de contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. . . . . din . . . . . . . . . din care rezultă titlul meu de proprietate, precum și de proba cu martori pentru care propun pe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta cerere, precum și copie de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.