Model Acțiune Pauliană | Discută Cu Un Avocat Online Consultanță Juridică
caut avocat bun
Model Acțiune pauliană împotriva unui act cu titlu oneros
19 septembrie 2018
avocat bucuresti online
Model Acțiune pentru anularea unei liberalități făcute unei persoane incapabile de a primi
19 septembrie 2018

Model Acțiune pauliană

caut avocat

caut avocat

Model Acțiune pauliană

Model Acțiune pauliană

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pârâții . . . . . . . . . . . . . domiciliați în . . . . . . . . . . ., pentru a declara inopozabilitatea față de subsemnatul a contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. . . . . . . . . . din . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . , făcut în dauna intereselor mele de creditor al pârâtului . . . . . . , cu consecința dreptului de a fi plătit din prețul bunului urmărit și obligarea pârâților la cheltuieli de judecată.

Motivele acțiunii:

În fapt, sunt creditorul pârâtului . . . . care îmi datorează suma de . . . . . lei, dovadă pe care o fac cu . . . . . . . . . . . . . .

Știindu-se urmărit, pârâtul . . . . . . . a înstrăinat copârâtului . . . . . . . . . . bunul (sau bunurile) prevăzute în contractul pe care l-au încheiat cu titlu oneros (sau gratuit).

Prin această înstrăinare eu am suferit un prejudiciu actual și personal, datorită faptului că pârâtul și-a provocat (sau și-a mărit) starea de insolvabilitate.

Voi dovedi complicitatea la fraudă a terțului dobânditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . care a cunoscut existența creanței mele și a achiziționat bunul tocmai pentru a zădărnici încasarea ei.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 1562 - art. 1565 din Codul civil.

Depun acțiunea în trei exemplare două pentru a fi comunicate pârâților copia actului prin care îmi dovedesc calitatea de creditor al pârâtului. . . . . . ., cât și copia actului fraudulos încheiat de pârâți, precum și timbrul fiscal în valoare de . . . . . . . . . . . lei.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultații Juridice
Consultații Juridice
Bună ziua, Cu ce vă putem ajuta?
Connecting...
Programează Consultație
Luni – Vineri: 10:00 – 18:00

Onorarii Rezonabile - orare, fixe, de succes
Busy
:
:
:

Datele introduse sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, acceptați politica de confidențialitate.
Suntem online
:
:
Această sesiune de discuții s-a încheiat.