Model Acțiune Pentru Asigurarea Servituții De Vedere | Avocat Online 24/7
avocat consultanta juridica
Model Acțiune pentru asigurarea folosirii unei servituți de trecere
19 septembrie 2018
avocat
Model Acțiune pentru asigurarea servituții scurgerii apelor naturale
19 septembrie 2018

Model Acțiune pentru asigurarea servituții de vedere

caut avocat bucuresti

caut avocat bucuresti

Model Acțiune pentru asigurarea servituții de vedere

Model Acțiune pentru asigurarea servituții de vedere

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apartamentul nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apartamentul nr. . . . . pentru a fi obligat să asigure servitutea de vedere în favoarea imobilului meu din . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . , nr. carte funciară . . . . . . . . . . . . nr. topografic . . . . . . . . . . și în sarcina fondului său din . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . , nr. carte funciară . . . . . . . . . . . . nr. topografic . . . . . . . . și să dărâme zidul pe care l-a ridicat pentru a-mi împiedica vederea. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, subsemnatul am construit încă de acum . . . . . . ani pe terenul proprietatea mea indicat mai sus o casă de locuit, care în zidul ei învecinat cu fondul pârâtului, are o fereastră dreaptă situată la o distanță de . . . . . m de limita dintre cele două proprietăți. Deși această distanță este mai mică decât depărtarea prevăzută de art. 615 C. civ., totuși pârâtul a recunoscut în mod tacit dreptul meu la această sursă de lumină, iar de la construirea casei și până la data de . . . . . . . . când a început ridicarea zidului a cărui dărâmare o cer, au trecut mai mult de cinci de ani, astfel încât s-a creat prin prescripție o servitute de vedere în favoarea fondului meu. Menționez în același timp că prin ridicarea acestui zid una din camerele casei mele a devenit nelocuibilă, întrucât este cu desăvârșire lipsită de lumină.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 615, art. 756, art. 763, art. 930 C. civ.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de cercetare la fața locului, de proba cu acte, și anume de contractul de vânzare-cumpărare autentificat la nr. . . . . . . din . . . . . . . . . . din care rezultă titlul meu de proprietate asupra terenului și de autorizația de construcție nr. . . . . . . . din . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . . . . ., din care rezultă data la care am construit casa, precum și de proba cu martori pentru care propun pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în dublu exemplar, din care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.