Model Acțiune Oblică | Discută Online Cu Un Avocat Specializat în Civil
avocati bucuresti
Model Acțiune oblică (indirectă, subrogatorie)
19 septembrie 2018
Avocat Online
Model Acțiune pauliană împotriva unui act cu titlu gratuit
19 septembrie 2018

Model Acțiune oblică

avocat pret

avocat pret

Model Acțiune oblică

Model Acțiune oblică

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . în numele debitorului meu . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul . . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . pentru:

1) revendicarea imobilului casă, situat în . . . . . . . . în valoare de . . . . . . lei;

2) rezoluținea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr . . . . . . . . din . . . . . . . de Notariatul de Stat . . . . . . . și obligarea sa la restituirea bunului vândut;

3) rezilierea contractului de închiriere nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . , evacuarea sa din imobil și plata sumei de . . . . . . . . . . . . . lei, reprezentând chiria restantă;

4) constatare că dreptul de a cere executarea silită a creanței de . . . . . . lei este prescris etc.

Cer ca în cauză să fie citat și debitorul pentru ca hotărârea pronunțată să-i fie opozabilă.

Cer, de asemenea, obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele acțiunii:

În fapt, sunt creditorul debitorului . . . . . . . care îmi datorează suma de . . . . . lei, creanță care este certă, lichidă și exigibilă, dovadă pe care o fac cu copia hotărârii judecătorești nr. . . . . . . din data de . . . . . . , pronunțată de . . . . , investită cu formulă executorie.

Debitorul este insolvabil și, știindu-se urmărit, nu are interesul, refuză sau cu rea-credință nu înțelege să cheme în judecată pe pârât pentru a readuce în patrimoniu un bun pe care eu îl pot urmări în vederea executării creanței pe care o am împotriva sa.

De aceea, având un interes serios și legitim, mă văd obligat ca, în locul debitorului, să chem în judecată pe pârât pentru:

1) a fi obligat să respecte dreptul de proprietate și posesie al debitorului asupra imobilului casă pe care-l deține fără nici un drept;

2) rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare a unei motociclete pe care o folosește dar refuză să plătească prețul debitorului și obligarea la restituirea motocicletei;

3) rezilierea contractului de închiriere nr. . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . , deoarece cu rea-credință nu și-a achitat chiria începând cu data de . . . . . . . . . . ., evacuarea sa și obligarea la plata chiriei restante în sumă de . . . . . . . . . . . . lei, calculat la . . . . . . . . . . lei lunar, cât este prevăzut în contractul de închiriere;

4) constatarea că dreptul la executarea împotriva debitorului (debitoarei) de la care pretinde plata sumei de . . . . . . . . lei este prescrisă.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art.1560 din Codul civil.

Dovada acțiunii înțeleg să o fac cu acte, martori, răspunsurile pârâtului la interogatoriul ce i se va lua.

Depun acțiunea în trei exemplare, pentru a fi comunicată debitorului, și timbru fiscal în valoare de . . . . . . . . . . . . lei.

Anexez copia actului din care reiese că sunt creditorul debitorului . . . . . . . . . și copia contractului de vânzare-cumpărare, închiriere etc.

Rog a fi citat pârâtul cu mențiunea prezentării la interogatoriu.

Data

. . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *