Model Acțiune în Revendicare Mobiliară (bunuri Depozitate, Pierdute Sau Furate)
Model Acțiune în regres a comitentului împotriva prepusului pentru repararea prejudiciului cauzat de terți (recursorie) 1
Model Acțiune în regres a comitentului împotriva prepusului pentru repararea prejudiciului cauzat de terți (recursorie)
19 septembrie 2018
avocati bucuresti
Model Acțiune oblică (indirectă, subrogatorie)
19 septembrie 2018

Model Acțiune în revendicare mobiliară (bunuri depozitate, pierdute sau furate)

avocati

avocati

Model Acțiune în revendicare mobiliară (bunuri depozitate, pierdute sau furate)

Model Acțiune în revendicare mobiliară (bunuri depozitate, pierdute sau furate)

Instanța . . . . . . . . . . .

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . având codul numeric personal . . . . ., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul . . . . . . . . . . . . , cu domiciliul în . . . . ., cu domiciliul în . . . . ., având următoarele date de contact personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar . . . . . . . . . . . . /reprezentat prin avocat . . . . . . . . . . . . , cu sediul profesional în . . . . ., având următoarele date de contact . . . . . formulez prezenta

CERERE DE REVENDICARE MOBILIARĂ

prin care chem în judecată și personal la interogatoriu pe pârâtul(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . având codul numeric personal . . . . . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în . . . . . . . . . . . . . . . . , pentru a fi obligat să-mi restituie . . . . . . . . (bunul mobil) și în baza art. 453 C. proc. civ. să-mi plătească cheltuielile de judecată pe care le voi face cu acest proces.

Motivele acțiunii:

În fapt, la data de . . . . . . . . . . . . . . . . :

- am lăsat în păstrarea pârâtului(ei) următoarele bunuri mobile: . . . . . . . . . . . pentru că nu aveam unde să le depozitez și refuză să mi le restitue;

- am pierdut următoarele bunuri: . . . . . . . . . . . . . . care se găsesc la pârât(ă) și refuză să mi le restituie;

- mi s-au furat următoarele bunuri mobile: . . . . . . . . . ce se găsesc la pârât(ă) și refuză să mi le restitue, fiind astfel obligat(ă) să formulez această acțiune.

În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 563 , și art. 2.103 Cod civil (daca există încheiat în scris un contract de depozit) sau art. 942 alin. 1 și art. 937 alin. 2 Cod civil (în cazul în care bunul a fost pierdut sau furat).

În dovedire, solicit încuviințarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului/ probei cu expertiză judiciară în specialitatea . . . . .

În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri . . . . ., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în . . . . exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indic în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiții . . . . ., cu domiciliul în . . . . ., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt . . . . . și solicit citarea acestora.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică , cu mențiunea personal la interogatoriu, sub sancțiunea aplicării dispozițiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând . . . . . .

În cadrul probei cu expertiză în specialitatea . . . . . . , solicităm încuviințarea următoarelor obiective : . . . . . .

Depun acțiunea în . . . . . exemplare dintre care una pentru a se comunica pârâtului(ei) și una pentru instanța de judecată.

Anexez dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de . . . . . și procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocațială copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calității de reprezentant.

Data depunerii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL JUDECĂTORIEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *