Model Acțiune în Regres A Comitentului împotriva Prepusului Pentru Repararea Prejudiciului Cauzat De Terți (recursorie)
avocat pret
Model Acțiune în tăgăduirea paternității
19 septembrie 2018
avocati
Model Acțiune în revendicare mobiliară (bunuri depozitate, pierdute sau furate)
19 septembrie 2018

Model Acțiune în regres a comitentului împotriva prepusului pentru repararea prejudiciului cauzat de terți (recursorie)

Model Acțiune în regres a comitentului împotriva prepusului pentru repararea prejudiciului cauzat de terți (recursorie) 2

consultanta juridica avocatura

Model Acțiune în regres a comitentului împotriva prepusului pentru repararea prejudiciului cauzat de terți (recursorie)

Model Acțiune în regres a comitentului împotriva prepusului pentru repararea prejudiciului cauzat de terți (recursorie)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . județul . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . ., etajul . . . . . . , apart. . . . . . . , în baza delegației nr. . . . . . . . . . . , chem în judecată și personal la interogatoriu pe . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în localitatea . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . . . ., apart. . . . . . . ., pentru ca prin hotărârea ce veți pronunța să-l obligați să-mi plătească suma de . . . . . . . . . . . lei pe care am fost obligat prin sentința nr. . . . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Tribunalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s-o plătesc lui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . , nr. . . . . . . . . ., pentru a repara prejudiciul cauzat de pârât. Cer, de asemenea, cheltuieli de judecată și onorariu de avocat.

Motivele acțiunii sunt următoarele:

În fapt, pârâtul este angajatul meu ca șofer. În ziua de.............., după ce plecase cu autocamionul de la garajul întreprinderii și fiind beat, a virat greșit și a dărâmat gardul de la curtea lui................ Acesta din urmă m-a chemat în judecată în temeiul art. 1373 C. civ., și obținând câștig de cauză, am fost obligat prin sentința nr............... din............... a Tribunalului............... să repar prejudiciul cauzat în aceste circumstanțe. Întrucât este evident că accidentul s-a produs din culpa pârâtului și ca urmare a acțiunii sale proprii, el urmează să răspundă față de mine.

În drept îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 1384 C. Civ. și art. 1357 C. civ.

Înțeleg să mă folosesc de interogatoriul pârâtului - care urmează a fi citat cu această mențiune - de proba cu acte și anume de sentința nr. . . . . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . a Tribunalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , precum și de proba cu martori pentru care propun pe:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele și prenumele martorului), din . . . . . . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . apart. . . . . . . ;

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . . . . . . . , județul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . , etajul . . . . . . , apart. . . . . . . ;

Depun prezenta acțiune precum și copie certificată de pe actul sus-menționat, în dublu exemplar, dintre care unul pentru instanță și altul pentru a fi comunicat pârâtului.

Semnătura reclamantei,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOMNULUI PREȘEDINTE AL . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *