Model Acțiune în Rezoluțiunea Unui Contract | Întreabă Un Avocat Online
onorariu avocat
Model Acțiune pentru închiderea deschiderilor de vedere
19 septembrie 2018
caut avocat
Model Acțiune pentru plata chiriei
19 septembrie 2018

Model Acțiune în rezoluțiunea unui contract

Model Acțiune în rezoluțiunea unui contract 2

consultanta juridica avocatura

Model Acțiune în rezoluțiunea unui contract

Model Acțiune în rezoluțiunea unui contract

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . județul . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul. . . . apart. nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . județul . . . . . str. . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . . . apart. nr. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să declarați rezoluțiunea contractul autentificat de . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . din . . . . . . . . , prin care subsemnatul am vândut pârâtului imobilul proprietatea mea din . . . . . . . . . . județul . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . nr. carte funciară . . . . nr. topografic . . . . . . să-l obligați pe pârât să-mi plătească suma de lei . . . . . . . . cu titlu de daune.

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, prin contractul sus-menționat pârâtul s-a obligat să-mi plătească prețul de . . . . . . . lei, în . . . . . . rate egale, dintre care prima la autentificarea actului și celelalte la câte . . . . . . zile mai târziu. Deși de la autentificare au trecut . . . . . . totuși, pârâtul nu mi-a plătit nimic în afară de rata inițială.

În drept, îmi întemeiez cerere pe dispozițiile art. 1724 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - și de proba cu acte, și anume, de actul de vânzare-cumpărare încheiat între mine și pârât.

Depun prezenta acțiune, precum și copia certificată de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.