Model Acțiune Oblică (indirectă, Subrogatorie) | Întreabă Avocatul Online
avocati
Model Acțiune în revendicare mobiliară (bunuri depozitate, pierdute sau furate)
19 septembrie 2018
avocat pret
Model Acțiune oblică
19 septembrie 2018

Model Acțiune oblică (indirectă, subrogatorie)

avocati bucuresti

avocati bucuresti

Model Acțiune oblică (indirectă, subrogatorie)

Model Acțiune oblică (indirectă, subrogatorie)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . domiciliat în . . . . . județul . . . . str. . . . . . . . . . nr. . . . . . etajul . . . . . . apartamentul nr. . . . chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . etajul . . . . . apartamentul nr. . . . . . . . . . . . pentru ca prin hotărârea ce veți da să declarați ieșirea din indiviziune a pârâtului și a debitorului meu . . . . . . . . . . . . . pe care vă rog să-l citați la domiciliul său din . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . etajul . . . . . apartamentul nr. . . . . . asupra imobilului din . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . nr. carte funciară . . . . . . . . . . . nr. topografic . . . . . . . . . .

Motivele acțiunii:

În fapt, la data de . . . . . . . . . . . . am împrumutat debitorului meu sus-numit suma de lei . . . . . . . . așa cum rezultă din chitanța purtând data de . . . . . . . . . prin care se obligă să restituie suma împrumutată până cel târziu la data de . . . . . . . . . . . . .

Deși termenul de plată a expirat, debitorul nu mi-a restituit banii nici până în prezent, iar la cercetările mele am constatat că el este lipsit de mijloacele de a-mi plăti datoria, în afară de cazul când s-ar proceda la ieșirea lui și a pârâtului din indiviziunea existentă asupra imobilului sus-menționat. Dată fiind inactivitatea debitorului meu în această privință, sunt îndreptățit ca pentru realizarea dreptului meu de creanță să cer încetarea acestei stări de indiviziune. Menționez că indiviziunea dintre pârât și debitor este rezultatul cumpărării de către ei a imobilului sus-menționat, așa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare autentificat de . . . . . . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . .

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 807 alin. 1 din Codul de procedură civilă, art. 678 și art. 1560 din Codul civil.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de expertiză de cercetare la fața locului, de proba cu acte, și anume de chitanța din . . . . . . . . . . . . . . . . și de actul de vânzare-cumpărare autentificat de . . . . . . sub nr. . . . . din . . . . . . . . . . precum și de proba cu martori pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . etajul . . . . . . . . . . . . . . apart. nr. . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . etajul . . . . . . . . . . . . . . apart. nr. . . . . . . . . . . . . . .

Depun prezenta acțiune, precum și copii certificate de pe actele sus-menționate, în trei exemplare dintre care unul pentru instanță și celelalte două pentru a fi comunicate pârâtului și debitorului.

Data . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura reclamantului,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Conform art. 870 din Codul de procedură civilă, la cererea creditorului, acțiunea în împărțeală poate fi notată în cartea funciară.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *