Model Acțiune Pauliană împotriva Unui Act Cu Titlu Gratuit | Avocat Online
avocat pret
Model Acțiune oblică
19 septembrie 2018
caut avocat bun
Model Acțiune pauliană împotriva unui act cu titlu oneros
19 septembrie 2018

Model Acțiune pauliană împotriva unui act cu titlu gratuit

Avocat Online

Avocat Online

Model Acțiune pauliană împotriva unui act cu titlu gratuit

Model Acțiune pauliană împotriva unui act cu titlu gratuit

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. nr. . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . nr. . . . . . etajul . . . . apartamentul nr. . . . . . și pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . apart. . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să declarați inopozabilitatea față de subsemnatul a donației făcute de către primul pârât, celui de-al doilea, prin actul autentificat sub nr. . . . . . . din . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . .

Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii:

În fapt, la data de . . . . . . am împrumutat primului pârât suma de lei . . . . . . cu termen de restituire la data de . . . . . . . . . . . . .

Numai câteva zile de la ajungerea creanței la scadență, primul pârât a donat celui de-al doilea pârât singurul său bun imobil, cunoscând că prin aceasta își micșorează în așa fel patrimoniul încât îmi face imposibilă realizarea creanței.

În consecință solicit să-mi fie satisfăcută creanța din prețul bunului urmărit.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile cuprinse în art. 1562 - art. 1565 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâților - care urmează a fi citați cu această mențiune - de proba cu acte, și anume de contractul de împrumut intervenit între mine și primul pârât și de contractul de donație intervenit între cei doi pârâți, precum și de proba cu martori, pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . . . . apart. nr. . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . . . . apart. nr. . . . . . . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în trei exemplare, dintre care unul pentru instanță și celelalte două pentru a fi comunicate pârâților.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *