Model Acțiune Pentru Executarea în Natură A Obligațiilor Contractuale
avocat
Model Acțiune pentru asigurarea servituții scurgerii apelor naturale
19 septembrie 2018
onorariu avocat
Model Acțiune pentru închiderea deschiderilor de vedere
19 septembrie 2018

Model Acțiune pentru executarea în natură a obligațiilor contractuale

Plangere Penala

Plangere Penala

Model Acțiune pentru executarea în natură a obligațiilor contractuale

Model Acțiune pentru executarea în natură a obligațiilor contractuale

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . . . . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să-l obligați să-mi predea tabloul intitulat . . . . . . . . . . . . . . de pictorul . . . . . . . . . . . . . . ., tablou care formează obiectul contractului de vânzare-cumpărare încheiat de noi la data de . . . . . . . . .

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, prin contractul sus-menționat am cumpărat de la pârât pânza pictorului . . . . . . intitulată . . . . . . ., subsemnatul plătind prețul de lei . . . . . la încheierea contractului, iar pârâtul, obligându-se să-mi predea tabloul la data de . . . . . . întrucât la data încheierii contractului acesta se găsea la dispoziția unei expoziții publice. Deși termenul stipulat a fost depășit și deși pârâtul a primit înapoi tabloul de la expoziție, totuși el refuză să mi-l predea.

În drept îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 1516 și art. 1672 alin. 2 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte, și anume de contractul de vânzare-cumpărare încheiat între pârât și mine, precum și de proba cu martori întru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . etaj . . . . apart. nr. . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . etaj . . . . apart. nr. . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copii legalizate de pe sus-menționatul act, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.