Model Acțiune Pentru Anularea Unei Liberalități Făcute Unei Persoane Incapabile De A Primi
caut avocat
Model Acțiune pauliană
19 septembrie 2018
avocat consultanta juridica
Model Acțiune pentru asigurarea folosirii unei servituți de trecere
19 septembrie 2018

Model Acțiune pentru anularea unei liberalități făcute unei persoane incapabile de a primi

avocat bucuresti online

avocat bucuresti online

Model Acțiune pentru anularea unei liberalități făcute unei persoane incapabile de a primi

Model Acțiune pentru anularea unei liberalități făcute unei persoane incapabile de a primi

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . chem în judecată pe . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . județul . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . pentru ca prin hotărârea ce veți da să anulați donația făcută de mine pârâtului prin actul autentificat cu nr. . . . . . . . . . de Notariatul Public al . . . . . . . . . . .

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, între . . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . . . fiind grav bolnav, am fost îngrijit de către medicul . . . . . . . . tatăl pârâtului.

La data de . . . . . . . . . . . . . . adică în timp ce mă găseam încă sub îngrijirea medicului . . . . . . . . am donat fiului acestuia, pârât în această acțiune, imobilul proprietatea mea situat în București, str. . . . . . . . . . . nr. . . . . județul . . . . . . . . în valoare de . . . . . . lei. Cum, pe de o parte, donația făcută pârâtului este în realitate o donație prin interpunere de persoană în favoarea medicului indicat mai sus, iar, pe de altă parte, acesta și-a primit remunerația corespunzătoare serviciului prestat, urmează să constatați că liberalitatea a fost făcută unei persoane incapabile de a o primi și, în consecință, este nulă.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile cuprinse în art. 990 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de probă cu acte, și anume, de contractul de donație a cărui anulare o cer, precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . din . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . .

2. . . . . . . . . . din . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . .

Depun prezenta acțiune precum și copie certificată de pe actul sus-menționat, în două exemplare, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.