Model Acțiune Pentru Asigurarea Folosirii Unei Servituți De Trecere
avocat bucuresti online
Model Acțiune pentru anularea unei liberalități făcute unei persoane incapabile de a primi
19 septembrie 2018
caut avocat bucuresti
Model Acțiune pentru asigurarea servituții de vedere
19 septembrie 2018

Model Acțiune pentru asigurarea folosirii unei servituți de trecere

avocat consultanta juridica

avocat consultanta juridica

Model Acțiune pentru asigurarea folosirii unei servituți de trecere

Model Acțiune pentru asigurarea folosirii unei servituți de trecere

 

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apartamentul nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apartamentul nr. . . . . pentru a fi obligat să-mi permită să execut lucrările necesare pentru întreținerea acelei părți din terenul său situat în . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . nr. carte funciară . . . . . . . . . . nr. topografic . . . . . . . . care asigură realizarea servituții de trecere în favoarea terenului meu din . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . nr. carte funciară . . . . . . . . . nr. topografic . . . . . . . . Cer, de asemenea cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, prin contractul autentificat sub nr. . . . . din . . . . de . . . . . . . . . . . . . . pârâtul a constituit o servitute de trecere în favoarea fondului meu de la adresa indicată și în sarcina sus-menționatului său teren. Pentru a-mi asigura folosirea acestui drept, am început să execut lucrări de întreținere asupra fâșiei de teren pe care pârâtul mi-a desemnat-o prin contract ca drum de acces între fondul meu și calea publică. Pârâtul însă, m-a împiedicat să continui lucrările și le-a distrus pe cele începute, ceea ce contravine regimului legal al servituțiilor.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 765 și art 619 C. civ.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de cercetare la fața locului, de proba cu acte, și anume de contractul de constituire a servituții, precum și de proba cu martori pentru care propun pe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copie de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.